Elektronické aukcie

FILTER

Vyhlasovateľ: 
Stav aukcie: 
Dátum - Čas
Názov
Vyhlasovateľ
Stav
Možnosti
Víťaz
5. 11. 2021
09 : 00
Strážna služba
Mesto Trenčín
Ukončená
3. 9. 2021
09 : 00
Rekonštrukcia prioritných rozvádzačov verejného osvetlenia ( RVO) a implementácia riadiaceho systému do rozvádzačov verejného osvetlenia ( RVO).
Mesto Trenčín
Ukončená
2. 6. 2021
13 : 00
Výmena okien 21
Základná škola Dlhé Hony
Ukončená
A3 Bau s.r.o.
1. 6. 2021
10 : 00
Koše na bioodpad do domácností a kompostovateľné vrecká
Mesto Trenčín
Ukončená
JRK Slovensko s.r.o.
12. 5. 2021
10 : 00
Stojiská polopodzemných kontajnerov Trenčín
Mesto Trenčín
Ukončená
REDOX-ENEX, s.r.o.
29. 4. 2021
14 : 00
Prenájom pozemku C. v areáli mestského letného kúpaliska /mobilný stánok so sladkými a slanými múčnymi jedlami a cukrovinkami a nápojmi/
Mestské hospodárstvo a správa lesov m.r.o
Ukončená
DAIVA - Ivan Plánka
29. 4. 2021
12 : 00
Prenájom pozemku E. v areáli mestského letného kúpaliska /doplnkové vodné atrakcie/
Mestské hospodárstvo a správa lesov m.r.o
Ukončená
bez víťaza
29. 4. 2021
10 : 00
Prenájom pozemku B. v areáli mestského letného kúpaliska /automat na predaj rýchleho teplého občerstvenia/
Mestské hospodárstvo a správa lesov m.r.o
Ukončená
IVM, s.r.o.
29. 4. 2021
08 : 00
Prenájom nebytových priestorov a pozemku v areáli mestského letného kúpaliska II.
Mestské hospodárstvo a správa lesov m.r.o
Ukončená
Country Pub TT, s.r.o.
28. 4. 2021
13 : 00
Prenájom pozemku D. v areáli mestského letného kúpaliska /doplnkové zábavné atrakcie/
Mestské hospodárstvo a správa lesov m.r.o
Ukončená
Vodné Bubliny, s.r.o.
28. 4. 2021
11 : 00
Prenájom pozemku A. v areáli mestského letného kúpaliska /stánok s mrazenými výrobkami/
Mestské hospodárstvo a správa lesov m.r.o
Ukončená
FARLAK TN, s.r.o.
28. 4. 2021
09 : 00
Prenájom nebytových priestorov a pozemku v areáli mestského letného kúpaliska I.
Mestské hospodárstvo a správa lesov m.r.o
Ukončená
POTATO, s.r.o.
1. 3. 2021
10 : 00
Prípojka NN pre MsÚ – zvýšenie maximálneho rezervovaného elektr. príkonu MsÚ Trenčín, SO 302 prípojka NN
Mesto Trenčín
Ukončená
B.C.S.-SK, s.r.o.
15. 10. 2020
11 : 00
Nové osobné motorové vozidlo
Mesto Trenčín
Ukončená
Prvý Trenčiansky autoservis, s.r.o.
20. 7. 2020
10 : 00
Stojisko polopodzemných kontajnerov Trenčín - Západná
Mesto Trenčín
Ukončená
REDOX-ENEX, s.r.o.
6. 7. 2020
10 : 00
Oprava vonkajšej hydroizolácie, časť šatne muži na objekte krytej plavárne
Mestské hospodárstvo a správa lesov m.r.o
Ukončená
NORMA - stavebno obchodná spoločnosť, s.r.o.
16. 6. 2020
11 : 00
Výmena okien
Základná škola Dlhé Hony
Ukončená
A3 Group, s.r.o.
28. 1. 2020
10 : 00
Nový osobný automobil
Mesto Trenčín
Ukončená
ARAVER, a.s.
4. 12. 2019
10 : 00
Reklamné predmety 2019
Mesto Trenčín
Ukončená
Tricus, s.r.o
21. 11. 2019
10 : 00
Polopodzemné kontajnery MČ Sever - Hurbanova
Mesto Trenčín
Ukončená
REDOX-ENEX, s.r.o.
15. 11. 2019
08 : 00
Vianočné trhy 2019 Trenčín 12+12a: Prenájom dreveného uzamykateľného stánku na predaj občerstvenia a nápojov
Mestské hospodárstvo a správa lesov m.r.o
Ukončená
Dušan Faltínek, s.r.o.
11. 11. 2019
10 : 00
Ekologický vratný systém pohárov
Mestské hospodárstvo a správa lesov m.r.o
Ukončená
Servis vratného riadu, s.r.o.
28. 10. 2019
13 : 00
Vianočné trhy 2019 Trenčín 12+12a: Prenájom dreveného uzamykateľného stánku na predaj občerstvenia a nápojov
Mestské hospodárstvo a správa lesov m.r.o
Ukončená
bez víťaza
28. 10. 2019
10 : 30
Vianočné trhy 2019 Trenčín 8: Prenájom dreveného uzamykateľného stánku na predaj nápojov-medovina
Mestské hospodárstvo a správa lesov m.r.o
Ukončená
EMKO, s.r.o.
28. 10. 2019
08 : 00
Vianočné trhy 2019 Trenčín 10: Prenájom dreveného uzamykateľného stánku na predaj nápojov
Mestské hospodárstvo a správa lesov m.r.o
Ukončená
Charlot, s.r.o.
25. 10. 2019
15 : 30
Vianočné trhy 2019 Trenčín 5: Prenájom dreveného uzamykateľného stánku na predaj občerstvenia
Mestské hospodárstvo a správa lesov m.r.o
Ukončená
Langoše, s.r.o.
25. 10. 2019
13 : 00
Vianočné trhy 2019 Trenčín 11: Prenájom dreveného uzamykateľného stánku na predaj nápojov
Mestské hospodárstvo a správa lesov m.r.o
Ukončená
Vladimír Krátky
25. 10. 2019
10 : 30
Vianočné trhy 2019 Trenčín 9: Prenájom dreveného uzamykateľného stánku na predaj občerstvenia a nápojov
Mestské hospodárstvo a správa lesov m.r.o
Ukončená
Profimont Slovakia, s.r.o.
25. 10. 2019
08 : 00
Vianočné trhy 2019 Trenčín 4: Prenájom dreveného uzamykateľného stánku na predaj nápojov
Mestské hospodárstvo a správa lesov m.r.o
Ukončená
Falco, s.r.o.
24. 10. 2019
15 : 30
Vianočné trhy 2019 Trenčín 7: Prenájom dreveného uzamykateľného stánku na predaj občerstvenia a nápojov
Mestské hospodárstvo a správa lesov m.r.o
Ukončená
Jaroslav Cabúk
24. 10. 2019
13 : 00
Vianočné trhy 2019 Trenčín 3: Prenájom dreveného uzamykateľného stánku na predaj občerstvenia a nápojov
Mestské hospodárstvo a správa lesov m.r.o
Ukončená
POTATO, s.r.o.
24. 10. 2019
10 : 30
Vianočné trhy 2019 Trenčín 2: Prenájom dreveného uzamykateľného stánku na predaj nápojov
Mestské hospodárstvo a správa lesov m.r.o
Ukončená
Peter Plánka
24. 10. 2019
08 : 00
Vianočné trhy 2019 Trenčín 1+1a: Prenájom dreveného uzamykateľného stánku na predaj občerstvenia a nápojov
Mestské hospodárstvo a správa lesov m.r.o
Ukončená
DELUMA, s.r.o.
15. 10. 2019
14 : 00
Rozšírenie kamerového systému o monitorovanie vybraných železničných podchodov
Mesto Trenčín
Ukončená
Peter Ondrejička - Luxstar
16. 9. 2019
14 : 00
Rekonštrukcia-sociálne zariadenia a šatne-budova MHSL m.r.o.
Mesto Trenčín
Ukončená
VŠ Stavby - SK. s.r.o.
23. 8. 2019
10 : 00
Polopodzemné kontajnery MČ Sever
Mesto Trenčín
Ukončená
REDOX-ENEX, s.r.o.
26. 7. 2019
13 : 00
Výťah - Sociálne služby mesta Trenčín
Mesto Trenčín
Ukončená
bez víťaza
24. 7. 2019
10 : 00
Nové osobné motorové vozidlo
Mesto Trenčín
Ukončená
Prvý Trenčiansky autoservis, s.r.o.
18. 7. 2019
14 : 00
Rekonštrukcia strechy telocvične - ZŠ Kubranská 80, Trenčín
Mesto Trenčín
Ukončená
HIMKO, s.r.o.
8. 7. 2019
13 : 00
Rekonštrukcia strechy na budove MHSL m.r.o.
Mesto Trenčín
Ukončená
Hydroizolácie NRC, s.r.o.
20. 6. 2019
14 : 00
Odborné skúšky a odborné prehliadky elektrickej inštalácie verejného osvetlenia
Mestské hospodárstvo a správa lesov m.r.o
Ukončená
Štefan Cingálek - CEES
18. 6. 2019
10 : 00
Prenájom pódia s prestrešením
Mesto Trenčín
Ukončená
((e)), s.r.o.
14. 5. 2019
13 : 00
Výmena umelého trávnika - športový areál ZŠ Novomeského
Mesto Trenčín
Ukončená
TRANSTAV TT, s.r.o.
10. 5. 2019
14 : 00
Prenájom pozemku C. v areáli mestského letného kúpaliska /mobilný stánok so sladkými a slanými múčnymi jedlami a cukrovinkami a nápojmi/
Mestské hospodárstvo a správa lesov m.r.o
Ukončená
Ivan Plánka - DAIVA
10. 5. 2019
12 : 00
Prenájom pozemku E. v areáli mestského letného kúpaliska /doplnkové vodné atrakcie/
Mestské hospodárstvo a správa lesov m.r.o
Ukončená
B&G, s.r.o.
