Klientske centrum

Klientske centrum na Mestskom úrade v Trenčíne bolo otvorené 3. mája 2004 s cieľom zavedenia služby komplexného vybavenia klienta na jednom mieste. Otvorenie klientskeho centra inými slovami sledovalo cieľ zefektívnenia vybavovania žiadostí, poskytovania informácií a služieb občanom zo strany samosprávy. Otvorenie takéhoto pracoviska bolo symbolickým počinom mesta smerom k otvorenej komunikácii s občanom, ktorá tvorí základ lokálnej demokracie vo všetkých vyspelých krajinách.

Agenda Klientskeho centra

Úradné hodiny

Adresa

Mestský úrad v Trenčíne
Mierové námestie č.2
911 64  Trenčín
Otváracie hodiny
Pondelok 8.00 – 16.30
Utorok 8.00 – 16.30
Streda 8.00 – 16.30
Štvrtok 8.00 – 16.30
Piatok 8.00 – 14.00

Kontakty na Klientske centrum

Agenda Telefón, email
Vedúci

Tel: 032/6504 301
Fax: 032/7432 836
Email: veduci.kc@trencin.sk

Pokladňa Tel: 032/6504 310
Email: pokladna.kc@trencin.sk
Evidencia obyvateľstva
Súpisné čísla

Tel: 032/6504 308
Tel: 032/6504 309
Email: evidencia.kc@trencin.sk
Email: maria.kivarottova@trencin.sk

Životné prostredie
Doprava
Stavebný poriadok
Osvedčovanie listín a podpisov
Dane a poplatky
Obchod a služby
Sociálna pomoc

Tel: 032/6504 302
Tel: 032/6504 303
Tel: 032/6504 305
Tel: 032/6504 307

Email: zp.kc@trencin.sk
Email: osvedcovanie.kc@trencin.sk
Email: dane.kc@trencin.sk
Email: obchod.kc@trencin.sk

Parkovanie Tel: 032/6504 306
Email: jana.vicente@trencin.sk

 

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!