Prejsť na hlavný obsah

Verzia pre tlač

Otázky a odpovede

Zodpovedané otázky


Téma: Mobilita

Zdravím, chcem vyjadriť spokojnosť so zavedením spoplatneného parkovania na sídlisku Juh, už v deň spoplatnenia je viditeľná zmena v tom, že parkoviská sú poloprázdne, čo sa doteraz nestávalo, už v poobedňajších hodinách boli parkoviská na celej Západnej ulici preplnené, v súčasnosti i vo večerných hodinách sú voľné miesta, to predtým neexistovalo. Zároveň som si všimla, že parkovisko pri NC Južanka je nonstop obsadené vozidlami, ktoré predtým parkovali na uliciach, zrejme možno očakávať, že NC si svoje parkovisko ošetrí rampami, ako to urobil reťazec Lidl, za predpokladu, že parkovisko je v ich vlastníctve a takisto zákruta za kostolom je plná odstavených vozidiel a dodávok.

Odpoved:

Róbert Hartmann, vedúci útvaru mobility, 25.9.2020

Ďakujeme za priaznivú odozvu. S OC Južanka rokujeme o nastavení podmienok parkovania na ich parkovisku.

Téma: Životné prostredie

Dobrý deň,
chcel by som sa spýtať, či je možné využiť veľkokapacitné kontajnery, ktoré budú slúžiť už teraz v sobotu 26.9. na jesenné upratovanie na sídlisku Juh ulica Saratovská k tomu, aby sme tam vyhodili veľký gauč. Poprípade, kde sú miesta, kde by sme to mohli vyhodiť.
Ďakujem za odpoveď.

Odpoved:

Zuzana Čachová, útvar stavebný a životného prostredia, 25.9.2020

Počas jesenného upratovania sú na jednotlivých stojiskách rozmiestnené 2 veľkoobjemové kontajnery, jeden je určený výlučne na bioodpad a druhý je určený na objemný odpad, ako sú napr. skrine, gauč, kreslá, stoličky - rozložené na čo najmenšie časti.

Téma: Ostatné

Dobrý deň, prosím Vás, kde sa dajú pozrieť voľné pracovné miesta úradu mesta Trenčín? Poskytujú sa ešte pracovné príležitosti pre ZŤP občanov, napríklad na mestskej polícii ako to bolo kedysi? Neviem, či to funguje dodnes. Ďakujem.

Odpoved:

Katarína Patková, kancelária prednostu MsÚ, 25.9.2020

informácie o voľných pracovných miestach na mestskom úrade v Trenčíne a zároveň v organizáciách, ktorých zriaďovateľom je mesto Trenčín, zverejňujeme na webovej stránke mesta.
https://trencin.sk/samosprava/mestsky-urad/volne-pracovne-miesta/.
Projekt podpory zamestnávania občanov so zdravotným postihnutím zriadením chráneného pracoviska na Mestskej polícii v Trenčíne bol ukončený v roku 2009.

Téma: Mobilita

Dobrý deň chcem sa spýtať kedy sa budú robiť nové parkovacie miesta na ulici Karola Šmidkeho po 19 hod neni kde zaparkovať .

Odpoved:

Róbert Hartmann, vedúci útvaru mobility, 25.9.2020

Na kontrole stavu parkovania 23.9.2020 medzi 22 a 23 h sme zistili, že na Saratovskej ulici v blízkosti križovatky so Šmidkeho ulicou bolo niekoľko desiatok voľných miest. V monitorovaní situácie s parkovaním na Juhu budeme pokračovať.

Téma: Majetok mesta

Dobrý deň, od 23.9.2020 sa spoplatnilo parkovanie v sektore H. Chcel by som sa informovať, ako je to so Sibírskou ulicou. Mesto na nej už vyberá parkovné a podľa kataster portálu (zbgis.skgeodesy.sk), pozemky nepatria mestu ale urbariátu Kubrá so stovkami vlastníkov. Sú to asi dlhodobo nevysporiadané pozemky. Je to rovnaký prípad ako ulica Armádna, kde spoplatnenie nie je. možno aj z dôvodu nevysporiadaných pozemkov. Môže mesto vyberať parkovné na takýchto pozemkoch?
Ďakujem.

Odpoved:

Róbert Hartmann, vedúci útvaru mobility, 25.9.2020

Na Sibírskej ulici cesta ako fyzická stavba patrí mestu - je to teda miestna komunikácia vo vlastníctve mesta, pozemky pod cestou sú vo vlastníctve urbariátu. Na takéto stavby platí vecné bremeno zo zákona. Mesto má navyše s urbariátom platnú dohodu o prenájme pozemku. Armádna ulica je celkom odlišný prípad. Pozemky, vrátane stavieb na nich, patria súkromným osobám a rôznym spoločnostiam. Sú to teda verejné účelové komunikácie. Nie sú v majetku ani správe mesta Trenčín a preto to v zmysle cestného zákona nemôžu byť ani miestne komunikácie. Mesto môže podľa zákona vyberať parkovné len na miestnych komunikáciách.

Téma: Dane a poplatky

dobrý deň, mám trvalý pobyt na ulici Inovecká, no nezdržiavam sa tam vôbec. Bývam na juhu v podnájme a tak nejak sa neviem zorientovať, ktorú parkovaciu kartu si mám zaobstarať. Na ten byt, v ktorom som v podnájme je už jedno auto evidované ale potrebujem aj svoje súkromné.
ďakujem pekne za odpoveď.

Odpoved:

Ľuboslava Sedláková, útvar mobility, 25.9.2020

Parkovaciu kartu vybavujete na miesto Vášho trvalého pobytu. Vyberiete si kartu s takou územnou platnosťou, aby ste mohli parkovať, kde potrebujete. Ak je už na miesto Vášho trvalého pobytu evidovaná karta, ďalšia bude druhá (tretia) v poradí.

Téma: Ostatné

Dobry deň,
chcela by som upozorniť na znečistený a zapáchajúci podchod od Hotela Elisabeth do parku. Po ceste s deťmi na ZUS sme mali čo robiť aby nám neprišlo zle keďže cely podchod vrátane výťahov je znečistený močom. V súčasnej situácii kedy by sa malo dbať na zvýšenú hygienu by bolo fajn takýmto verejným priestranstvám venovať zvýšenú pozornosť a pravidelne čistenie.
ďakujem

Odpoved:

Ľuboš Cvečka, Mestské hospodárstvo a správa lesov, m.r.o., 25.9.2020

Podchod sme dali vyčistiť 23.9.2020 večer.

Téma: Ostatné

V časti ul.Partizánska / Pod Brezinou/ bývajú v domoch starší občania ,seniorského veku. Obchody s potravinami sú na Soblahovskej a v meste. Najbližší obchod /Jednota/ prebieha rekonštrukcia. Túto situáciu by mohla vylepšiť autobusová doprava. Už v minulosti bola daná písomná požiadavka. Nerealizovala sa. V tejto časti bývame prevažne seniori. Pomohlo by ,keby 3x podľa možnosti autobusová doprava nás zaviezla k obchodom a naspäť.

Odpoved:

Róbert Hartmann, vedúci útvaru mobility, 24.9.2020

So zavedením autobusových spojov v tejto lokalite momentálne neuvažujeme.

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!