Územný plán mesta Trenčín v znení zmien a doplnkov č. 1 – 6

Územný plán mesta Trenčín

Územný plán mesta Trenčín v znení zmien a doplnkov č. 1 – 6 , schválený uzneseniami Mestského zastupiteľstva, je základný nástroj, ktorým sa riadi rozvoj a investičná činnosť na území mesta. Všeobecne záväzné nariadenie k ÚPN mesta Trenčín 1/2012, v znení  všetkých schválených zmien a doplnkov, sú platné a účinné, so zverejnením v sekcii VZN. Nedeliteľnou súčasťou Územného plánu mesta Trenčín a príslušných VZN, je Záväzná časť a Grafická časť. Akékoľvek informácie, týkajúce sa výkladu územného plánu mesta, získa verejnosť aj na Útvare územného plánovania MsÚ v Trenčíne, na Farskej ul. 10.

Textová časť

 

Grafická časť

(PDF, 5 MB)
(PDF, 10 MB)
02N
(PDF, 8 MB)
(PDF, 9 MB)
(PDF, 8 MB)
(PDF, 8 MB)
(PDF, 9 MB)
(PDF, 8 MB)
(PDF, 9 MB)
(PDF, 11 MB)
(PDF, 3 MB)
(PDF, 6 MB)
(PDF, 7 MB)

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!