Prejsť na hlavný obsah

Verzia pre tlač

Otázky a odpovede

Zodpovedané otázky


Téma: Socialne veci

Dobrý deň, chcem sa spýtať či ponuka mesto nejaký prispevok po narodení dieťa ? Ďakujem

Odpoved:

Erika Ságová, hovorkyňa MsÚ, 19.4.2024

Nie, takýto príspevok mesto Trenčín neposkytuje.

Téma: Životné prostredie

Dobry den, chcel by som poziadat o odstranenie nadrozmerneho odpadu (kreslo), ktore niekto pred cca 4-5 tyzdnami vylozil k stojisku zbernych odpadovych nadob na Safarikovej 20 (vid foto) a nebolo odvezene v ramci pravidelneho "zberu" nadrozmereneho odpadu.

Vopred dakujem.

Odpoved:

Zuzana Čachová, útvar stavebný a životného prostredia, 19.4.2024

Ďakujeme za podnet. Požiadavku na odvoz sme odoslali zberovej spoločnosti.

Téma: Mestská polícia

V sobotu počas futbalového zápasu som telefonoval na MsP, že na našich plochách za TJ Sokol (parcela 1627/237 a 1627/115) na trávniku parkujú autá, ktoré nás obmedzujú v činnosti. Príslušník mestskej polície ma odbil s odpoveďou, že počas futbalu on nebude naháňať majiteľov vozidiel a že pokiaľ sú predmetné plochy na katastri vedené ako zastavané plochy a nádvoria a ak to nemáme označené ako zákaz parkovať, tak on sa nemá o čo právne oprieť a teda vozidlá tam parkovať môžu.
Otázka je, či naozaj vodiči môžu bezplatne parkovať na pozemkoch označených ako zastavané plochy a nádvoria, pokiaľ tam nie je označenie zákaz parkovať, alebo počas futbalových a hokejových zápasov platí nejaký generálny pardon? Úplne analogicky, podobných pozemkov vo vlastníctve Mesta Trenčín vedených ako zastavané plochy a nádvoria je množstvo. Môžeme teda rovnakých spôsobom využívať na parkovanie napr. pozemok 1627/391? Ďakujem.

Odpoved:

Zdeno Marousek, mestská polícia, 19.4.2024

Mestská polícia jednotlivé nahlásené udalosti rieši na základe platného zákona. V tomto prípade, ktorý popisujete, nemáme oprávnenie, nakoľko ide o súkromný pozemok evidovaný ako zastavaná plocha a nádvorie. Ak vlastník pozemku nechce, aby mu parkovali vozidlá na súkromnom pozemku, mal by tento pozemok riadne označiť, prípadne zamedziť vstup na jeho súkromný pozemok. Počas futbalových a hokejových zápasov nemá nikto generálny pardon. Vodiči, ktorí idú na športové podujatie, by sa mali riadiť platným zákonom č. 8/2009 o cestnej premávke. Pozemok vo vlastníctve mesta Trenčín 1627/391, na ktorý poukazujete, má odlišný vstup. Vstupom a jazdou po chodníku na tento pozemok, by ste porušili ustanovenie hore menovaného zákona. Ďakujeme za pochopenie.

Téma: Mobilita

Zhruba pred rokom som sa obrátil na vás s otázkou ohľadne parkovacích kariet pre návštevy. Zaujímalo ma vtedy či sa neuvažuje o zmene spôsobu využívania parkovacej karty „Návšteva pásma“. Navrhoval som upraviť systém tak, aby bolo možné zakúpiť si kartu na 2 alebo 3 dni, prípadne čo by bolo najefektívnejšie s platnosťou na 24, 48 resp, 72 hodím od času zakúpenia karty. Bolo mi oznámené útvarom mobility, že sa pripravuje možnosť rozšírenia úhrady parkovného cez pripravovanú aplikáciu a v tejto súvislosti sa o navrhovanej zmene bude uvažovať. Prosím o informáciu v akom stave je realizácia pripravovaných zmien.
Ďakujem

Odpoved:

Ľuboslava Sedláková, útvar mobility, 19.4.2024

Platnosť karty Návšteva pásma bola predĺžená od 18. marca 2023, platí na 3 dni/6 eur (dovtedy 2 dni/3 eur). Neuvažujeme s výberom platnosti parkovacích kariet Návšteva pásma na 2 alebo 3 dni ako aj s ich hodinovou platnosťou, a to z dôvodu, aby bol systém nastavený jednoducho a nekomplikovane. Ďalšia možnosť úhrady jednorazového parkovania pribudla od začiatku tohto roku. Ide o aplikáciu EasyPark.
Viac: https://parkovanietrencin.sk/platba-cez-aplikaciu-easypark/

Téma: Mobilita

Dobrý deň, rád by som sa spýtal, či by nebolo možné posilniť linku 11 počas víkendov buď zhustením intervalu alebo aspoň nasadením kĺbového vozidla, a to najmä pre zvýšený počet cestujúcich z a na kyselku v Kubrej. Napríklad v sobotu 13.4. bol spoj o 17:40 z Kubrice plný už na zastávke Kubrá, Záhrady. Dokonca museli stáť aj starší občania už od kyselky, pretože si už jednoducho nemali kam sadnúť.

