Smernice a dokumenty

Interné smernice a dokumenty upravujú vzťah mesta navonok.

 

Koncepcie, štatúty a plány

 

Rokovacie poriadky

 

Vydávanie Všeobecne záväzných nariadení

 

Finančné smernice

 

Používanie erbu a loga mesta Trenčín

 

Iné smernice

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!