Zasadnutia zastupiteľstva

Pri každom zasadnutí je zverejňovaná pozvánka, materiály na rokovanie a iné dokumenty súvisiace so zasadnutím.

Harmonogram zasadnutí

Termíny zasadnutí mestského zastupiteľstva, odborných komisií a výborov mestských častí nájdete v kalendári.

Harmonogram zasadnutí

Archív starších zasadnutí zastupiteľstva

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!