10. 5. 2019
10 : 00
Prenájom pozemku B. v areáli mestského letného kúpaliska /stánok s fresh nápojmi a šalátmi/
Mestské hospodárstvo a správa lesov m.r.o
Ukončená
POTATO, s.r.o.
10. 5. 2019
08 : 00
Prenájom nebytových priestorov a pozemku v areáli mestského letného kúpaliska II.
Mestské hospodárstvo a správa lesov m.r.o
Ukončená
Country Pub TT, s.r.o.
9. 5. 2019
14 : 00
Prenájom pozemku D. v areáli mestského letného kúpaliska /doplnkové zábavné atrakcie/
Mestské hospodárstvo a správa lesov m.r.o
Ukončená
VodnéBubliny, s.r.o.
9. 5. 2019
12 : 00
Prenájom pozemku A. v areáli mestského letného kúpaliska /stánok s mrazenými výrobkami/
Mestské hospodárstvo a správa lesov m.r.o
Ukončená
FARLAK TN, s.r.o.
9. 5. 2019
10 : 00
Prenájom nebytových priestorov a pozemku v areáli mestského letného kúpaliska I.
Mestské hospodárstvo a správa lesov m.r.o
Ukončená
POTATO, s.r.o.
2. 5. 2019
13 : 00
Rekonštrukcia strechy so zateplením
Mesto Trenčín
Ukončená
Hydroizolácie NRC, s.r.o.
25. 4. 2019
10 : 00
Hydraulická ruka na nakladanie k nákladnému vozidlu
Mestské hospodárstvo a správa lesov m.r.o
Ukončená
HYCA, s.r.o.
9. 4. 2019
10 : 00
Rekonštrukcia okien a dverí - byty Kasárenská ulica
Mesto Trenčín
Ukončená
František Uličný, PeFe servis
19. 3. 2019
10 : 00
Doplnkový tovar pre výsadbu verejnej zelene
Mestské hospodárstvo a správa lesov m.r.o
Ukončená
PEMI-GARDEN, s.r.o.
20. 2. 2019
10 : 00
Nový osobný automobil
Mesto Trenčín
Ukončená
Prvý Trenčiansky autoservis, s.r.o.
10. 12. 2018
08 : 30
výmena sanity, obkladov a dlažieb sociálnych zariadení a kúpeľní
Sociálne služby mesta Trenčín, m.r.o.
Ukončená
Panther PB, s.r.o.
30. 11. 2018
14 : 00
Reklamné predmety 2018
Mesto Trenčín
Ukončená
Tricus, s.r.o.
16. 11. 2018
13 : 30
Polopodzemné kontajnery Olbrachtova - Soblahovská
Mesto Trenčín
Ukončená
REDOX-ENEX, s.r.o.
13. 11. 2018
10 : 00
Lávka pre peších - pri Farskom kostole, Brezina
Mesto Trenčín
Ukončená
Panther PB, s.r.o.
12. 11. 2018
10 : 00
Doplnkový tovar k náhradnej výsadbe
Mestské hospodárstvo a správa lesov m.r.o
Ukončená
Plantsgroup, s.r.o.
9. 11. 2018
10 : 00
Sadovnícka úprava kruhového objazdu a troch priľahlých ostrovčekov
Mestské hospodárstvo a správa lesov m.r.o
Ukončená
Alexander Gubár - PINUS
26. 10. 2018
15 : 30
Vianočné trhy 2018 Trenčín 12+12a: Prenájom dreveného uzamykateľného stánku na predaj občerstvenia a nápojov
Mestské hospodárstvo a správa lesov m.r.o
Ukončená
Oxana Sajdáková U SUSEDA
26. 10. 2018
10 : 30
Vianočné trhy 2018 Trenčín 8: Prenájom dreveného uzamykateľného stánku na predaj nápojov-medovina
Mestské hospodárstvo a správa lesov m.r.o
Ukončená
EMKO, s.r.o.
26. 10. 2018
08 : 00
Vianočné trhy 2018 Trenčín 10: Prenájom dreveného uzamykateľného stánku na predaj nápojov
Mestské hospodárstvo a správa lesov m.r.o
Ukončená
Gabriela Mikušová
25. 10. 2018
15 : 30
Vianočné trhy 2018 Trenčín 11: Prenájom dreveného uzamykateľného stánku na predaj nápojov
Mestské hospodárstvo a správa lesov m.r.o
Ukončená
Vladimír Krátky
25. 10. 2018
10 : 30
Vianočné trhy 2018 Trenčín 9: Prenájom dreveného uzamykateľného stánku na predaj občerstvenia a nápojov
Mestské hospodárstvo a správa lesov m.r.o
Ukončená
Profimont Slovakia, s.r.o.
25. 10. 2018
10 : 00
Oprava oporného múru Horný Šianec / Hviezdoslavova po sanácii vrchnej časti omietky
Mestské hospodárstvo a správa lesov m.r.o
Ukončená
PALÍK, s.r.o.
25. 10. 2018
08 : 00
Vianočné trhy 2018 Trenčín 4: Prenájom dreveného uzamykateľného stánku na predaj nápojov
Mestské hospodárstvo a správa lesov m.r.o
Ukončená
Falco, s.r.o.
24. 10. 2018
15 : 30
Vianočné trhy 2018 Trenčín 7: Prenájom dreveného uzamykateľného stánku na predaj občerstvenia a nápojov
Mestské hospodárstvo a správa lesov m.r.o
Ukončená
LOREM FOOD, s.r.o.
24. 10. 2018
13 : 00
Vianočné trhy 2018 Trenčín 3: Prenájom dreveného uzamykateľného stánku na predaj občerstvenia a nápojov
Mestské hospodárstvo a správa lesov m.r.o
Ukončená
POTATO, s.r.o.
24. 10. 2018
10 : 30
Vianočné trhy 2018 Trenčín 2: Prenájom dreveného uzamykateľného stánku na predaj nápojov
Mestské hospodárstvo a správa lesov m.r.o
Ukončená
Peter Plánka
24. 10. 2018
10 : 00
Oprava betónového oporného múru zastabilizovaním - Kukučínova, Trenčín
Mestské hospodárstvo a správa lesov m.r.o
Ukončená
H.L.EX, s.r.o.
24. 10. 2018
08 : 00
Vianočné trhy 2018 Trenčín 1+1a: Prenájom dreveného uzamykateľného stánku na predaj občerstvenia a nápojov
Mestské hospodárstvo a správa lesov m.r.o
Ukončená
DELUMA, s.r.o.
17. 10. 2018
10 : 00
Revitalizácia parčíku medzi ul. Palackého a ul. Kniežaťa Pribinu
Mestské hospodárstvo a správa lesov m.r.o
Ukončená
Mgr. Roman Rosina R&R creative
10. 10. 2018
10 : 00
Oprava strechy kotolne - ZŠ Novomeského, Trenčín
Mesto Trenčín
Ukončená
LATNER, s.r.o.
5. 10. 2018
14 : 00
Križovatka Opatová Dobrá
Mesto Trenčín
Ukončená
Peter Ondrejička - Luxstar
5. 10. 2018
10 : 00
Zabezpečenie služieb autorizovaného bezpečnostného technika, technika požiarnej ochrany a pracovnej zdravotnej služby
Mestské hospodárstvo a správa lesov m.r.o
Ukončená
Peter Lukács - FIREND
4. 10. 2018
14 : 00
Revízie elektrickej inštalácie na stožiaroch verejného osvetlenia a rozvádzačov verejného osvetelenia
Mestské hospodárstvo a správa lesov m.r.o
Ukončená
Štefan Cingálek - CEES
4. 10. 2018
10 : 00
Oprava výťahu - Mestská veža - brzdový systém
Mesto Trenčín
Ukončená
Schindler výťahy a eskalátory a.s.
28. 9. 2018
15 : 08
Lávka pre peších - pri Farskom kostole, Brezina
Mesto Trenčín
Ukončená
aukcia zrušená
25. 9. 2018
14 : 00
Križovatka Opatová Dobrá
Mesto Trenčín
Ukončená
aukcia zrušená
17. 9. 2018
14 : 00
Detské ihrisko Istebník Orechové/Rezidencia Vinohrady
Mesto Trenčín
Ukončená
mmcité2, s.r.o.
12. 9. 2018
10 : 00
Oprava chladiaceho zariadenia na chladenie mobilnej ľadovej plochy
Mestské hospodárstvo a správa lesov m.r.o
Ukončená
Refri Slovensko, s.r.o.
11. 9. 2018
14 : 00
Servisné práce na chladiacom zariadení zimného štadióna P. Demitru
Mestské hospodárstvo a správa lesov m.r.o
Ukončená
FROST-service, s.r.o.
4. 9. 2018
10 : 00
Detské ihrisko Trenčianska Riviéra
Mesto Trenčín
Ukončená
Veríme v Zábavu, s.r.o.
4. 9. 2018
09 : 42
Detské ihrisko Istebník Orechové/Rezidencia Vinohrady
Mesto Trenčín
Ukončená
aukcia zrušená
3. 9. 2018
14 : 00
Polopodzemné kontajnery MČ Sever
Mesto Trenčín
Ukončená
REDOX-ENEX, s.r.o.
31. 8. 2018
10 : 30
Rekonštrukcia sociálnych zariadení a kúpeľní v budove ZOS
Sociálne služby mesta Trenčín, m.r.o.
Ukončená
Panther PB, s.r.o.
30. 8. 2018
14 : 00
Nákup stojanov na bicykle
Mestské hospodárstvo a správa lesov m.r.o
Ukončená
mmcité2, s.r.o.
23. 8. 2018
10 : 00
Rekonštrukcia sociálnych zariadení v budove MHSL
Mesto Trenčín
Ukončená
DONUM, spol. s r.o.
23. 8. 2018
10 : 00
Nákup servisných cyklostojanov
Mestské hospodárstvo a správa lesov m.r.o
Ukončená
Bimission, s.r.o.
22. 8. 2018
10 : 00
Osobné ochranné pracovné prostriedky
Mestské hospodárstvo a správa lesov m.r.o
Ukončená
KoHa pro, s.r.o.
