Smernice a dokumenty

Interné smernice a dokumenty upravujú vzťah mesta navonok.

 

Štatút mesta Trenčín

 

Rokovacie poriadky

 

Vydávanie Všeobecne záväzných nariadení

Všetky Všeobecne záväzné nariadenia

 

Finančné smernice

 

Používanie erbu a loga mesta Trenčín

 

Iné smernice

Civilná ochrana mesta Trenčín

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!