Prejsť na hlavný obsah

Verzia pre tlač

Otázky a odpovede

Zodpovedané otázky


Téma: Životné prostredie

kde nájdem dotazník na prevzatie spracovaného kompostu

Odpoved:

Erika Ságová, hovorkyňa MsÚ, 17.3.2023

Nech sa páči, všetky informácie nájdete tu:

https://trencin.sk/aktuality/mame-kompost-z-nasho-bioodpadu/

Téma: Ostatné

Odpady:
Dobrý deň, rada by som sa informovala ako to bude so zbernou nádobou na papier, ktorá bola umiestnená pred náš dom v Kubrej, no my si ju neželáme využívať a zavadzia nám. Papier vynášame na zberný dvor Sever a takto nám to vyhovuje.
Ďakujem za odpoveď.

Odpoved:

Zuzana Čachová, útvar stavebný a životného prostredia, 17.3.2023

V zmysle zákona o odpadoch a príslušnej prihlášky je povinnosťou mesta od 1. 1. 2023 zabezpečiť pre každý rodinný dom triedený zber nulovou donáškovou vzdialenosťou. Preto boli do každého rodinného domu umiestnené nádoby na papier a zavedený vrecový systém pre trojzber – plasty+kovy+kompozitné obaly na báze lepenky. Postupne budú 1 100 litrové nádoby na triedený zber z lokalít IBV (rodinné domy) stiahnuté. Triedený zber je pre občanov bezplatný, to znamená, že neplatia za vývoz nádoby na papier a ani za zber vriec.

Téma: Mestská polícia

Dobrý deň,
16.3.2023, 15,35 pred ZUŠ K.Pádivého : 4 autá na parkovacích miestach, 3 odstavené mimo parkovacích miest a ďalšie dve s naštartovanými motormi vnútri s vodičom stojace za zaparkovaními vozidlami (zasahovali do vozovky) čakajúce pravdepodobne na deti odchádzajúce zo ZUŠ. Skúste si prosím naplánovať kontrolu v čase dopravnej špičky a najmä v časoch začiatku/konca vyučovania v ZUŠke. Ďakujem.

Odpoved:

Zdeno Marousek, mestská polícia, 17.3.2023

Ďakujeme za oznámenie. Daný podnet nepovoleného parkovania určite preveríme aj v uvedenom čase.

Téma: Ostatné

Dobrý deň,
Podľa úradnych hodín je mestský úrad v stredu otvorený do 16,30. Ako je teda možné že dnes 16.3.bol zatvorený už o 16,08h,a nie je to prvýkrát v posledných týždňoch čo bolo v stredu zatvorené skôr.
Dôvod???? Dakujem

Odpoved:

Erika Ságová, hovorkyňa MsÚ, 17.3.2023

Je nám to ľúto, no 16. marca 2023 bol štvrtok a úradné hodiny v tento deň boli do 15.30 h.

Téma: Mobilita

Dobrý deň. Chcel by som požiadať o riešenie dopravnej situácie v mestskej časti Kubrica so správcom cesty a s príslušnými kompetentnými orgánmi, znížením rýchlosti napr. osadením dopravnej značky zóna najvyššej dovolenej rýchlosti 30. V tejto mestskej časti absentuje základná infraštruktúra. Vzhľadom na charakter tejto mestskej časti ako je úzka cesta, potok,les atď. obyvatelia, väčšina starších ľudí, alebo naopak malé deti, ale aj turisti, cyklisti sú častokrát denne ohrozovaní arogantnými a bezohľadnými vodičmi vysokou rýchlosťou. Je tu potrebné zvýšiť bezpečnosť dopravnej situácie. Viem, že nie som prvý, ktorý na túto situáciu upozorňuje a stále sa to nerieši. V prípade bližšieho objasnenia situácie som Vám k dispozícií. Ďakujem.

Odpoved:

Róbert Hartmann, vedúci útvaru mobility, 17.3.2023

Hlavná cesta v Kubrici je v majetku a správe Trenčianskeho samosprávneho kraja, a to až po obratisko nad rybníkmi. Ďalej je cesta súkromná. Kraju predložíme žiadosť o zníženie rýchlosti, ale keďže ide o cestu III. triedy, pravdepodobne sa nestretneme s pochopením kompetentných. V každom prípade to skúsime.