20. 8. 2018
13 : 00
Osvetlenie priechodu pre chodcov vrátane bezpečnostných prvkov na ul. Gen. M.R. Štefánika a osvetlenie priechodov pre chodcov na Východnej ulici v Trenčíne
Mesto Trenčín
Ukončená
ECO-LOGIC, s.r.o.
20. 8. 2018
10 : 00
Vyčistenie oporného múru Horný Šianec od nánosov a drevín
Mestské hospodárstvo a správa lesov m.r.o
Ukončená
Peter Pyšný - WeldBau
17. 8. 2018
14 : 27
Nákup stojanov na bicykle
Mestské hospodárstvo a správa lesov m.r.o
Ukončená
aukcia zrušená
7. 8. 2018
14 : 00
Vybudovanie spevnenej asfaltovej plochy viacúčelového ihriska na ul. Tatranská
Mestské hospodárstvo a správa lesov m.r.o
Ukončená
CESTY NITRA, a.s.
7. 8. 2018
10 : 00
Údržba verejnej zelene na ul. Žabinská - časť parčík a kruhový objazd
Mestské hospodárstvo a správa lesov m.r.o
Ukončená
L.A.Záhrady
27. 7. 2018
10 : 00
Frézovanie pňov
Mestské hospodárstvo a správa lesov m.r.o
Ukončená
Branislav Tichý - HWT
11. 7. 2018
09 : 00
Výmena okien v MŠ Medňanského
Školské zariadenia mesta Trenčín, m.r.o.
Ukončená
MIPE Invest, s.r.o.
9. 7. 2018
14 : 00
Polopodzemné kontajnery Juh
Mesto Trenčín
Ukončená
REDOX-ENEX, s.r.o.
4. 7. 2018
14 : 00
ZŠ Na Dolinách - prípojka elektrickej energie
Mesto Trenčín
Ukončená
ELERM, s.r.o.
26. 6. 2018
10 : 00
Oprava opornéhu múru pod cintorínom Juh
Mesto Trenčín
Ukončená
DONUM, spol. s r.o.
20. 6. 2018
14 : 00
Polopodzemné kontajnery Kvetná
Mesto Trenčín
Ukončená
REDOX-ENEX, s.r.o.
15. 6. 2018
10 : 00
Dodávka a montáž klimatizácie
Mesto Trenčín
Ukončená
COLD, s.r.o.
13. 6. 2018
12 : 00
Výmena okien a dverí
Základná škola Dlhé Hony
Ukončená
A3 spol. s r.o.
8. 6. 2018
13 : 00
Výmena osvetlenia v ŠKD
Základná škola Dlhé Hony
Ukončená
ECO-LOGIC, s.r.o.
31. 5. 2018
14 : 00
Osvetlenie priechodov pre chodcov - Juh
Mesto Trenčín
Ukončená
Led arena, s.r.o.
23. 5. 2018
10 : 00
Čistiace a hygienické výrobky
Mestské hospodárstvo a správa lesov m.r.o
Ukončená
PhDr.Gabriela Spišáková - Majster Papier
17. 5. 2018
10 : 00
Prenájom pozemku B. v areáli mestského letného kúpaliska /stánok s fresh nápojmi a šalátmi/
Mestské hospodárstvo a správa lesov m.r.o
Ukončená
bez víťaza
15. 5. 2018
10 : 00
Strážna služba letného kúpaliska
Mestské hospodárstvo a správa lesov m.r.o
Ukončená
Ing. Ján Mikuš - JM SECURITY
11. 5. 2018
14 : 00
Prenájom pozemku E. v areáli mestského letného kúpaliska /mobilný stánok s rýchlym občerstvením a nápojmi/
Mestské hospodárstvo a správa lesov m.r.o
Ukončená
POTATO, s.r.o.
11. 5. 2018
12 : 00
Prenájom pozemku B. v areáli mestského letného kúpaliska /stánok s fresh nápojmi a šalátmi/
Mestské hospodárstvo a správa lesov m.r.o
Ukončená
bez víťaza
11. 5. 2018
10 : 00
Prenájom pozemku C. v areáli mestského letného kúpaliska /mobilný stánok so sladkými a slanými múčnymi jedlami a cukrovinkami a nápojmi/
Mestské hospodárstvo a správa lesov m.r.o
Ukončená
Ivan Plánka - DAIVA
11. 5. 2018
08 : 00
Prenájom nebytových priestorov a pozemku v areáli mestského letného kúpaliska II.
Mestské hospodárstvo a správa lesov m.r.o
Ukončená
Country Pub TT, s.r.o.
10. 5. 2018
15 : 00
Prenájom pozemku D. v areáli mestského letného kúpaliska /doplnkové zábavné atrakcie/
Mestské hospodárstvo a správa lesov m.r.o
Ukončená
VodnéBubliny, s.r.o.
10. 5. 2018
13 : 00
Prenájom pozemku A. v areáli mestského letného kúpaliska /stánok s mrazenými výrobkami/
Mestské hospodárstvo a správa lesov m.r.o
Ukončená
FARLAK TN, s.r.o.
10. 5. 2018
11 : 00
Prenájom nebytových priestorov a pozemku v areáli mestského letného kúpaliska I.
Mestské hospodárstvo a správa lesov m.r.o
Ukončená
POTATO, s.r.o.
10. 5. 2018
10 : 00
Strážna služba letného kúpaliska
Mestské hospodárstvo a správa lesov m.r.o
Ukončená
zrušená
19. 4. 2018
10 : 00
Kôra, substráty, mulč pre ruže a hnojivá
Mestské hospodárstvo a správa lesov m.r.o
Ukončená
PEMI-GARDEN, s.r.o.
18. 4. 2018
10 : 00
Odborné vysadenie a presadenie stromov v náhradnej výsadbe
Mestské hospodárstvo a správa lesov m.r.o
Ukončená
L.A.Záhrady
9. 4. 2018
14 : 00
Letné kúpalisko - Prestrešenie detského ihriska
Mesto Trenčín
Ukončená
Zepelin, s.r.o.
9. 4. 2018
11 : 00
Dodávka a montáž klimatizácie
Mesto Trenčín
Ukončená
EM-Tech, s.r.o.
4. 4. 2018
10 : 00
Letné kúpalisko - Bezbariérový prístup k bazénom
Mesto Trenčín
Ukončená
DONUM, spol. s r.o.
3. 4. 2018
14 : 00
Letné kúpalisko - Vodné prvky v detskom bazéne
Mesto Trenčín
Ukončená
Eleven Slovensko, s.r.o.
3. 4. 2018
10 : 00
Letné kúpalisko - Plošina pre imobilných
Mesto Trenčín
Ukončená
ARES, spol. s r.o.
29. 3. 2018
10 : 00
Osvetľovacia technika
Mesto Trenčín
Ukončená
TONAS, s.r.o.
6. 3. 2018
10 : 00
Zdroj na prepaľovanie káblov a lokalizáciu plášťových porúch
Mestské hospodárstvo a správa lesov m.r.o
Ukončená
Megger, s.r.o.
5. 3. 2018
08 : 30
výmena rozvádzača s frekvenčným meničom na osobnom výťahu
Sociálne služby mesta Trenčín, m.r.o.
Ukončená
Schindler výťahy a eskalátory, a.s.
26. 2. 2018
10 : 00
Búranie budovy pod bývalou strojovňou chladenia pri zimnom štadióne
Mesto Trenčín
Ukončená
DONUM, spol. s r.o.
22. 2. 2018
10 : 00
Úprava šatní v budove MsP v Trenčíne
Mesto Trenčín
Ukončená
Panther PB, s.r.o.
20. 2. 2018
10 : 00
Nájom stanovišťa taxislužby - Box č. 2 na Hviezdovej ulici
Mesto Trenčín
Ukončená
Max LIFE, s.r.o.
20. 2. 2018
09 : 00
Nájom stanovišťa taxislužby - Box č. 1 na Hviezdovej ulici
Mesto Trenčín
Ukončená
Max LIFE, s.r.o.
5. 2. 2018
10 : 00
Mulčovanie zemníkov kamenivom
Mestské hospodárstvo a správa lesov m.r.o
Ukončená
L.A.Záhrady, s.r.o.
31. 1. 2018
14 : 00
Námestie študentov
Mesto Trenčín
Ukončená
DONUM, spol. s.r.o.
18. 1. 2018
10 : 00
Dodanie originál tonerov
Mesto Trenčín
Ukončená
CLEAN TONERY, s.r.o.
16. 1. 2018
10 : 00
Čistiace prostriedky
Mesto Trenčín
Ukončená
PhDr.Gabriela Spišáková - Majster Papier
11. 1. 2018
10 : 00
Papierové hygienické potreby
Mesto Trenčín
Ukončená
PhDr.Gabriela Spišáková - Majster Papier
12. 12. 2017
13 : 00
Dodanie a montáž rádiovej siete pre mestskú políciu
Mesto Trenčín
Ukončená
ELVYS, spoločnosť s ručením obmedzeným Košice
8. 12. 2017
10 : 00
Dodávka a montáž klimatizácie pre priestory MsÚ, Farská ulica
Mesto Trenčín
Ukončená
EM-Tech, s.r.o.
5. 12. 2017
14 : 00
Výpočtová technika
Základná škola Dlhé Hony
Ukončená
DELNET, s.r.o.
5. 12. 2017
13 : 00
Parkovisko Mládežnícka ulica - verejné osvetlenie
Mesto Trenčín
Ukončená
ECO-LOGIC, s.r.o.
1. 12. 2017
10 : 00
Reklamné predmety 2017
Mesto Trenčín
Ukončená
Anatex, s.r.o.
22. 11. 2017
14 : 00
Vyregulovanie a termostatizácia MŠ Legionárska
Mesto Trenčín
Ukončená
TM-TEZ, s.r.o.
7. 11. 2017
10 : 00
Predaj drevnej hmoty na pni
Mestské hospodárstvo a správa lesov m.r.o
Ukončená
bez víťaza
3. 11. 2017
10 : 00
Odborné vysadenie stromov, presadba a kolovanie stromov - jeseň 2017
Mestské hospodárstvo a správa lesov m.r.o
Ukončená
L.A.Záhrady, s.r.o.