Rovnako by som sa chcel spýtať, či by nebolo možné umiestniť značky zákaz státia na úsek medzi zastávkami Kubrá, Dubová a Kubrá, kyselka. Nachádza sa tu veľa nepriehľadných miest, no napriek tomu v nich obyvatelia parkujú. Rovnako by tak bolo podľa mňa vyhodné urobiť pri Penzióne Mária na námestí v Kubrej, kde je často problém vyhnúť sa protiidúcim vozidlám.

Za odpoveď vopred ďakujem.

Odpoved:

Miloš Minarech, útvar mobility, 19.4.2024

Mesto Trenčín má aktuálne spracovanú analýzu MHD Trenčín, potrebnú pre vypracovanie reorganizácie mestskej hromadnej dopravy. Aktuálne čakáme na podpis zmluvy k vykonaniu diela. Danú požiadavku pre skrátenie intervalu a obsluhy budeme smerovať k spracovateľovi tak, aby boli požiadavky cestujúcich zabezpečené. Čo sa týka nasadenia kĺbového vozidla, musíme odkonzultovať možnosti dopravcu a jeho nasadenie na menované spoje v aktuálnom cestovnom poriadku. Súčasný dopravca disponuje 5 kĺbovými autobusmi, z toho jeden je záložný.

Hana Múdra, vedúca útvaru mobility:
Vzhľadom k šírkovým parametrom nie je státie na ceste v zmysle Zákona 8/2009 Z.z. možné, nakoľko by pri státí vozidla nezostala nutná prejazdná šírka 3 m pre každý smer jazdy. Zvislé dopravné značky zakazujúce státie vozidiel nebudeme osádzať, nakoľko by šlo o zákaz duplicitný.

Téma: Kultúra

Dobrý deň, Trenčín má byť EHK. Chcel by som sa opýtať, či k tomu patria aj vyvešané plachtové reklamy po zábradliach po celom Trenčíne. Napr. len na starom cestnom moste a zábradlí oproti Old Heroldu je ich minimálne 7 už niekoľko týždňov. Kompetentní to nevidia? Prečo je to tolerované? Teraz po celom meste kartónové reklamy na cirkus, to je tiež v súlade s plánom mesta na odstránenie reklamného smogu? Prečo mesto nekoná z vlastnej iniciatívy a tieto plachty neodstraňuje hneď? Ďakujem.

Odpoved:

Lucia Zaťková, útvar právny, 19.4.2024

Čo sa týka nelegálne umiestnených plagátov, či reklám, pokutu za to uložiť môžeme. Mestská polícia môže na mieste uložiť pokutu len 30 eur, preto cirkus zvažujeme prejednať v správnom konaní ako fyzickú osobu podnikateľa za spáchanie správneho deliktu, kde je možné uložiť pokutu do 6 638 eur, ale toto konanie trvá istý čas – musíme ich predvolať na ústne konanie, po vykonaní dokazovania vydať rozhodnutie, aj s doručovaním to trvá minimálne 1 a pol mesiaca a ak podá odvolanie, lehota sa ešte predĺži. V tomto konaní tak bude právoplatne pokuta uložená s najväčšou pravdepodobnosťou až v čase, kedy už cirkus bude v inom meste. Žiaľ, pokiaľ nemáme v zákone splnomocnenie na to, aby sme mohli len na základe neúspešnej výzvy „cudzí“ majetok odstrániť z pozemkov, či osvetlenia v majetku mesta, a keďže umiestnením týchto reklám nie je ohrozená napr. bezpečnosť v cestnej premávke alebo netvoria prekážku v cestnej premávke a pod., nemôžeme využiť svojpomoc a rozhodnúť svojvoľne o odstránení.

Téma: Majetok mesta

Dobrý deň, chcel by som sa opýtať ktorý útvar, resp. kto konkrétne má na starosti pomníky v Trenčíne a či sa plánuje údržba pomníka padlým vojakom z 2. a 1. SV. Ďakujem.

Odpoved:

Benjamín Lisáček, vedúci útvaru interných služieb, 19.4.2024

Pomníky patriace pod správu mesta Trenčín má na starosti Útvar interných služieb MsÚ Trenčín v spolupráci s Pohrebníctvom Dvonč. Údržba Vami spomínaného pomníka bude vykonaná v jarných mesiacoch.

Téma: Ostatné

Dobrý deň. Bolo by možné opatriť križovatku ulíc Pred poľom,Kubranská a K zábraniu veľkým dopravným zrkadlom?Pri výjazde z ulice K zábraniu na Kubranskú nieje vidieť vôbec videiť vpravo na Kubranskú.Ďakujem

Odpoved:

Hana Múdra, vedúca útvaru mobility, 19.4.2024

Pri výjazde z ulice K zábraniu na Kubranskú ulicu je pri dodržaní najvyššej dovolenej rýchlosti rozhľad na prejazd križovatkou dostatočný. Situáciu ešte preveríme pri obchôdzke so zástupcom Okresného dopravného inšpektorátu.

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!