Bývanie

Mestské byty

Reštituované byty

Zoznamy žiadateľov, ktorým bol priznaný nárok na bytovú náhradu v zmysle zákona č. 260/2011 Z. z., ktoré vedie Mesto Trenčín podľa § 9 ods. 8 v spojení s § 5 ods. 6 zákona č. 260/2011 Z. z.

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!