Prejsť na hlavný obsah

Verzia pre tlač

Otázky a odpovede

Zodpovedané otázky


Téma: Životné prostredie

Dobrý deň, dňa 24.5. som bol na rybách na starom koryte Váhu pri sutoku Drietomice a Vahu. Pri kazdom prehadzovani som musel silon očistiť od kopy servitkov, toaletneho papiera a vlasov. Nakoniec som to vzdal, pretoze to bolo odporne vobec chytať. Je mozne preveriť povod znečistenia? Ďakujem

Odpoved:

Beáta Bredschneiderová, útvar stavebný a životného prostredia, 28.5.2020

Znečistenie Váhu mohlo byť spôsobené nelegálnym vypustením alebo prečerpaním odpadových vôd zo žúmp z nehnuteľností pri vodnom toku Drietomica, preto sme o znečistení Váhu informovali aj Okresný úrad v Trenčíne odbor starostlivosti o životné prostredie a príslušné obce. Pôvodca takéhoto znečistenia sa však v prípade, že ho neprichytia pri čine, ťažko zisťuje. V uvedenom termíne nebola hlásená porucha ani odstávka čistiarní odpadových vôd, ktoré čistia odpadové vody z verejnej kanalizácie mesta Trenčín. Počas intenzívneho dažďa sa časť odpadovej vody z jednotnej verejnej kanalizácie, ktorá odvádza splaškovú vodu spolu s dažďovou vodou zo striech a spevnených plôch, dostane cez odľahčovacie komory do vodného toku. Ide o technické riešenie verejnej kanalizácie, ktoré bráni preťaženiu verejnej kanalizácie a čistiarne odpadových vôd v čase intenzívneho dažďa. Odľahčovacie komory sú konštruované tak, aby prostredníctvom svojho tvarového riešenia a technológii (norná stena, hrablice) z pritekajúcej vody zachytili tuhé zložky, vrátane fekálií. Vďaka tomu sa tak do vodných tokov dostane hlavne balastná dažďová voda, ktorá však obsahuje aj stopové množstvá odpadovej vody. Vody z odľahčovacej komory však nemôžu spôsobiť znečistenie v takom rozsahu, ako ste uviedli.

Téma: Životné prostredie

Kedy môžme začať využívanie verejných ohnísk na Brezine? Pršalo, nie je až tak sucho ...
Ďakujem

Odpoved:

Erika Ságová, hovorkyňa MsÚ, 27.5.2020

V Trenčianskom kraji bol práve dnes odvolaný „čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov“.

Téma: Mobilita

Dobrý deň, na rohu ulíc Duklianskych hrdinov a Školskej vznikajú rôzne dopravné situácie vzhľadom na nie príliš širokú obojsmernú cestu presne v mieste križovatky týchto ulíc. Po tejto komunikácii (Duklianskych hrdinov) chodia okrem cyklistov a osobných áut aj väčšie nákladné autá smerujúce k predajni Seko. Cesta je v danom úseku široká cca 5 metrov a je aj v miernej zákrute. Ulica Továrenská je jedosmerná. Uvažuje mesto nad jednosmerným zokruhovaním ulíc v tejto časti Kvetnej napr. od ul. Staničnej po Duklianskych hrdinov a Školskú resp. Továrenskú? Ďakujem.

Odpoved:

Róbert Hartmann, vedúci útvaru mobility, 27.5.2020

V rámci stavby priľahlého objektu bude ulica Duklianskych Hrdinov v týchto miesta rozšírená - dôjde k úprave oblúka. Nevylučujeme, že zo Školskej ulice alebo ulice Duklianskych Hrdinov vznikne "jednosmerka". V súčasnosti sa projektuje riešenie statickej dopravy na ulici Kvetná a na základe projektu sa navrhne úprava dopravného režimu na priľahlých uliciach.

Téma: Obchod a služby

Dobrý deň, poprosím o informáciu či od 3.6.2020 bude otvorená mestská plaváreň. Ďakujem

Odpoved:

Róbert Buchel, správca krytej plavárne, 27.5.2020

Nie, mestská plaváreň od 3. 6. 2020 otvorená nebude.

