Výbor mestskej časti ZÁPAD

Výbor mestskej časti ZÁPAD obsahuje tieto časti mesta: Zámostie, Istebník, Orechové, Záblatie, Zlatovce.

Zvolení poslanci Mestského Zastupiteľstva:

  • Bc. Tomáš Vaňo
  • Martin Barčák
  • Ing. Mgr. Juraj Štilicha
  • Marcel Meravý
  • Mgr. Ing. Josef Kolář

Garant výboru mestskej časti:

  • Ing. arch. Pavol Guga

Materiály k zasadnutiam

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!