31. 10. 2017
13 : 00
Vianočné trhy 2017 Trenčín 11: Prenájom dreveného uzamykateľného stánku na predaj nápojov a občerstvenia
Mestské hospodárstvo a správa lesov m.r.o
Ukončená
Vladimír Krátky
25. 10. 2017
15 : 30
Vianočné trhy 2017 Trenčín 11: Prenájom dreveného uzamykateľného stánku na predaj nápojov a občerstvenia
Mestské hospodárstvo a správa lesov m.r.o
Ukončená
bez víťaza
25. 10. 2017
13 : 00
Vianočné trhy 2017 Trenčín 9+9a: Prenájom dreveného uzamykateľného stánku na predaj nápojov a občerstvenia
Mestské hospodárstvo a správa lesov m.r.o
Ukončená
DELUMA, s.r.o.
25. 10. 2017
10 : 30
Vianočné trhy 2017 Trenčín 8: Prenájom dreveného uzamykateľného stánku na predaj nápojov-medovina
Mestské hospodárstvo a správa lesov m.r.o
Ukončená
EMKO, s.r.o.
25. 10. 2017
08 : 00
Vianočné trhy 2017 Trenčín 7: Prenájom dreveného uzamykateľného stánku na predaj nápojov a občerstvenia
Mestské hospodárstvo a správa lesov m.r.o
Ukončená
POTATO, s.r.o.
24. 10. 2017
15 : 30
Vianočné trhy 2017 Trenčín 12: Prenájom dreveného uzamykateľného stánku na predaj nápojov
Mestské hospodárstvo a správa lesov m.r.o
Ukončená
Gabriela Mikušová
24. 10. 2017
13 : 00
Vianočné trhy 2017 Trenčín 6: Prenájom dreveného uzamykateľného stánku na predaj nápojov a občerstvenia
Mestské hospodárstvo a správa lesov m.r.o
Ukončená
Profimont Slovakia, s.r.o.
24. 10. 2017
10 : 30
Vianočné trhy 2017 Trenčín 10: Prenájom dreveného uzamykateľného stánku na predaj nápojov
Mestské hospodárstvo a správa lesov m.r.o
Ukončená
Gabriela Mikušová
24. 10. 2017
08 : 00
Vianočné trhy 2017 Trenčín 4: Prenájom dreveného uzamykateľného stánku na predaj nápojov a občerstvenia
Mestské hospodárstvo a správa lesov m.r.o
Ukončená
LOREM FOOD, s.r.o.
23. 10. 2017
15 : 30
Vianočné trhy 2017 Trenčín 5: Prenájom dreveného uzamykateľného stánku na predaj nápojov
Mestské hospodárstvo a správa lesov m.r.o
Ukončená
POTATO, s.r.o.
23. 10. 2017
13 : 00
Vianočné trhy 2017 Trenčín 3: Prenájom dreveného uzamykateľného stánku na predaj nápojov a občerstvenia
Mestské hospodárstvo a správa lesov m.r.o
Ukončená
POTATO, s.r.o.
23. 10. 2017
10 : 30
Vianočné trhy 2017 Trenčín 2: Prenájom dreveného uzamykateľného stánku na predaj nápojov
Mestské hospodárstvo a správa lesov m.r.o
Ukončená
Peter Plánka
23. 10. 2017
08 : 00
Vianočné trhy 2017 Trenčín 1+1a: Prenájom dreveného uzamykateľného stánku na predaj nápojov a občerstvenia
Mestské hospodárstvo a správa lesov m.r.o
Ukončená
DELUMA, s.r.o.
19. 10. 2017
11 : 00
MČ Juh/mestské zásahy - Workout a seniori cvičisko - OC Južanka
Mesto Trenčín
Ukončená
OCTAGO CORPORATION, j.s.a.
13. 10. 2017
11 : 00
Vymaľovanie podhľadu v telocvični
Základná škola Východná
Ukončená
Roman Zicháček
12. 10. 2017
14 : 00
Tribúny - Futbalový štadión Záblatie
Mesto Trenčín
Ukončená
Šport Projekt, s.r.o.
21. 9. 2017
13 : 00
Úprava námestia Kubrá
Mesto Trenčín
Ukončená
Zepelin, s.r.o.
12. 9. 2017
10 : 00
Verejné športovisko Nábrežná - MČ Sever - workout a fitnes
Mesto Trenčín
Ukončená
Intersystem EU, s.r.o.
6. 9. 2017
10 : 00
ZŠ Východná - MČ Juh - športové ihrisko - oplotenie a nadstavba múru
Mesto Trenčín
Ukončená
IPSTAV, s.r.o.
30. 8. 2017
10 : 00
Rekonštrukcia strechy a obvodových múrov na kotolni - Zimný štadión Pavla Demitru
Mesto Trenčín
Ukončená
SP-MAXIM, s.r.o.
25. 8. 2017
11 : 00
Výsadba cibuľovín
Mestské hospodárstvo a správa lesov m.r.o
Ukončená
LÍNIA Trenčín, s.r.o.
18. 8. 2017
10 : 00
Zvuková technika 2017
Mesto Trenčín
Ukončená
TM Sound, s.r.o.
16. 8. 2017
13 : 00
Úprava námestia Kubrá
Mesto Trenčín
Ukončená
zrušená
11. 8. 2017
13 : 00
Osvetlenie verejného športoviska Nábrežná
Mesto Trenčín
Ukončená
Peter Ondrejička - Luxstar
9. 8. 2017
10 : 30
Inštalácia ochranných sietí na skalné bralo
Mesto Trenčín
Ukončená
Gabriel Čmárik - G five
8. 8. 2017
14 : 00
Výmena okien a dverí v MŠ Šmidkeho (2 kópie) (3 kópie)
Školské zariadenia mesta Trenčín, m.r.o.
Ukončená
MIPE Invest, s.r.o.
7. 8. 2017
10 : 00
Rekonštrukcia kotolne - MŠ Niva
Mesto Trenčín
Ukončená
TM-TEZ, s.r.o.
1. 8. 2017
08 : 20
Osvetlenie_verejného_športoviska_Nábrežná
Mesto Trenčín
Ukončená
zrušená
21. 7. 2017
09 : 00
Oprava kotla v kotolni Krytej plavárni v Trenčíne
Mesto Trenčín
Ukončená
Pavol Vlkovič, BIOPLYN
20. 7. 2017
11 : 30
Výmena okien a dverí v MŠ Šmidkeho (2 kópie)
Školské zariadenia mesta Trenčín, m.r.o.
Ukončená
zrušená
19. 7. 2017
08 : 25
MČ Západ - rozšírenie cintorína Zlatovce
Mesto Trenčín
Ukončená
NORMA - stavebno obchodná spoločnosť s.r.o.
7. 7. 2017
10 : 20
Verejné športovisko Nábrežná
Mesto Trenčín
Ukončená
AU-STAV, s.r.o.
7. 7. 2017
08 : 50
ihrisko Termion
Mesto Trenčín
Ukončená
CESTY NITRA, a.s.
3. 7. 2017
10 : 00
Skatepark Biskupice- rekonštrukcia stávajúcich prekážok a doplnenie o nové prekážky
Mesto Trenčín
Ukončená
Viliam Križan - Gravity Parks
30. 6. 2017
10 : 00
MČ Západ – ul. Jahodová – nová komunikácia
Mesto Trenčín
Ukončená
CESTY NITRA, a.s.
26. 6. 2017
10 : 06
KS Hviezda - strecha
Mesto Trenčín
Ukončená
Hydroizolácie NRC, s.r.o.
23. 6. 2017
12 : 27
Výmena okien a dverí v MŠ Šmidkeho
Školské zariadenia mesta Trenčín, m.r.o.
Ukončená
zrušená
23. 6. 2017
09 : 20
ZŠ Dlhé Hony - Rozvojový projekt rekonštrukcia telocvične
Mesto Trenčín
Ukončená
STES spol. s r.o.
21. 6. 2017
12 : 00
Výmena osvetlenia v učebniach a kanceláriách
Základná škola Dlhé Hony
Ukončená
ECO-LOGIC, s.r.o.
20. 6. 2017
11 : 00
Výmena riadiaceho systému v plynovej kotolni Zimného štadióna P.Demitru v Trenčíne
Mesto Trenčín
Ukončená
ISSU, s.r.o.
20. 6. 2017
10 : 00
Osobné ochranné pracovné prostriedky
Mestské hospodárstvo a správa lesov m.r.o
Ukončená
Arlam, s.r.o.
14. 6. 2017
12 : 30
ZŠ Východná - MČ Juh - športové ihrisko
Mesto Trenčín
Ukončená
STRABAG, s.r.o.
14. 6. 2017
11 : 00
Výmena okien a dverí
Základná škola Dlhé Hony
Ukončená
A3 spol. s r.o.
14. 6. 2017
10 : 00
Osadenie stavby: Detské ihrisko "Žihadielko"
Mesto Trenčín
Ukončená
Panther PB, s.r.o.
14. 6. 2017
08 : 40
Priechody pre chodcov bezpečnostné prvky
Mesto Trenčín
Ukončená
ECO-LOGIC, s.r.o.
12. 6. 2017
09 : 40
Priechody pre chodcov osvetlenie
Mesto Trenčín
Ukončená
ECO-LOGIC, s.r.o.
8. 6. 2017
10 : 00
Odborné prehliadky elektrickej inštalácie a bleskozvodov v objektoch
Mestské hospodárstvo a správa lesov m.r.o
Ukončená
Renáta Cingálková - SABRELO
25. 5. 2017
13 : 55
ZŠ Novomeského - rozvojový projekt rekonštrukcia telocvične
Mesto Trenčín
Ukončená
PARA INVEST, s.r.o.
24. 5. 2017
11 : 00
ZŠ Veľkomoravská - rekonštrukcia elektroinštalácie
Mesto Trenčín
Ukončená
ELERM, s.r.o.
