Prejsť na hlavný obsah

Verzia pre tlač

Otázky a odpovede

Zodpovedané otázky


Téma: Ostatné

Dobrý deň, tento týždeň som bol konečne svedkom malého zázraku. Prvý krát som videl svietiť komplet celé osvetlenie na ihrisku na Nábrežnej. Čo bolo príčinou, že sme museli viac ako rok čakať na tento malý zázrak? Ďakujem

Odpoved:

Ľuboš Cvečka, Mestské hospodárstvo a správa lesov, m.r.o., 28.1.2020

Poruchu osvetlenia ihriska na Nábrežnej ulici sme odstránili, všetky svetelné body sú funkčné.

Téma: Ostatné

Dobrý deň, chcela by som sa opýtať, či mesto ráta v jarnom období s inštaláciou nejakých väčších nádob s kvetinovou výzdobou.Na Mierovom námestí mi veľmi chýbajú kvety. Určite by to oživilo a spríjemnilo námestie. Hlavne okolo novej krásnej fontány. Ďakujem za odpoveď

Odpoved:

Peter Kadák, Mestské hospodárstvo a správa lesov, m. r. o., 28.1.2020

V tomto roku s týmto nepočítame.

Téma: Životné prostredie

Dobrý deň, rada by som sa opýtala, či Mesto Trenčín plánuje obnoviť/zrekonštruovať detské ihrisko v areáli Kultúrneho strediska Kubra. Areál je využívaný mamičkami na materskej, ako aj deťmi zo susednej základnej či materskej školy, ale aj mládežou. Aktuálny stav niektorých hracích prvkov je pre deti nebezpečný (viď foto z januára 2020), chýbajú tam i smetné nádoby, takže smeti sa ocitajú na zemi, absentujú funkčné lavičky, ktoré by boli použiteľné pre rodičov či starých rodičov. Plánuje mesto celkovú obnovu detského ihriska podľa súčasnej legislatívy? Ak áno, tak v akom časovom období? Ak nie, ako a kedy sa bude riešiť aktuálny nevyhovujúci stav? Vopred ďakujem za odpoveď.

Odpoved:

Ingrid Kuľhová, útvar územného plánovania, 28.1.2020

Áno, aj podľa podkladov sú tam všetko 40-45 rokov staré kovové prvky, ktoré je možné len odstrániť. V stave akom sú, ich nie je možné nijako upgradovať. Nespĺňajú žiadne súčasné normy, ani certifikáty. O dopadových plochách sa vtedy ani nechyrovalo. V tejto lokalite sme zatiaľ nepripravovali žiadnu projektovú dokumentáciu, nové ihrisko je najbližšie vybudované pri kostole na námestí.
V nasledujúcich dvoch mesiacoch dôjde ku geodetickému zameraniu jednotlivých prvkov detských ihrísk na území mesta (na všetkých pozemkoch vo vlastníctve, či správe mesta) . Zo získaných údajov vyplynú úlohy pre územné plánovanie i pre správcu ihrísk (Mestské hospodárstvo a správa lesov). Vzhľadom k tomu, že ide o finančne náročný proces – jednak odstránenie starých herných prvkov a nehovoriac už o nákladoch na vybudovanie nového detského ihriska, momentálne nevieme odhadnúť časový horizont, týkajúci sa tejto plochy.

Téma: Mestská polícia

Dobrý deň , potrebovala by som poradiť ako riešiť túto situáciu. Bývam na sídlisku Kvetná. Každý deň sa na ihrisku ktoré je vo vnútrobloku schádza skupina "detí ", ktoré terorizujú celé sídlisko extrémne hlučnou a vulgárnou "hudbou ". Fakt, že pomaly demolujú hracie prvky a že po nich každý deň ostane množstvo odpadkov ani nekomentujem. Keď ich niekto upozorní, aby si tú hudbu stíšili sú vulgárne a agresívne. Keďže je ten hluk počuť aj cez zavreté okná a nedá sa pred ním nikam uniknúť je situácia neznesiteľná ,najmä pre starších ľudí ktorí tu tiež bývajú . Ako to riešiť ? Máme začať volať každý deň políciu? Ďakujem za odpoveď.

Odpoved:

Zdeno Marousek, mestská polícia, 28.1.2020

Podnet, ktorý opisujete, bol pridelený policajtovi, ktorý má v tejto časti pridelený okrsok. Avšak musíme rešpektovať, že detské ihrisko je určené deťom a bolo by čudné, keby sme ich odtiaľ vyháňali. Na druhej strane by sa deti mali správať slušne a nenarúšať akýmkoľvek spôsobom verejný poriadok. Ak máte pocit, že je verejný poriadok narušený, odporúčam zavolať ihneď Mestskú políciu na bezplatnú linku č. 159, prípadne Policajný zbor SR na linku č. 158.

Téma: Rozvoj mesta

Dobrý deň, videl som vizualizáciu rekonštrukcie Hviezdoslavovej ulice resp. priestoru pred domom armády a mám k tomu dve otázky. Bude sa môcť priestor pred domom armády rekonštruovať, aj keď nie je ukončený súdny spor k tzv. "Cellerovej jame"? V mieste tejto jamy sa našla historická pamiatka, kvôli ktorej bolo vtedy zrušené stavebné povolenie a ktorá sa následne zahrabala. Mohla by byť táto historická pamiatka po rekonštrukcii sprístupnená verejnosti? Buď formou presklenia alebo nejakej z námestia prístupnej podzemnej miestnosti? Ak by sa to podarilo, opäť by to zvýšilo turistickú atraktivitu centra mesta. Vopred ďakujem za odpoveď a držím palce, aby sa túto rekonštrukciu podarilo čo najskôr zrealizovať.

