Prejsť na hlavný obsah

Verzia pre tlač

Otázky a odpovede

Zodpovedané otázky


Téma: Ostatné

Dobrý deň, otázka ,dá sa dlhodobo prenajať pozemok ktorý patrí mestu.

Odpoved:

Andrea Fraňová, útvar majetku mesta, 16.5.2022

Mesto Trenčín je pri prenájme pozemkov povinné postupovať v súlade so zákonom č. 138/1991 Zb. o majetku obcí.
Záujemca písomne požiada o prenájom pozemku Útvar majetku mesta Mestského úradu v Trenčíne, vo svojej žiadosti uvedie číslo parcely, o ktorú má záujem, výmeru, katastrálne územie a účel, na ktorý by si chcel pozemok prenajať. Následne bude žiadosť predložená na prerokovanie odborným útvarom Mestského úradu v Trenčíne, ktoré žiadosť posúdia z hľadiska územného plánu, dopravy, stavebného a pod.

Téma: Ostatné

Dobrý deň, chcem nadviazať na moju otázku zo dňa 16.11.2021 ( https://trencin.sk/pre-obcanov/otazky-a-odpovede/?questionId=19684 ) ohľadom výstavby detského ihriska na Juhu, Liptovská ul. projekt Pod Brezinou + detské ihrisko. V odpovedi ste uviedli, že rokujete s investorom a termín výstavby ihriska bude jasný po rokovaní. Priamo v Monolite mi bolo koncom Marca povedané, že sú pripravený začať s výstavbou, ale mesto Trenčín stále brzdí túto investičnú akciu. Môžete dať prosím stanovisko, prečo to tak dlho trvá? To, že na tomto mieste má byť detské ihrisko sa vie už dlhšiu dobu, investor to dokonca oficiálne prezentoval už 11.9.2021. V tejto lokalite býva veľa mladých rodín s malými deťmi, pre ktoré má byť ihrisko určené. Čaká sa, až kým deti vyrastú a vekovo pre nich ihrisko nebude dostatočné vzhľadom na použitie herných prvkov? Ďakujem za každú odpoveď.

Odpoved:

Mária Ďuďáková, vedúca Útvaru stavebného a životného prostredia, 16.5.2022

Detské ihrisko nie je súčasťou projektovej dokumentácie, nakoľko v orgánoch mesta Trenčín nebolo odporučené majetkovoprávne vysporiadanie dotknutých pozemkov za účelom výstavby detského ihriska.

Téma: Životné prostredie

Chcem sa opýtať pána Cvečku, kedy bude vyčistený podjazd pre Poľom tak , ako sa patrí. Teraz auto čistilo Sihoť IV, treba sa tam ísť pozrieť, ako je to vyčistené. Kto bude dočisťovať nánosy hliny a trávu, ktoré tam ostali a ktoré je potrebné ručne !!! vyčistiť lopatou a motykou !!! A to je tak v Celom špinavom Trenčíne. To je to Vaše čistenie mesta, len sa stále vyhovárate na niečo. Je potrebné výkony aj kontrolovať, aby ste vedeli, za čo platíte a komu??

Odpoved:

Ľuboš Cvečka, Mestské hospodárstvo a správa lesov, 16.5.2022

Čistenie komunikácií po zimnej údržbe v meste Trenčín je naplánované tak, ako každý rok na cca 10 týždňov. Tento rok bolo spustené 4. 4. 2022 a malo by sa ukončiť v polovici júna, čo znamená že ešte prebieha výkon a práce nie sú od dodávateľa prevzaté.

Téma: Ostatné

Dobrý v podchode smerom od Novín je chýbajúca uvoľnená dlažba okolo zeleznych rohozi je to veľmi nebezbecne pre kolobežky aj cyklistov

Odpoved:

Ľuboš Cvečka, Mestské hospodárstvo a správa lesov, 16.5.2022

Opravu máme zaradenú v zozname prác. Prosíme o trpezlivosť.

Téma: Ostatné

rad by som upozornil na podla mna obtazujuci svetelny smog na ulici Rozmarinova ktory sa siri z reklamnych tabuli na miestnom kasine obzvlast v noci. Ine mesta uz davno prevadzku herni na svojom uzemi, hlavne v centre mesta zakazali. Ma mesto zaujem o podobnu vec?

Odpoved:

Beáta Bredschneiderová, útvar stavebný a životného prostredia, 16.5.2022

Intenzitu svetelnej reklamy na prevádzke herne na Rozmarínovej ulici riešime s vlastníkom prevádzky. Na území nášho mesta sú aktuálne stanovené podmienky umiestňovania herní a kasín vo všeobecne záväznom nariadení (VZN) č. 17/2019.
V roku 2021 bol na mestskom zastupiteľstve predložený návrh Všeobecne záväzného nariadenia (VZN) o zákaze umiestnenia herní a kasín na území mesta Trenčín, ktorý navrhoval:
a) zákaz umiestnenia herne v hoteloch, moteloch, penziónoch, v budovách pre obchod a služby, v budovách pre kultúru a na verejnú zábavu, v bytových domoch,
b) zákaz umiestnenia kasína v hoteloch, moteloch, penziónoch, v budovách pre obchod a služby, v budovách pre kultúru a na verejnú zábavu.
Tento návrh však nebol v zastupiteľstve zatiaľ schválený.