19. 5. 2017
11 : 00
Poskytovanie strážnej služby - mestské letné kúpalisko Trenčín
Mestské hospodárstvo a správa lesov m.r.o
Ukončená
SBS DARK SHADOWS, s.r.o.
17. 5. 2017
15 : 00
Prenájom pozemku C. v areáli mestského letného kúpaliska /mobilný stánok so sladkými a slanými múčnymi jedlami a cukrovinkami a nápojmi/
Mestské hospodárstvo a správa lesov m.r.o
Ukončená
-
17. 5. 2017
13 : 00
Prenájom pozemku D. v areáli mestského letného kúpaliska /doplnkové vodné atrakcie/
Mestské hospodárstvo a správa lesov m.r.o
Ukončená
-
17. 5. 2017
11 : 00
Prenájom nebytových priestorov a pozemku v areáli mestského letného kúpaliska I.
Mestské hospodárstvo a správa lesov m.r.o
Ukončená
Dušan Faltínek, s.r.o.
11. 5. 2017
14 : 00
Prenájom pozemku C. v areáli mestského letného kúpaliska /mobilný stánok so sladkými múčnymi jedlami a cukrovinkami/
Mestské hospodárstvo a správa lesov m.r.o
Ukončená
-
11. 5. 2017
12 : 00
Prenájom pozemku E. v areáli mestského letného kúpaliska /doplnkové zábavné atrakcie/
Mestské hospodárstvo a správa lesov m.r.o
Ukončená
Kristína Petrechová - BELLA
11. 5. 2017
10 : 00
Prenájom pozemku B. v areáli mestského letného kúpaliska /stánok s fresh nápojmi a šalátmi/
Mestské hospodárstvo a správa lesov m.r.o
Ukončená
Peter Zlatoš
11. 5. 2017
08 : 00
Prenájom nebytových priestorov a pozemku v areáli mestského letného kúpaliska II.
Mestské hospodárstvo a správa lesov m.r.o
Ukončená
Country Pub TT, s.r.o.
10. 5. 2017
15 : 00
Prenájom pozemku D. v areáli mestského letného kúpaliska /doplnkové vodné atrakcie/
Mestské hospodárstvo a správa lesov m.r.o
Ukončená
-
10. 5. 2017
13 : 00
Prenájom pozemku A. v areáli mestského letného kúpaliska /stánok s mrazenými výrobkami/
Mestské hospodárstvo a správa lesov m.r.o
Ukončená
Jana Zemková
10. 5. 2017
11 : 00
Prenájom nebytových priestorov a pozemku v areáli mestského letného kúpaliska I.
Mestské hospodárstvo a správa lesov m.r.o
Ukončená
-
9. 5. 2017
13 : 20
Rekonštrukcia KS Záblatie
Mesto Trenčín
Ukončená
Williman, s.r.o.
7. 4. 2017
13 : 00
Čistiace a hygienické výrobky
Mestské hospodárstvo a správa lesov m.r.o
Ukončená
GC TECH Ing. Peter Gerši
31. 3. 2017
15 : 00
Výmena bazénovej fólie a mriežok pre vnútorný plavecký a detský bazén
Mestské hospodárstvo a správa lesov m.r.o
Ukončená
LM-trade, s.r.o.
28. 3. 2017
10 : 05
Výmena bazénovej fólie a mriežok pre vnútorný plavecký a detský bazén
Mestské hospodárstvo a správa lesov m.r.o
Ukončená
-
23. 3. 2017
13 : 40
Nové parkovacie miesta Výrub stromov
Mesto Trenčín
Ukončená
Ing. František Laicha
23. 3. 2017
10 : 00
Výmena riadiacich jednotiek
Mestské hospodárstvo a správa lesov m.r.o
Ukončená
Bazénservis,s.r.o.
20. 3. 2017
08 : 50
ZŠ Na dolinách - Rekonštrukcia telocvične, šatní a sociálnych zariadení
Mesto Trenčín
Ukončená
AU-STAV, s.r.o.
17. 3. 2017
09 : 35
Nové parkovacie miesta (Sever + Juh) Presadenie stromov
Mesto Trenčín
Ukončená
L.A.Záhrady
2. 3. 2017
09 : 30
Vytvorenie bezbariérového vstupu a oprava WC v miestnosti č. 4 na prízemí a č. 110 na 1.poschodí, v Zariadení pre seniorov, ul. Lavičkova10, Trenčín
Sociálne služby mesta Trenčín, m.r.o.
Ukončená
MAPROSTAV, s.r.o.
27. 2. 2017
10 : 00
Predaj drevnej hmoty na pni
Mestské hospodárstvo a správa lesov m.r.o
Ukončená
DiMihálik, s.r.o.
16. 2. 2017
09 : 30
obstaranie tonerov do tlačiarní a kopírok
Sociálne služby mesta Trenčín, m.r.o.
Ukončená
MIP TN, s.r.o.
9. 12. 2016
10 : 00
Výmena PVC v MŠ Opatovská
Školské zariadenia mesta Trenčín, m.r.o.
Ukončená
KILLEC stavby, s.r.o.
30. 11. 2016
10 : 05
Kontajnerové státie Mateja Bela podzemné nadúrovňové
Mesto Trenčín
Ukončená
REDOX-ENEX, s.r.o.
30. 11. 2016
08 : 20
Polopodzemné kontajnery ul. Šmidkeho 5,7,9,11
Mesto Trenčín
Ukončená
REDOX-ENEX, s.r.o.
24. 11. 2016
09 : 30
Rekonštrukcia elektroinštalácie vrátane osvetlenia cvičebného priestoru - ZŠ Novomeského 11, Trenčín
Mesto Trenčín
Ukončená
ECO-LOGIC, s.r.o.
23. 11. 2016
13 : 30
Rekonštrukcia elektroinštalácie vrátane osvetlenia cvičebného priestoru - ZŠ Východná č.9, Trenčín
Mesto Trenčín
Ukončená
ECO-LOGIC, s.r.o.
23. 11. 2016
10 : 00
Reklamné predmety 2016
Mesto Trenčín
Ukončená
Tricus, s.r.o.
8. 11. 2016
09 : 50
Rekonštrukcia chodníka od Južanky k MŠ Šmidkeho
Mesto Trenčín
Ukončená
AU-STAV, s.r.o.
26. 10. 2016
13 : 00
Vianočné trhy 2016 Trenčín 10: Prenájom dreveného uzamykateľného stánku na predaj nápojov
Mestské hospodárstvo a správa lesov m.r.o
Ukončená
Peter Plánka
26. 10. 2016
10 : 30
Vianočné trhy 2016 Trenčín 9: Prenájom dreveného uzamykateľného stánku na predaj nápojov a občerstvenia
Mestské hospodárstvo a správa lesov m.r.o
Ukončená
Dušan Faltínek, s.r.o.
26. 10. 2016
08 : 00
Vianočné trhy 2016 Trenčín 8: Prenájom dreveného uzamykateľného stánku na predaj nápojov
Mestské hospodárstvo a správa lesov m.r.o
Ukončená
Gabriela Mikušová
25. 10. 2016
15 : 30
Vianočné trhy 2016 Trenčín 7: Prenájom dreveného uzamykateľného stánku na predaj nápojov a občerstvenia
Mestské hospodárstvo a správa lesov m.r.o
Ukončená
DAIVA - Ivan Plánka
25. 10. 2016
13 : 00
Vianočné trhy 2016 Trenčín 6: Prenájom dreveného uzamykateľného stánku na predaj nápojov a občerstvenia
Mestské hospodárstvo a správa lesov m.r.o
Ukončená
Profimont Slovakia, s.r.o.
25. 10. 2016
10 : 30
Vianočné trhy 2016 Trenčín 5: Prenájom dreveného uzamykateľného stánku na predaj nápojov-medovina
Mestské hospodárstvo a správa lesov m.r.o
Ukončená
EMKO, s.r.o.
25. 10. 2016
09 : 00
Priechody pre chodcov osvetlenie
Mesto Trenčín
Ukončená
ECO-LOGIC, s.r.o.
25. 10. 2016
08 : 00
Vianočné trhy 2016 Trenčín 4: Prenájom dreveného uzamykateľného stánku na predaj nápojov a občerstvenia
Mestské hospodárstvo a správa lesov m.r.o
Ukončená
Jaroslav Cabúk
24. 10. 2016
13 : 00
Vianočné trhy 2016 Trenčín 2+2a: Prenájom dreveného uzamykateľného stánku na predaj nápojov a občerstvenia
Mestské hospodárstvo a správa lesov m.r.o
Ukončená
DELUMA, s.r.o.
24. 10. 2016
10 : 30
Vianočné trhy 2016 Trenčín 3: Prenájom dreveného uzamykateľného stánku na predaj nápojov
Mestské hospodárstvo a správa lesov m.r.o
Ukončená
Gabriela Mikušová
24. 10. 2016
08 : 00
Vianočné trhy 2016 Trenčín 1+1a: Prenájom dreveného uzamykateľného stánku na predaj nápojov a občerstvenia
Mestské hospodárstvo a správa lesov m.r.o
Ukončená
DELUMA, s.r.o.
20. 10. 2016
14 : 40
Premiestnenie montovaných obytných buniek
Mesto Trenčín
Ukončená
Harcek, s.r.o.
18. 10. 2016
08 : 20
Chodník Čerešňový sad
Mesto Trenčín
Ukončená
JLT Corporation, s.r.o.
17. 10. 2016
08 : 20
ZŠ Potočná Sociálne zariadenia
Mesto Trenčín
Ukončená
Harcek, s.r.o.
14. 10. 2016
09 : 00
Križovatka pri Bille, CSS
Mesto Trenčín
Ukončená
Siemens, s.r.o.
10. 10. 2016
10 : 15
MČ Západ - trávnatá plocha pri FŠ - lapač lôpt
Mesto Trenčín
Ukončená
REGALSISTEM, s.r.o.
10. 10. 2016
08 : 50
MŠ Šafárikova - Rekonštrukcia sociálne zariadenia 2
Mesto Trenčín
Ukončená
Panther, s.r.o.
26. 9. 2016
09 : 00
Rekonštrukcia a oprava podchodu vrátane schodov popod Električnú
Mesto Trenčín
Ukončená
Koppy Service, s.r.o.
