Prejsť na hlavný obsah

Verzia pre tlač

Otázky a odpovede

Zodpovedané otázky


Téma: Dane a poplatky

Dobrý deň na akú emailovú adresu sa mam obrátiť keď chcem aby mi vyrubili alikvotnu časť za komunálny odpad a drobné stavby. Nakoľko my prišlo vyúčtovanie za celý rok 2020,ale my od 17.04.2020 už máme zmenu trvalého bydliska. Ďakujem

Odpoved:

Katarína Tomášková, útvar ekonomický, 9.7.2020

Obrátiť sa môžete na odpady@trencin.sk, prípadne telefonicky na 032/6504 291.

Téma: Ostatné

Dobrý deň,
neviem, či budete mať nejaký dosah na moju otázku u zodpovedných, ale chcel by som sa spýtať, prečo sa celé dni svieti v areáli budov vojenského muničného skladu- svetlá tam svietia už hádam pol roka v kuse....asi netušia, kde majú "vypínač".... a kto to svietenie financuje....?
Ďakujem,

Odpoved:

Erika Ságová, hovorkyňa MsÚ, 8.7.2020

Vašu otázku sme preposlali Ministerstvu obrany SR. Nech sa páči - odpoveď.

Martina Kovaľ Kakaščíková, hovorkyňa Ministerstva obrany SR:
Muničný sklad v Trenčíne, tak ako aj ostatné muničné sklady a ostatné strážené objekty, sú trvale osvetlené počas zníženej viditeľnosti a v noci tak, aby bol zabezpečený bezpečný pohyb príslušníkov strážnej služby ako aj viditeľnosť v stráženom objekte. K zapnutiu osvetlenia dochádza v prípade údržby a preskúšavania osvetľovacích zariadení aj cez deň.

Téma: Majetok mesta

Dobry den, moja otazka smeruje k mestskemu hospodarstvu mesta Trencin. Viem, ze mesto teraz nema financne prostriedky na rekonstrukciu budou v tomto objekte, ktore su mimochodom v hroznom stave....., ale to malo, co by sa mohlo urobit a co by nestalo skoro nic je aspon vycistit strechu jednej budovy, na ktorej rastie uz asi metrova trava a rozne naletove dreviny. Nechcem kritizovat, len ma stve, ze to nikto nevidi a nikomu to nevadi...... a hrozne to kazi dojem a vaznost celeho mestskeho podniku. Dakujem

Odpoved:

Vladimír Šumichrast, Mestské hospodárstvo a správa lesov, 8.7.2020

Údržba striech a dažďových zvodov vykonávame na využívaných objektoch každoročne. Náletové dreviny - nachádzajúce sa na streche nevyužívaného objektu, ktorý neslúži svojmu účelu niekoľko rokov - odstránime.

Téma: Kultúra

Dobrý deň. Rád by som vedel prečo ešte v tomto čase, začiatkom júla, je v centre mesta na bilborde reklama, pozvanie na "ČARO VIANOC POD HRADOM 5. - 22. december 2019". Nezdá sa vám to smiešne? Nebol by už najvyšší čas bilbord dať preč? Alebo sa pútač na minuloročný vianočný program rovno vymení za vianočný program na tento rok?

Odpoved:

Janka Sedláčková, vedúca útvaru kultúrno.informačného centra, 8.7.2020

Mrzí nás, že tento nosič unikol našej pozornosti. Obvykle plochy prelepujeme nejaký čas po konaní iným aktuálnym podujatím. Tento rok však neistota okolo vývoja koronakrízy spôsobovala, že sa postupne rušili plánované podujatia a tak sa stalo, že na ploche zostal tak starý plagát. Plocha bude obratom prelepená.

Téma: Majetok mesta

Pani Ďurechova, s vašou odpoveďou na otázku ohľadom bytu č 31 ul.Dlhe hony 1164/52 nie sme spokojný a preto žiadame konkrétnu odpoveď prečo sa záujemcom o tento byť pred predajom mesto Trencin vyjadrilo tak že tento byt je nepredajny. Byt sa predal pred 1 a pol rokom panij, ktora ho nepotrebuje a jej nájomca sa o tento byť nestará. Dakujem za pravdivú odpoveď.

Odpoved:

Veronika Ďurechová, útvar majetku mesta, 8.7.2020

Odpredaj bytu č. 31 v bytovom dome so s. č. 1164 a or. č. 52 na ulici Dlhé Hony v Trenčíne bol realizovaný v zmysle platnej legislatívy ako prípad hodný osobitného zreteľa, nakoľko išlo o vysporiadanie nájomného vzťahu medzi predávajúcim a kupujúcim. Predaj nehnuteľnosti bol schválený na zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Trenčíne dňa 22.03.2017 uznesením č. 846 (link: https://trencin.sk/wp-content/uploads/2018/04/Uznesenia-MsZ_22032017-1.pdf ) a to schválením uzatvorenia zmluvy o budúcej kúpnej zmluve, keďže v tej dobe bol byt neoprávnene užívaný a bolo vedené exekučné konanie na vypratanie. Z dôvodu uzatvorenia zmluvy o budúcej kúpnej zmluve a dohody o skončení nájmu, ktorá je zverejnená na webovej stránke Mesta Trenčín v sekcii transparentný Trenčín/objednávky, faktúry a zmluvy, bola prípadným záujemcom o odkúpenie bytu poskytnutá informácia, že Mesto Trenčín sa už zaviazalo k odpredaju bytu konkrétnej osobe a uvedený byt nie je určený na odpredaj verejnou obchodnou súťažou. Prevod vlastníctva bytu na osobu schválenú Mestským zastupiteľstvom v Trenčíne bol zrealizovaný v roku 2019 na základe uzatvorenej Kúpnej zmluvy, ktorá je taktiež zverejnená na webovej stránke Mesta Trenčín. Mesto Trenčín nie je zodpovedné za nakladanie s predmetným bytom po prevode vlastníctva a s akýmkoľvek porušovaním povinností alebo riešením problémov týkajúcich sa správy spoločných častí a zariadení domu a pozemkov sa musíte obrátiť na vlastníka bytu, ktorý nadobudnutím vlastníckeho práva pristúpil k Zmluve o spoločenstve vlastníkov bytov v dome k zabezpečeniu správy spoločných častí a zariadení domu a pozemkov.

