Bývanie

Žiadosti týkajúce sa nájomného bývania/žiadosti týkajúce sa prevodu vlastníctva bytu do osobného vlastníctva spoločne s prílohami môžete Mestu Trenčín doručiť osobne, poštou alebo elektronicky prostredníctvom portálu www.slovensko.sk (služba všeobecná agenda). V prípade elektronického podania prostredníctvom portálu www.slovensko.sk je podmienkou prihlásenie prostredníctvom občianskeho preukazu s čipom (eID karta). Vytvorené podanie musí byť podpísané kvalifikovaným elektronickým podpisom (KEP)

Zoznam žiadateľov o byt

 

Tlačivá o nájomnom bývaní

Potrebné tlačivá nájdete v sekcii Tlačivá – Byty a majetok.

 

Mestské nájomné byty

Pred pokračovaním si prečítajte návod ako požiadať o zaradenie do zoznamu uchádzačov o nájomné bývanie.

Fotogaléria mestských nájomných bytov

 

Reštituované byty

Zoznamy žiadateľov, ktorým bol priznaný nárok na bytovú náhradu v zmysle zákona č. 260/2011 Z. z., ktoré vedie Mesto Trenčín podľa § 9 ods. 8 v spojení s § 5 ods. 6 zákona č. 260/2011 Z. z.

(PDF, 443 KB)

 

Užitočné odkazy

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!