23. 9. 2016
12 : 05
Priechody pre chodcov bezpečnostné osvetlenie priechodov pre chodcov
Mesto Trenčín
Ukončená
ECO-LOGIC, s.r.o.
21. 9. 2016
09 : 10
ZŠ Na Dolinách Prípojka vody a elektrickej energie, rozvody vody
Mesto Trenčín
Ukončená
LICHTING SK, s.r.o.
14. 9. 2016
10 : 02
Verejné osvetlenie Mesta Trenčín IA 2016
Mesto Trenčín
Ukončená
Siemens, s.r.o.
13. 9. 2016
09 : 40
ZŠ Novomeského rekonštrukcia plavárne
Mesto Trenčín
Ukončená
Panther, s.r.o.
8. 9. 2016
11 : 30
MŠ Švermova Rekonštrukcia sociálnych zariadení
Mesto Trenčín
Ukončená
Panther, s.r.o.
25. 8. 2016
09 : 30
rekonštrukcia kúpeľní a toaliet, vytvorenie bezbariérových vstupov do bytov 102,103,104
Sociálne služby mesta Trenčín, m.r.o.
Ukončená
MAPROSTAV, s.r.o.
16. 8. 2016
09 : 00
MŠ Opatovská Rekonštrukcia sociálnych zariadení
Mesto Trenčín
Ukončená
Koppy service, s.r.o.
15. 8. 2016
09 : 20
ZŠ Východná strecha
Mesto Trenčín
Ukončená
HBP-SPOL, s.r.o.
12. 8. 2016
13 : 30
MŠ Na Dolinách Rekonštrukcia okien
Mesto Trenčín
Ukončená
Williman, s.r.o.
25. 7. 2016
11 : 45
ZŠ Na Dolinách Rekonštrukcia el.vedenia v telocvični
Mesto Trenčín
Ukončená
ECO-LOGIC, s.r.o.
25. 7. 2016
11 : 30
Dokončenie novej letnej plavárne tobogány V2
Mesto Trenčín
Ukončená
MASIP, s.r.o.
18. 7. 2016
09 : 00
Dokončenie novej letnej plavárne tobogány
Mesto Trenčín
Ukončená
MASIP, s.r.o.
15. 7. 2016
10 : 00
Štandardná údržba systému chladenia
Mestské hospodárstvo a správa lesov m.r.o
Ukončená
FROST- service, s.r.o.
6. 7. 2016
09 : 10
Dokončenie novej letnej plavárne kabínky na prezliekanie
Mesto Trenčín
Ukončená
CENTRAL-PLUS, s.r.o.
1. 7. 2016
11 : 50
MŠ Šafárikova - Rekonštrukcia sociálne zariadenia
Mesto Trenčín
Ukončená
Panther, s.r.o.
23. 6. 2016
14 : 00
Prenájom nebytových priestorov a pozemku v areáli mestskej letnej plavárne I.
Mestské hospodárstvo a správa lesov m.r.o
Ukončená
Ján Slivovský - opportunity
17. 6. 2016
13 : 00
Prenájom nebytových priestorov a pozemku v areáli mestskej letnej plavárne II.
Mestské hospodárstvo a správa lesov m.r.o
Ukončená
Country Pub TT, s.r.o.
17. 6. 2016
11 : 00
Prenájom nebytových priestorov a pozemku v areáli mestskej letnej plavárne I.
Mestské hospodárstvo a správa lesov m.r.o
Ukončená
-
9. 6. 2016
11 : 00
Poskytovanie strážnej služby - mestská letná plaváreň Trenčín
Mestské hospodárstvo a správa lesov m.r.o
Ukončená
SBS DARK SHADOWS, s.r.o.
30. 5. 2016
11 : 45
Ul.Opatovská - vybudovanie chodníka
Mesto Trenčín
Ukončená
AU-STAV, s.r.o.
23. 5. 2016
13 : 00
MŠ Jána Halašu - sociálne zariadenia
Mesto Trenčín
Ukončená
Koppy service, s.r.o.
23. 5. 2016
09 : 10
MŠ Šmidkeho - rekonštrukcia terasy, balkóny
Mesto Trenčín
Ukončená
Koppy service, s.r.o.
23. 5. 2016
08 : 30
Chodník ul. Novomeského, popri areál ZŠ, smer Saratovská otoč
Mesto Trenčín
Ukončená
Koppy service, s.r.o.
17. 5. 2016
15 : 00
Dom smútku Juh - rekonštrukcia a zateplenie strechy
Mesto Trenčín
Ukončená
HIMKO, s.r.o.
29. 4. 2016
09 : 30
Dokončenie novej letnej plavárne
Mesto Trenčín
Ukončená
VOD-EKO, a.s.
19. 4. 2016
12 : 00
Výmena technológie Jumping Jets flash - fontána Vodník na Štúrovom námestí v Trenčíne
Mestské hospodárstvo a správa lesov m.r.o
Ukončená
BEGRA spol. s r.o.
12. 4. 2016
12 : 00
Výmena technológie Jumping Jets flash - fontána Vodník na Štúrovom námestí v Trenčíne
Mestské hospodárstvo a správa lesov m.r.o
Ukončená
-
8. 4. 2016
14 : 00
Zvuková technika 2016
Mesto Trenčín
Ukončená
TONAS, s.r.o.
1. 4. 2016
09 : 00
Meranie emisií kotlov
Mesto Trenčín
Ukončená
AEE-URAP spol. s r.o.
18. 3. 2016
10 : 00
Osobné ochranné pracovné prostriedky
Mestské hospodárstvo a správa lesov m.r.o
Ukončená
R.M.L. Trenčín, s.r.o.
4. 3. 2016
10 : 00
Čistiace a hygienické výrobky
Mestské hospodárstvo a správa lesov m.r.o
Ukončená
GC TECH Ing. Peter Gerši
22. 2. 2016
10 : 00
Bazénová chémia
Mestské hospodárstvo a správa lesov m.r.o
Ukončená
GC TECH Ing. Peter Gerši
19. 2. 2016
10 : 00
Predaj drevnej hmoty na pni
Mestské hospodárstvo a správa lesov m.r.o
Ukončená
DiMihálik, s.r.o.
18. 1. 2016
13 : 00
Čistace prostriedky -2016
Mesto Trenčín
Ukončená
Peter Gerši-GC TECH
21. 12. 2015
12 : 00
Mlieko a mliečné výrobky
Školské zariadenia mesta Trenčín, m.r.o.
Ukončená
DEMIFOOD spol. s r.o.
16. 12. 2015
12 : 00
Výpočtová technika
Základná škola Dlhé Hony
Ukončená
LEGIA, a.s.
14. 12. 2015
09 : 00
čistiace prostriedky
Základná škola Dlhé Hony
Ukončená
Peter Gerši-GC TECH
24. 11. 2015
14 : 00
Reklamné predmety
Mesto Trenčín
Ukončená
reklama Bartoš, s.r.o.
18. 11. 2015
11 : 00
Malé mobilné pódium
Mesto Trenčín
Ukončená
Pavol Prockl - PROCKL COMPANY
13. 11. 2015
12 : 00
Vianočné trhy 2015 - Prenájom hnuteľnej veci - drevený uzamykateľný stánok č. 7 na predaj nápojov a občerstvenia
Mestské hospodárstvo a správa lesov m.r.o
Ukončená
Vladimír Poruban
5. 11. 2015
10 : 00
Svetelné girlandy
Mestské hospodárstvo a správa lesov m.r.o
Ukončená
ORGECO, s.r.o.
29. 10. 2015
10 : 00
Dodávka a montáž plastovej oddeľovacej steny s dvojkrídlovými dverami v počte 2ks
Sociálne služby mesta Trenčín, m.r.o.
Ukončená
A3 spol. s r.o.
28. 10. 2015
13 : 00
Prenájom hnuteľnej veci - drevený uzamykateľný stánok č. 10 na predaj nápojov
Mestské hospodárstvo a správa lesov m.r.o
Ukončená
Peter Plánka
28. 10. 2015
10 : 30
Prenájom hnuteľnej veci - drevený uzamykateľný stánok č. 9 na predaj nápojov a občerstvenia
Mestské hospodárstvo a správa lesov m.r.o
Ukončená
Vladimír Krátky
28. 10. 2015
08 : 00
Prenájom hnuteľnej veci - drevený uzamykateľný stánok č. 8 na predaj nápojov
Mestské hospodárstvo a správa lesov m.r.o
Ukončená
POTATO, s.r.o.
27. 10. 2015
15 : 30
Prenájom hnuteľnej veci - drevený uzamykateľný stánok č. 7 na predaj nápojov a občerstvenia
Mestské hospodárstvo a správa lesov m.r.o
Ukončená
aukcia sa bude opakovať
27. 10. 2015
13 : 00
Prenájom hnuteľnej veci - drevený uzamykateľný stánok č. 6 na predaj nápojov a občerstvenia
Mestské hospodárstvo a správa lesov m.r.o
Ukončená
Profimont Slovakia, s.r.o.
27. 10. 2015
10 : 30
Prenájom hnuteľnej veci - drevený uzamykateľný stánok č. 5 na predaj nápojov
Mestské hospodárstvo a správa lesov m.r.o
Ukončená
Gabriela Mikušová
27. 10. 2015
08 : 00
Prenájom hnuteľnej veci - drevený uzamykateľný stánok č. 4 na predaj nápojov a občerstvenia
Mestské hospodárstvo a správa lesov m.r.o
Ukončená
LOREM FOOD, s.r.o.
26. 10. 2015
13 : 00
Prenájom hnuteľnej veci - drevený uzamykateľný stánok č. 2 a miesta pre stánok č. 2a na predaj nápojov a občerstvenia
Mestské hospodárstvo a správa lesov m.r.o
Ukončená
DELUMA, s.r.o.