Téma: Mobilita

Dobrý deň, na Mierovom námestí, pri prevádzke James..... , neďaleko pódia, je prepad dlažby, dalo by sa to vyrovnať ?

Ďakujem a s pozdravom

Odpoved:

Ľuboš Cvečka, Mestské hospodárstvo a správa lesov, 12.5.2022

Ďakujeme za podnet, o prepade vieme, už máme naplánovanú jeho opravu.

Téma: Ostatné

Všetko na sídlisku juh je zaprášené peľom od repky olejnej. sme na repku alergický. Všetko máme z peľu žlté. Poprosím to riešiť.

Odpoved:

Beáta Bredschneiderová, útvar stavebný a životného prostredia, 12.5.2022

Je nám ľúto, že trpíte alergiou na peľ z repky, no nevieme Vám s týmto problémom pomôcť. Samospráva nemá kompetencie nariaďovať užívateľom poľnohospodárskej pôdy, aké druhy plodín a kde môžu pestovať.

Téma: Životné prostredie

Prečo po telefóne ?
Bolo mi iba vysvetlené že:
1, iba 30 domácností má tento problém a že je to moja chyba že som si to nevšimol. Je to lož nakoľko som sa tu dočítal že sa jedná o 600 domácností čo má podobný problém s Bio nádobou.
2, o tom že teba poslať prehlásenie mi bolo oznámené. Je to zasa lož lebo žiadne oznámenie mi nebolo poslané. Bol mi 14,06,2021 elektronicky doruční 2021_Miestny poplatok z množstvového zberu - sprievodný list.
V tomto dokumente sa vôbec nespomína problematika Bio odpadu a už vôbec nie že treba opätovne doručiť dané prehlásenie ku BIO nádobe. Jediné čo mi bolo poslané bolo to že pri danom dokumente o hore uvedenom Miestnom poplatku je príloha ktorej názov je _62A0SF75. Takže mi dávate za vinu že som si nevšimol a neotvoril prílohu pod názvom _62A0SF75 .
Som presvedčený že chyba nie je na mojej strane a na strane úradníka ktorý ani nedokáže alebo sa mu jednoducho nechce prepísať aspoň názov danej prílohy.
Alebo to bolo takto rozposlané zámerne ?
Ďakujem Vám veľmi pekne za to že ste obrali moju rodinu o cca 60€ za nič .


Peter V. (2.5.2022)
Téma: Životné prostredie
Dobrý deň, dnes 02,05,2022 sme dostali nechcenú a na silu vnútenú Bio nádobu pod hrozbou pokuty 1 500€ . Chcem sa opýtať či budeme musieť platiť za vývoz BIO odpadu od dnešného dátumu. A budeme musieť Vôbec platiť keď že máme vlastný kompostér ktorý požívame už dlhé roky a Vašu Bio nádobu nepotrebujeme a nebudeme plniť ?
Ďakujem.
Odpoved:
Zuzana Čachová, útvar stavebný a životného prostredia, 3.5.2022
Všetky informácie ohľadom pridelenia biodnádoby Vám boli vysvetlené už niekoľkokrát. Bionádobu ste dostali teraz až preto, lebo ste ju v čase, keď sa rozmiestňovali na začiatku roku, odmietol. Bola Vám zaslaná výzva, nakoľko odmietnutím ste sa dopustili porušenia zákona.
Ohľadom podrobnejších informácií sa môžete opäť na nás obrátiť na tel. č . 032/6504 418.

Odpoved:

Zuzana Čachová, útvar stavebný a životného prostredia, 12.5.2022

Všetky informácie sme Vám už niekoľkokrát poskytli. Vo výzve, ktorá Vám bola zaslaná, máte uvedené i podrobné zákonné ustanovenia. V roku 2021 Vám bolo zaslané elektronické rozhodnutie a v prílohe ste mali informáciu, vrátane tlačiva čestného prehlásenia, čo ste vo Vašom podnete aj priznali. To, že ste si prílohu nenaštudovali, nie je určite naša chyba. Orgány verejnej správy ani nemajú povinnosť takto zasielať informácie o zmenách zákonov či všeobecne záväzných nariadení, čiže bola to len dobrovoľná aktivita mesta, aby ste mali po ruke naozaj všetky informácie. Navyše, informácie o zmene zákona a novej povinnosti podať čestné prehlásenie sme niekoľkokrát, teda opakovane zverejnili na mestskom webe aj v mestských novinách Info. Výrub poplatku je stanovený na celý kalendárny rok. Keďže ste si nesplnili povinnosť v termíne, museli sme na rok 2022 postupovať týmto spôsobom. Dňa 4. 4. 2022 ste podali na mestský úrad čestné prehlásenie o kompostovaní, ktoré sme prijali a v zmysle platných všeobecne záväzných nariadení je účinné od 1. 1. 2023. K tomuto dátumu Vám bude bionádoba na rok 2023 stiahnutá. Ako sme Vám vysvetlili, samozrejme, máte právo trvať na odmietnutí bionádoby, no tým sa dopúšťate priestupku a budete riešený spôsobom ako sme Vám uviedli vo výzve.
Sme jediným krajským mestom, ktoré dáva domácnostiam na výber bionádobu alebo kompostovanie, hoci mesto v zmysle zákona môže pokojne ustanoviť bionádoby všetkým domácnostiam. Pri výbere spôsobu kompostovania však treba dodržiavať určené podmienky, ktoré ste Vy nedodržali.

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!