Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky 2023

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky vyhlásil voľby do Národnej rady Slovenskej republiky a určil deň ich konania na sobotu 30. septembra 2023.

Právna úprava k voľbám

Informácie pre voličov

Volebné okrsky a volebné miestnosti

Upozorňujeme voličov na zmeny vo volebných okrskoch !!! 

  • V okrsku č.28 sa zmenila volebná  miestnosť  z  Materskej školy Švermova na Trenčiansku univerzitu A.Dubčeka (Študentská 1638/3).
  • V okrsku č.45 došlo k premiestneniu   volebnej  miestnosti  z  Kultúrneho strediska Istebník do Materskej školy Štvorlístok (Orechovská 7/14).    
  • Aj v  okrsku č.46 došlo k premiestneniu   volebnej  miestnosti  z  Klubu dôchodcov Istebník do Materskej školy Štvorlístok (Orechovská 7/14).    

Hlasovací preukaz

Delegovanie člena a náhradníka do okrskových volebných komisií

Oznámenie o delegovaní člena a náhradníka doručí politická strana alebo koalícia, ktorej kandidátna listina bola zaregistrovaná, najneskôr do 21. augusta 2023. Na oznámenia doručené po uplynutí tejto lehoty sa neprihliada!

Dňa 21. augusta 2023 sa oznámenia o delegovaní členov do okrskových volebných komisií osobne odovzdávajú nasledovne:

do 18.00 h: kancelária č.110 – 1.poschodie

od  18.00 h do 24.00 h – stála služba Mestskej polície v Trenčíne (Hviezdová 2) 

Volebná kampaň – kandidulúce politické subjekty

Zápisnica o priebehu a výsledku hlasovania vo volebnom okrsku

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!