26. 10. 2015
10 : 30
Prenájom hnuteľnej veci - drevený uzamykateľný stánok č. 3 na predaj nápojov
Mestské hospodárstvo a správa lesov m.r.o
Ukončená
Gabriela Mikušová
26. 10. 2015
08 : 00
Prenájom hnuteľnej veci - drevený uzamykateľný stánok č. 1 a miesta pre stánok č. 1a na predaj nápojov a občerstvenia
Mestské hospodárstvo a správa lesov m.r.o
Ukončená
DELUMA, s.r.o.
6. 10. 2015
10 : 00
Oprava plynových rozvodov a zariadení - odstránenie závad po vykonaní revízie plynových rozvodov a zariadení
Mestské hospodárstvo a správa lesov m.r.o
Ukončená
Jaroslav Sádecký - VODA, KÚRENIE, PLYN
29. 9. 2015
14 : 00
Rekonštrukcia spodnej strechy na Dome smútku JUH v Trenčíne
Mesto Trenčín
Ukončená
HIMKO, s.r.o.
29. 9. 2015
10 : 00
Rekonštrukcia strechy na spojovacej chodbe v ZŠ Kubranská v Trenčíne
Mesto Trenčín
Ukončená
KPS izolácie spol. s r.o.
28. 9. 2015
10 : 00
Rekonštrukcia Domu smútku v Biskupiciach, prístrešok a spevnené plochy
Mesto Trenčín
Ukončená
Koppy service, s.r.o.
21. 8. 2015
12 : 00
Rekonštrukcia schodov na uliciach Cintorínska a Nová v Trenčíne
Mesto Trenčín
Ukončená
Koppy service, s.r.o.
21. 8. 2015
10 : 00
Priechod pre chodcov na ulici Hodžova v Trenčíne
Mesto Trenčín
Ukončená
Koppy service, s.r.o.
12. 8. 2015
09 : 30
Oprava 2 ks. kotlov REMEHA P 500
Mesto Trenčín
Ukončená
Pavol Vlkovič, BIOPLYN
10. 7. 2015
10 : 00
Rekonštrukcia šikmej strechy MŠ na ulici Medňanského v Trenčíne
Mesto Trenčín
Ukončená
Koppy service, s.r.o.
8. 7. 2015
12 : 00
Výmena okien a rekonštrukcia WC
Základná škola Dlhé Hony
Ukončená
LIPTÁK.EU, s.r.o.
7. 7. 2015
10 : 00
MŠ na ulici Stromová v Trenčíne - rekonštrukcia umyvárky pre deti
Mesto Trenčín
Ukončená
Koppy service, s.r.o.
22. 6. 2015
10 : 00
Obnova trávnika pre rekreačné a športové využitie na futbalovom ihrisku v Záblatí
Mesto Trenčín
Ukončená
Záhradnícke služby Klačanský, s.r.o.
18. 6. 2015
12 : 00
Maliarske práce a úprava povrchov stien
Základná škola Dlhé Hony
Ukončená
Mikuláš Lichvarik
18. 6. 2015
11 : 00
Montáž sadrokartónových priečok
Základná škola Dlhé Hony
Ukončená
LIPTÁK.EU, s.r.o.
15. 6. 2015
13 : 00
Výmena dverí
Mestské hospodárstvo a správa lesov m.r.o
Ukončená
STAVFIN, a.s.
15. 6. 2015
11 : 00
Výmena riadiacich jednotiek
Mestské hospodárstvo a správa lesov m.r.o
Ukončená
Bazénservis,s.r.o.
22. 5. 2015
10 : 00
Rekonštrukcia časti strechy a kancelárie v budove MsÚ na Mierovom námestí č.2 v Trenčíne
Mesto Trenčín
Ukončená
Koppy service, s.r.o.
18. 5. 2015
10 : 00
Rekonštrukcia MŠ na ulici Stromová v Trenčíne
Mesto Trenčín
Ukončená
Koppy service, s.r.o.
12. 5. 2015
10 : 00
Rekonštrukcia rozhlasu v Kubrej
Mesto Trenčín
Ukončená
EMPEMOMT Slovakia, s.r.o.
10. 3. 2015
10 : 00
Predaj drevnej hmoty na pni
Mestské hospodárstvo a správa lesov m.r.o
Ukončená
Di Mihálik, s.r.o.
27. 2. 2015
11 : 00
Kontrola a čistenie komínov, dymovodov v kotolniach
Mesto Trenčín
Ukončená
Mário Švacho - Euro.Com.
25. 2. 2015
12 : 30
Profesionálne čistiace výrobky
Mestské hospodárstvo a správa lesov m.r.o
Ukončená
-
25. 2. 2015
09 : 00
Bazénová chémia
Mestské hospodárstvo a správa lesov m.r.o
Ukončená
GC TECH Ing. Peter Gerši
23. 2. 2015
09 : 00
ochranné pracovné prostriedky
Sociálne služby mesta Trenčín, m.r.o.
Ukončená
Bugar, s.r.o.
19. 2. 2015
15 : 00
Tlač mestských novín INFO 2015
Mesto Trenčín
Ukončená
DUO PRINT, s.r.o.
19. 2. 2015
09 : 00
úprava jednoizbového bytu
Sociálne služby mesta Trenčín, m.r.o.
Ukončená
MAPROSTAV, s.r.o.
17. 2. 2015
11 : 00
Zvuková technika
Mesto Trenčín
Ukončená
MusicData, s.r.o., organizačná jednotka Slovensko
16. 2. 2015
12 : 30
Vyhotovenie projektovej dokumentácie
Mesto Trenčín
Ukončená
Ing. Martin Beličák
16. 2. 2015
10 : 00
Servisné odborné prehliadky kotlov a horákov
Mesto Trenčín
Ukončená
DUAL D+A, s.r.o.
16. 2. 2015
09 : 00
Profesionálne čistiace a dezinfekčné prostriedky
Sociálne služby mesta Trenčín, m.r.o.
Ukončená
Banchem, s.r.o.
12. 2. 2015
10 : 30
Nákup osobného motorového vozidla
Mesto Trenčín
Ukončená
Autoprofit, s.r.o.
4. 2. 2015
10 : 00
Výmena okien v MŠ Kubranská v Trenčíne
Mesto Trenčín
Ukončená
Zdenko Bartek, s.r.o.
4. 2. 2015
09 : 00
Sanácia skalného masívu Sokolice v Trenčíne
Mestské hospodárstvo a správa lesov m.r.o
Ukončená
Gabriel Čmárik - GS Pro Climbing
30. 12. 2014
10 : 00
Tonery do tlačiarní a kopírovacích zariadení na rok 2015
Školské zariadenia mesta Trenčín, m.r.o.
Ukončená
KIZZE D&S
30. 12. 2014
09 : 30
kancelárský papier a výkresy - rok 2015
Školské zariadenia mesta Trenčín, m.r.o.
Ukončená
KIZZE D&S
22. 12. 2014
13 : 30
Nákup multifunkčného zariadenia
Mesto Trenčín
Ukončená
LEGIA, a.s.
22. 12. 2014
09 : 30
Čistiace a hygienické prostriedky - 2015
Školské zariadenia mesta Trenčín, m.r.o.
Ukončená
Roman Laco - ROADA
19. 12. 2014
12 : 00
Čistiace a hygienické výrobky - 2015
Mestské hospodárstvo a správa lesov m.r.o
Ukončená
GC TECH Ing. Peter Gerši
19. 12. 2014
11 : 30
Ochranné pracovné pomôcky pre rok 2015
Školské zariadenia mesta Trenčín, m.r.o.
Ukončená
Arlam, s.r.o.
19. 12. 2014
11 : 00
Tlač exteriérových propagačných nosičov 2015
Mesto Trenčín
Ukončená
CUTEX Slovakia, s.r.o., Bystrík Igaz - BIBO design
19. 12. 2014
11 : 00
Distribúcia mestských novín 2015
Mesto Trenčín
Ukončená
region PRESS, s.r.o.
19. 12. 2014
09 : 00
Osobné ochranné pracovné prostriedky 2015
Mestské hospodárstvo a správa lesov m.r.o
Ukončená
KORAKOplus, s.r.o.
19. 12. 2014
08 : 30
Mlieko a mliečné výrobky
Školské zariadenia mesta Trenčín, m.r.o.
Ukončená
DEMIFOOD spol. s r.o.
18. 12. 2014
13 : 00
Kancelárske potreby - 2015
Mesto Trenčín
Ukončená
Peter Gerši-GC TECH
18. 12. 2014
11 : 00
Nákup knacelárskych PC
Základná škola Východná
Ukončená
Bystrík Igaz - BIBO design
18. 12. 2014
10 : 30
Tonery do tlačiarní a kopírovacích zariadení na rok 2015
Mesto Trenčín
Ukončená
CLEAN TONERY, s.r.o.
18. 12. 2014
10 : 00
Čistace prostriedky -2015
Mesto Trenčín
Ukončená
Peter Gerši-GC TECH
17. 12. 2014
13 : 00
Papierové hygienické potreby - 2015
Mesto Trenčín
Ukončená
Büroprofi Kanex Slovakia, s.r.o.
17. 12. 2014
10 : 00
Kancelársky papier - 2015
Mesto Trenčín
Ukončená
Peter Gerši-GC TECH
15. 12. 2014
13 : 00
Notebooky
Základná škola Dlhé Hony
Ukončená
V-bit, s.r.o.
2. 12. 2014
09 : 30
Rekonštrukcia strechy na MŠ Opatovská v Trenčíne
Mesto Trenčín
Ukončená
HIMKO, s.r.o.
1. 12. 2014
08 : 30
Lepenie podlahovej krytiny- PVC
Základná škola Na dolinách
Ukončená
LIPTÁK.EU, s.r.o.
28. 11. 2014
09 : 30
Rekonštrukcia strechy na ŠJ Bezručova v Trenčíne
Mesto Trenčín
Ukončená
HIMKO, s.r.o.
18. 11. 2014
11 : 00
Tlač vstupenkových kotúčov
Mesto Trenčín
Ukončená
Epos, s.r.o.
14. 11. 2014
10 : 00
Výmena dlažby na vstupnom schodišti - objekt na ul.Kožušnícka č.2 v Trenčíne
Mestské hospodárstvo a správa lesov m.r.o
Ukončená
LIPTÁK.EU, s.r.o.
