Výbor mestskej časti ZÁPAD

Výbor mestskej časti ZÁPAD obsahuje tieto časti mesta: Zámostie, Istebník, Orechové, Záblatie, Zlatovce.

Zvolení poslanci mestského zastupiteľstva:

  • Ing. Tomáš Vaňo – predseda
  • Martin Barčák
  • JUDr. Mgr. Naďa Lorencová
  • Ing. Ladislav Paška
  • Mgr. Ľubomír Vavruš

Garant výboru mestskej časti:

  • Ing. arch. Pavol Guga

Materiály k zasadnutiam

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!