Téma: Školstvo, vzdelávanie

Dobrý deň, na základe čoho a z akého dôvodu Ing. Masaryk na zasadnutí komisie školstva 7.2.2023 klamal, že NIKTO z rodičov detí z MŠ Niva nezapíše dieťa do ZŠ Potočná pretože majú súrodencov na iných okolitých školách ? Odkiaľ mal túto informáciu? Oslovil priamo rodičov 10 detí ktoré spomínal? Rodičov v MŠ sa nikdy nikto nič také nepýtal. Mám tam dieťa a o inej ZŠ som nikdy ani neuvažovala, ďalší rodičia rovnako a naše deti ani starších súrodencov na ZŠ nemajú ! Prečo klamete a podsúvate nepravdivé informácie ?

Odpoved:

Rastislav Masaryk, riaditeľ Školských zariadení mesta Trenčín, m.r.o., 17.3.2023

Overoval som to a žiaľ, garant komisie, ktorý vyhotovoval zápis, neuviedol slovo „pravdepodobne“ pred slovom „nebude“ a vznikol tento problém nesprávnej interpretácie. Bez ohľadu na to, ale je potrebné uviesť, že informáciu o predpokladanom záujme zapísať deti do ZŠ sme mali od pedagogického personálu MŠ, ktorý priebežne túto informáciu od rodičov zisťuje. Súčasne platí §29 ods. 7 písm. b) Zákona č. 245/2008 Z.z., ktorý uvádza, že najnižší počet žiakov v triede základnej školy je 11 žiakov v triede prvého ročníka.

Téma: Mestská polícia

Dobrý deň,
Posielam podnet na MsP ohľadom nevhodnosti parkovania na celej šírke chodníka, nedodržania priestoru pre chodcov, mamičky s kočíkmi. Prosím, namiesto neustáleho kontrolovania Vašich hliadok pri zaplatenom parkovaní, by bolo vhodné pokutovať aj ľudí za nesprávne odstavenie, státie... Pričom cez cestu boli 2 volne parkovacie miesta.... Pani drží odopla pas, sedela v auticku, a ukázala mamičke s kočíkom a mne, že môžeme prejsť tesne povedľa auta a dopravného značenia. Ani naše státie pred autom nepovažovala za podnet opustenia auta z chodníka. Som si vedomá, že sme mali privolať v tom čase hliadku mestskej polície, ale robiť verejné teatro naozaj nechcem. Chcem len aby ľudia rešpektovali pravidlá a uvedomili si ako sa správajú. Foto je urobená dňa 15.3.2023 o 17:19. Ďakujem

Odpoved:

Zdeno Marousek, mestská polícia, 17.3.2023

Kontrolu nepovoleného parkovania na chodníkoch realizujeme na dennej báze. Je na škodu, že ste v ten deň nezavolali hliadku MsP. Z priloženej fotografie jasné vyplýva porušenie zákona č. č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke. Priestupok, ktorý sa reálne aj stal, vieme doriešiť aj spätne na základe objasňovania priestupku, ku ktorému je nevyhnutné vypočuť Vás ako osobu, ktorá priestupok oznamuje. K oznámeniu do spisu priložíme fotografie a následne môžeme predvolať vodiča motorového vozidla, ktorý takto arogantne jazdil alebo parkoval na chodníku.

Téma: Životné prostredie

Dobrý deň. Dňa 11.3.2023 som zistil premnožené hlodavce - podkany v oblasti Opatová ul.10.Aprila. Chcem sa informovať či bude mesto vykonávať deratizáciu kanalizácie a priestorov ulíc. Ďakujem za odpoveď.

Odpoved:

Zuzana Čachová, útvar stavebný a životného prostredia, 17.3.2023

Mesto Trenčín zabezpečuje deratizáciu verejných plôch zelene, vrátane stojísk smetných nádob nachádzajúcich sa na verejnej zeleni a budov v správe mesta dvakrát ročne. Obvykle v tomto termíne aj spoločnosť TVK vykonáva deratizáciu verejnej kanalizácie, ktorú má v správe.
V určenom termíne je povinný vykonať deratizáciu aj každý vlastník, nájomca, resp. správca nehnuteľnosti. Na komunikáciách sa deratizácia nevykonáva, lebo jednak nie sú na nej nory, do ktorých je možné umiestniť nástrahy a priamo na komunikáciách sa hlodavce ani nezdržujú, ak - tak len prechádzajú alebo ich tam nechá mačka. Najúčinnejšia je plošná deratizácia, čiže vo vyhlásenom termíne (obvykle je to mesiac máj) je potrebné, aby si všetci majitelia nehnuteľností na tejto ulici vykonali deratizáciu svojich pozemkov a domov.


Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!