Téma: Majetok mesta

Kedy bolo vypísané výberové konanie na byt c. 31 na ulici Dlhé hony 1164/52 a kde to bolo zverejnené. Kedy to bolo vyhodnotene a kde to bolo zverejnené a ktori páni poslanci to schválili.Na základe čoho bola uprednostnena podnikateľka p.Zamečnikova pred ľuďmi,ktorý ten byt potrebujú.Je pravda že ten byt bol predaný za 1000eur? Za odpoveď vopred ďakujem.

Odpoved:

Veronika Ďurechová, útvar majetku mesta, 8.7.2020

Odpredaj predmetného bytu č. 31 v bytovom dome so s. č. 1164 a or. č. 52 na ulici Dlhé Hony v Trenčíne bol realizovaný v zmysle platnej legislatívy ako prípad hodný osobitného zreteľa, nakoľko išlo o vysporiadanie nájomného vzťahu medzi predávajúcim a kupujúcim. Predaj nehnuteľnosti bol schválený na zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Trenčíne dňa 22.03.2017 uznesením č. 846 (link: https://trencin.sk/wp-content/uploads/2018/04/Uznesenia-MsZ_22032017-1.pdf ) a to schválením uzatvorenia zmluvy o budúcej kúpnej zmluve, keďže v tej dobe bol byt neoprávnene užívaný a bolo vedené exekučné konanie na vypratanie. Z dôvodu uzatvorenia zmluvy o budúcej kúpnej zmluve a dohody o skončení nájmu, ktorá je zverejnená na webovej stránke Mesta Trenčín v sekcii transparentný Trenčín/objednávky, faktúry a zmluvy, bola prípadným záujemcom o odkúpenie bytu poskytnutá informácia, že Mesto Trenčín sa už zaviazalo k odpredaju bytu konkrétnej osobe a uvedený byt nie je určený na odpredaj verejnou obchodnou súťažou. Prevod vlastníctva bytu na osobu schválenú Mestským zastupiteľstvom v Trenčíne bol zrealizovaný v roku 2019 na základe uzatvorenej Kúpnej zmluvy, ktorá je taktiež zverejnená na webovej stránke Mesta Trenčín. Mesto Trenčín nie je zodpovedné za nakladanie s predmetným bytom po prevode vlastníctva a s akýmkoľvek porušovaním povinností alebo riešením problémov týkajúcich sa správy spoločných častí a zariadení domu a pozemkov sa musíte obrátiť na vlastníka bytu, ktorý nadobudnutím vlastníckeho práva pristúpil k Zmluve o spoločenstve vlastníkov bytov v dome k zabezpečeniu správy spoločných častí a zariadení domu a pozemkov.

Téma: Mestská polícia

Dobrý deň, chcel by som poprosiť mestskú políciu, aby upozornila vodiča p.z.TN-128 BU,ktorý ma garáž za bytovým domom na Strojárenskej ulici, ktorý pravidelne vzchádza cez trávnatý porast a nie výjazdom z garáží, nedávno sme žiadali o osadenie stlpikov medzi garáže, nakoľko si tade niektorí vodiči skracovali cestu a tým ohrozovali chodcov aj cyklistov, no drzosť niektorých vodičov siaha až tak ďaleko, že nerešpektujú ostatných, ale aj ničia zeleň. ďakujem

Odpoved:

Zdeno Marousek, mestská polícia, 8.7.2020

Vodiča Vami uvedeného vozidla sme upozornili, aby neprechádzal cez inkriminovaný trávnatý porast. Takisto upozorníme aj ostatných majiteľov garáží na dodržiavanie zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke.

Téma: Dane a poplatky

Dobrý deň, chceme sa spýtať na doručenie daní a poplatok za smeti, ktoré zasielate do vlastných rúk. Bolo by rozumné a aj menej nákladné, keby sa dve pracovníčky dohodli a dali to do jednej obálky. Nakoľko doručujete s dátumom apríl dane teraz? už tam môžete vložiť aj poplatky za KO. Poplatky za doručenie sa stále zvyšujú a tiež pracovníčka čo to doručuje nemusí chodiť na tú istú adresu 2x. Bolo by vhodné nad tým pouvažovať. Je to praktizované aj na iných mestách a obciach.

Odpoved:

Erika Ságová, hovorkyňa MsÚ, 8.7.2020

Váš podnet s Vami doriešil špecialista pre dane a poplatky Ján Margetín telefonicky. Ak máte ešte ďalšie otázky, nech sa páči - napíšte.

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!