Téma: Školstvo, vzdelávanie

Dobrý deň, chcela by som sa spýtať, či mesto zvažuje otvorenie materskych skol aj pocas letnych prázdnin? Ďakujem za odpoveď

Odpoved:

Erika Ságová, hovorkyňa MsÚ, 27.5.2020

To je ešte na diskusiu. Vzhľadom na takmer 3-mesačné zatvorenie materských škôl je možné, že upravíme harmonogram počas letných prázdnin. Samozrejme, to treba zanalyzovať a naplánovať aj vzhľadom na zostatky dovoleniek zamestnancov škôlok a záujmu rodičov využiť služby materských škôl. Určite budeme o tom informovať.

Téma: Životné prostredie

Dobry den, aky odpad sa moze vyhodit do velkych kontajnerov,ked sa robi velke upratovanie? Da sa tam.vyhodit aj mensi stavebny odpad (3 kybliky), nejake odrezky z podlahy,par dlazdic? Dakujem.

Odpoved:

Zuzana Čachová, útvar stavebný a životného prostredia, 26.5.2020

Všetky informácie, ktoré upravujú spôsob nakladania s odpadmi počas jarného upratovania sú súčasťou zverejnených harmonogramov stojísk... https://trencin.sk/pre-obcanov/odpady-zivotne-prostredie/komunalny-odpad/harmonogram-jarneho-upratovania/

Nakoľko podľa zákona platí zákaz ukladania biologicky rozložiteľného odpadu na skládku, zber odpadu sa bude uskutočňovať do 2 rôznych veľkoobjemových kontajnerov (VOK). Jeden z nich bude slúžiť výhradne na odkladanie biologicky rozložiteľného odpadu (konáre, odpad zo záhrad, trávnikov a pod.), druhý na odkladanie iného odpadu, okrem drobného stavebného odpadu. Hádzať do VOK akýkoľvek iný odpad ako ten, na ktorý je kontajner určený, je prísne zakázané!
Do VOK nie je možné ukladať elektroodpad, vyradené batérie a akumulátory, žiarivky, železný šrot ani iné nebezpečné odpady. Môžete ich vyložiť ku kontajnerom, odkiaľ odvoz zabezpečí spoločnosť Marius Pedersen. Pneumatiky podľa zákona o odpadoch nie sú súčasťou komunálnych odpadov, a preto ich počas upratovania nie je možné odovzdávať. Občania ich môžu odovzdať bezplatne v rámci siete distribútorov a pneuservisov. Aj počas upratovania sú otvorené tri zberné dvory – na Zlatovskej, na Soblahovskej a na ulici K zábraniu.

Drobné stavebné odpady je možné odovzdať len v zberných dvoroch a za likvidáciu sa platí poplatok úmerný dovezenému množstvu.

Téma: Životné prostredie

Dobrý deň,dnes podvečer som išiel po hrádzi ako je štatisticky urad, a ako sú schody dole na ihrisko, a dajaký naničhodník rozkopol smetny kôš a hodil ho dole. Poprosím o nápravu. Ďakujem, foto v prilohe

Odpoved:

Zuzana Čachová, útvar stavebný a životného prostredia, 26.5.2020

Požiadavku na výmenu nádoby a dočistenie miesta sme odoslali spoločnosti Marius Pedersen, ktorá pre mesto tieto služby zabezpečuje.

Téma: Ostatné

Dobrý deň, v podchode v Záblatí je po daždi veľká mláka. Táto situácia sa opakuje stále keď zaprší. Môžte mi prosím povedať, či sa o tomto probléme už vie a či je v riešení?
Ďakujem.

Odpoved:

Róbert Hartmann, vedúci útvaru mobility, 26.5.2020

O probléme sa vie. Železnice Slovenskej republiky postavili za niekoľko miliónov eur podchod bez čerpadla na dažďovú vodu, takže po každom daždi tam musí prísť zamestnanec mesta a vodu odčerpať.

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!