Územný plán mesta Trenčín v znení zmien a doplnkov č. 1 – 3

Územný plán mesta Trenčín

Je základný nástroj na zabezpečenie trvalo udržateľného rozvoja. Akékoľvek informácie týkajúce sa ÚPN poskytuje Útvar Územného Plánovania.
Územný plán – GIS

Textová časť

Grafická časť

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!