Kronika mesta

Rok 2017

Aký bol vlaňajší rok v Trenčíne? Jednotlivé oblasti života podrobne zachytáva Kronika mesta za rok 2017. Otvorenie novej letnej plavárne, prvá cyklotrasa z Juhu do centra, sta­vebné ukončenie  modernizácie železničnej trate, rekonštrukcie komunikácií, chodníkov, športovísk, detských ihrísk, krytej plavárne, vybudovanie nových parkovacích plôch, obnova interiérov i exteriérov základných a materských škôl…

Tieto a mnohé ďalšie informácie nájdete v kronike na we­bovej stránke mesta.

Rozdelenie po kapitolách

Archív kroník 2003 – 2016

 

 

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!