Územný plán mesta Trenčín v znení zmien a doplnkov č. 1 – 7

Územný plán mesta Trenčín v znení zmien a doplnkov č. 1 – 7, schválený uzneseniami Mestského zastupiteľstva, je základný nástroj, ktorým sa riadi rozvoj a investičná činnosť na území mesta. Všeobecne záväzné nariadenie k ÚPN mesta Trenčín 1/2012, v znení  všetkých schválených zmien a doplnkov, sú platné a účinné, so zverejnením v sekcii VZN. Nedeliteľnou súčasťou Územného plánu mesta Trenčín a príslušných VZN, je Záväzná časť a Grafická časť. Akékoľvek informácie, týkajúce sa výkladu územného plánu mesta, získa verejnosť aj na Útvare územného plánovania MsÚ v Trenčíne, na Farskej ul. 10.

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!