Odpoved:

Martin Beďatš, hlavný architekt mesta, 28.1.2020

V súťažných podmienkach bola zadaná aj etapizácia realizácie pešej zóny - z dôvodu súdneho sporu na pozemku bývalej „jamy“, ale aj z ekonomických a prevádzkových dôvodov – predsa len ide o pomerne veľkú plochu. Úlohou súťažiacich bolo navrhnúť pešiu zónu tak, aby bolo možné jednotlivé etapy oddeliť. Predmetný priestor sa tým pádom bude revitalizovať až po ukončení právneho sporu. Čo sa týka archeologického nálezu pamiatky – pred súťažou sme rokovali s Krajským pamiatkovým úradom a dohodli sme podmienky, ako bude treba nález prezentovať, tieto podmienky boli súčasťou zadania súťaže:

Zároveň požadujeme na tejto ploche prezentovať odkaz na archeologický nález (Národná kultúrna pamiatka – Fragment predsunutého mestského opevnenia mesta Trenčín) vyznačením polohy nálezu v úrovni povrchu - iným typom dlažby, resp. úpravou zelene (záhony a pod.) a vytvoriť priestor na grafickú prezentáciu nálezu vo forme textu a obrázkov – na ploche približne dva m2 (tabuľa a pod.). Poloha nálezu je vyznačená v súťažnej pomôcke 3, výstup z archeologického nálezu je v súťažnej pomôcke 11.

Víťazi navrhli prezentovať fragment opevnenia v dlažbe, info panelom aj formou svetelnej inštalácie.

Téma: Životné prostredie

Dobrý deň, mohli by ste vyčistiť gen. Viesta chodníky a obrubníky od burín a lístia. Chodníky sú úplne popraskané/samozrejme aj cesta/ .

Odpoved:

Tomáš Mihálik, správca miestnych komunikácií, 28.1.2020

V zimnom období je väčšina strojov prerobená na zimnú údržbu a čistiacich áut je menej. Ulicu gen. Viesta sme, samozrejme, zadali na vyčistenie.

Téma: Životné prostredie

Dobrý deň, chcel by som dať odviesť starú chladničku. Ako mám postupovať? Ďakujem za odpoveď.

Odpoved:

Zuzana Čachová, útvar stavebný a životného prostredia, 28.1.2020

Možností na odovzdanie elektroodpadov je viac. Všetko je uvedené na stránke mesta www.trencin.sk
https://trencin.sk/pre-obcanov/odpady-zivotne-prostredie/komunalny-odpad/nakladanie-s-odpadom/#elektroodpad

Erika Ságová, hovorkyňa MsÚ:
Nepotrebnú bielu techniku – práčku, chladničku či mikrovlnku vám bezplatne odvezú z adresy vášho bydliska. Službu si treba objednať na www.zberelektroodpadu.sk. Objednávanie sa uzatvára 2 dni pred konaním zberu, aby sa mohla naplánovať preprava. Najbližší zber bude v sobotu 1. februára 2020. Na stránke www.zberelektroodpadu.sk nájdete sekciu „Objednať“, tam si vyberiete mesto Trenčín, kde sa objavia najbližšie termíny zberu. V online objednávke treba poskytnúť údaje o type a množstve spotrebičov, ktoré potrebujete odviezť a vaše kontaktné údaje.
Službu bezplatného zberu elektroodpadu a jeho odvoz na ekologickú recykláciu zabezpečuje zmluvný partner mesta Trenčín Envidom – Združenie výrobcov elektrospotrebičov.

Téma: Mobilita

Dobrý deň. Chcel by som zareagovať na odpoveď p. Hartmanna z 10.1.2020 na pokračovanie cyklistického pruhu na Hodžovej ulici. Otázka znela ako budú pokračovať cyklistické pruhy na Hodžovej ulici, ktoré sa vytvorili rekonštrukciou asfaltového koberca. Pán Hartmann Vy ste mi odpovedali: "Cyklistické pruhy budú končiť priechodom pre chodcov pred ZŠ Sedmička".
Teraz otázka pre Vás: Aký význam má budovanie cyklistických pruhov, ktoré na seba nenadväzujú? Ďakujem za odpoveď.

Odpoved:

Róbert Hartmann, vedúci útvaru mobility, 28.1.2020

Cyklistické pruhy sa dajú budovať rôznymi spôsobmi. Na Hodžovej ulici sme ich vytvorili na základe podnetov obyvateľov na existujúcej vozovke vyznačením jazdných pruhov, pretože tam bolo dostatok miesta a nebolo ani nutné uberať parkovacie miesta, na čo sú obyvatelia veľmi citliví. Tam, kde dostatok miesta nie je, sú potrebné finančne náročné stavebné úpravy, čo vyžaduje omnoho dlhšiu prípravu. Význam to ma taký, že každý, čo i len krátky cyklistický pruh, zvyšuje bezpečnosť cyklistov - tento konkrétny úsek má takmer 700 m a určite prispeje k bezpečnosti, napr. školákov dochádzajúcich na bicykloch do školy zo Sihote III či IV. Preto na miestach, kde to šírkové parametre ciest umožňujú, snažíme sa vyznačiť aj kratšie úseky cyklistických pruhov bez toho, aby nadväzovali na ďalšie úseky. Cyklistická infraštruktúra sa v Trenčíne začala budovať pred cca 5 rokmi a je potrebné budovať jednotlivé úseky a postupne ich spájať do jedného celku. Finančné zdroje sú však obmedzené a slovenská legislatíva sa tomu trendu, žiaľ, len veľmi pomaly prispôsobuje.

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!