7. 11. 2014
12 : 00
Výmena okien v MŠ Pri parku v Trenčíne
Mesto Trenčín
Ukončená
GAMONT EÚ spol. s r.o.
7. 11. 2014
10 : 00
Rekonštrukcia schodov na ulici Šmidkeho vs Halašu
Mesto Trenčín
Ukončená
Zdenko Bartek, s.r.o.
27. 10. 2014
14 : 00
Vymaľovanie klientského centra a matriky na MsÚ v Trenčíne
Mesto Trenčín
Ukončená
JLT Corporation, s.r.o.
24. 10. 2014
10 : 00
Dodávka špeciálnych pohonných plynov
Mestské hospodárstvo a správa lesov m.r.o
Ukončená
FLAGA spol. s r.o.
15. 10. 2014
13 : 30
Pracovné oblečenie a osobné ochranné pracovné prostriedky
Mesto Trenčín
Ukončená
Podolcová Ľubica - Ľubica
15. 10. 2014
09 : 00
Pracovná obuv
Mesto Trenčín
Ukončená
R.M.L. Trenčín, s.r.o.
10. 10. 2014
10 : 00
Športový areál - rekonštrukcia atletických dráh, doskočiska na skok do diaľky a prístupových chodníkov na ZŠ Dlhé Hony.
Mesto Trenčín
Ukončená
Koppy service, s.r.o.
26. 9. 2014
10 : 00
Obnova el.prípojky, hlavného prívodu a výmena elektroinštalácie
Mestské hospodárstvo a správa lesov m.r.o
Ukončená
Lichting, s.r.o.
12. 9. 2014
10 : 00
Predaj drevnej hmoty na pni
Mestské hospodárstvo a správa lesov m.r.o
Ukončená
-
3. 9. 2014
09 : 17
Zhodnotenie/zneškodnenie biologicky rozložiteľného kuchynského a reštauračného odpadu k.č. 20 01 08
Školské zariadenia mesta Trenčín, m.r.o.
Ukončená
Marius Pedersen, a.s.
25. 8. 2014
10 : 00
Prenájom nebytových priestorov - bufet - tribúna C /rožný bufet/
Mestské hospodárstvo a správa lesov m.r.o
Ukončená
somegastro catering, s.r.o.
21. 8. 2014
10 : 00
Rekonštrukcia toaliet v CVČ Trenčín
Mesto Trenčín
Ukončená
Zdenko Bartek, s.r.o.
20. 8. 2014
13 : 00
Výmena okien v MŠ Kubranská v Trenčíne
Mesto Trenčín
Ukončená
GAMONT EÚ spol. s r.o.
20. 8. 2014
10 : 00
Výmena okien v MŠ Stromová v Trenčíne
Mesto Trenčín
Ukončená
GAMONT EÚ spol. s r.o.
8. 8. 2014
11 : 00
Nožnicové rozkladacie prístrešky 3x3 m
Mesto Trenčín
Ukončená
Juraj Lištík
31. 7. 2014
10 : 30
Nákup motorového vozidla pre terénnu opatrovateľskú službu.
Mesto Trenčín
Ukončená
M a H, spol. s r.o.
23. 7. 2014
13 : 00
KS Kubrica - výmena okien a vchodových dverí
Mesto Trenčín
Ukončená
GAMONT EÚ spol. s r.o.
18. 7. 2014
10 : 00
Dodávka a montáž ochrannej siete na hradné bralo v Trenčíne
Mesto Trenčín
Ukončená
Gabriel Čmárik - GS Pro Climbing
17. 7. 2014
13 : 00
Rekonštrukcia sociálnych zariadení, okien a vchodových dverí v MŠ Niva
Mesto Trenčín
Ukončená
GAMONT EÚ spol. s r.o.
11. 7. 2014
10 : 00
Mechanický invalidný vozík
Mesto Trenčín
Ukončená
OTTO BOCK Slovakia, s.r.o.
7. 7. 2014
11 : 00
Tlač malorozmerová 2014
Mesto Trenčín
Ukončená
Patria I., spol. s r.o.
4. 7. 2014
10 : 50
Náhradný diel do kotolne na krytej plavárni v Trenčíne (opakovaná aukcia)
Mesto Trenčín
Ukončená
Decon, spol. s r.o.
30. 6. 2014
09 : 30
Náhradný diel do kotolne na krytej plavárni v Trenčíne
Mesto Trenčín
Ukončená
-
27. 6. 2014
10 : 00
Svetelné girlandy
Mestské hospodárstvo a správa lesov m.r.o
Ukončená
ORGECO, s.r.o.
25. 6. 2014
12 : 30
nákup čistiacich prostriedkov
Základná škola Dlhé Hony
Ukončená
Büroprofi Kanex Slovakia, s.r.o.
23. 6. 2014
11 : 00
Funkčný elektrický neurostimulátor
Mesto Trenčín
Ukončená
help2move, s.r.o.
20. 6. 2014
11 : 00
rozvoj informačného systému
Mesto Trenčín
Ukončená
CORA GEO, s.r.o.
19. 6. 2014
10 : 30
Odborné prehliadky, skúšky a servis EPS
Mesto Trenčín
Ukončená
ASEOMONT EPS, s.r.o.
12. 6. 2014
10 : 00
Osobné ochranné pracovné prostriedky
Mestské hospodárstvo a správa lesov m.r.o
Ukončená
R.M.L. Trenčín, s.r.o.
11. 6. 2014
11 : 00
Tlač vstupenkových kotúčov
Mesto Trenčín
Ukončená
Epos, s.r.o.
5. 6. 2014
13 : 00
Stavebné práce: "Pokládka novej hydroizolácie na streche hospodárskeho pavilónu Materskej školy Kubranská v Trenčíne" - Rekonštrukcia strechy (hospodársky pavilón) MŠ Kubranská
Mesto Trenčín
Ukončená
HIMKO, s.r.o.
5. 6. 2014
10 : 30
Výmena okien a dverí v MŠ Legionárska v Trenčíne
Mesto Trenčín
Ukončená
Perexia, s.r.o.
4. 6. 2014
11 : 00
Materiál na prevenciu
Mesto Trenčín
Ukončená
Jozef Forgáč - olympia
28. 5. 2014
15 : 00
Výmena okien a dverí v MŠ Legionárska v Trenčíne
Mesto Trenčín
Ukončená
zrušená, bude sa opakovať
28. 5. 2014
13 : 30
Stavebné práce: "Pokládka novej hydroizolácie na streche hospodárskeho pavilónu Materskej školy Kubranská v Trenčíne"
Mesto Trenčín
Ukončená
zrušená, bude sa opakovať
21. 5. 2014
10 : 00
Výmena obkladu a interiéru sauny
Mestské hospodárstvo a správa lesov m.r.o
Ukončená
FINSKKA, s.r.o.
20. 5. 2014
10 : 00
Renovácia parketovej podlahy
Mestské hospodárstvo a správa lesov m.r.o
Ukončená
Ekopol PLUS, s.r.o.
16. 5. 2014
13 : 00
Rekonštrukcia tried v ZŠ Na Dolinách Trenčín
Mesto Trenčín
Ukončená
CDI, s.r.o.
7. 5. 2014
11 : 00
Aktívny 2-pásmový PA reproduktor s DSP
Mesto Trenčín
Ukončená
TM Sound, s.r.o.
7. 5. 2014
09 : 30
NTB
Základná škola Veľkomoravská
Ukončená
A&R, s.r.o.
2. 5. 2014
13 : 00
nákup kancelárskeho papiera
Základná škola Dlhé Hony
Ukončená
Peter Gerši-GC TECH
29. 4. 2014
10 : 00
Profesionálne čistiace a dezinfekčné prostriedky
Sociálne služby mesta Trenčín, m.r.o.
Ukončená
Banchem, s.r.o.
22. 4. 2014
12 : 30
Pracovná obuv
Mesto Trenčín
Ukončená
R.M.L. Trenčín, s.r.o.
22. 4. 2014
09 : 30
Pracovné oblečenie a osobné ochranné pracovné prostriedky
Mesto Trenčín
Ukončená
R.M.L. Trenčín, s.r.o.
15. 4. 2014
10 : 30
Odborné prehliadky kotolní a tlakových zariadení
Mesto Trenčín
Ukončená
Dušan Hajtman - DUAL
15. 4. 2014
10 : 00
Dodanie piesku vrátane dovozu
Mestské hospodárstvo a správa lesov m.r.o
Ukončená
-
14. 4. 2014
10 : 00
Monitorovacie merania na "Skládke odpadov Trenčín-Zámostie"
Mesto Trenčín
Ukončená
AQUA-GEO, s.r.o.
11. 4. 2014
12 : 30
Obuv pre príslušníkov Mestskej polície v Trenčíne
Mesto Trenčín
Ukončená
Sabrina Modelle, s.r.o.
11. 4. 2014
10 : 00
Výmena obkladu a interiéru sauny
Mestské hospodárstvo a správa lesov m.r.o
Ukončená
-
11. 4. 2014
09 : 30
Letná a zimná výstroj pre príslušníkov Mestskej polície v Trenčíne
Mesto Trenčín
Ukončená
Sabrina Modelle, s.r.o.
8. 4. 2014
10 : 00
Výmena plachiet mobilného pódia a jarmočných stánkov
Mesto Trenčín
Ukončená
Olympia capital, s.r.o.
7. 4. 2014
10 : 30
Nákup kompatibilných a orig. tonerov do tlačiarní
Základná škola Hodžova
Ukončená
LASER servis, spol. s r.o.
7. 4. 2014
10 : 00
Nákup čistiacich potrieb
Základná škola Hodžova
Ukončená
Roman Laco - ROADA
27. 3. 2014
09 : 00
úprava jednoizbového bytu
Sociálne služby mesta Trenčín, m.r.o.
Ukončená
MAPROSTAV, s.r.o.
21. 3. 2014
13 : 00
Tlač exteriérových propagačných nosičov 2014
Mesto Trenčín
Ukončená
Bystrík Igaz - BIBO design
21. 3. 2014
10 : 00
Odborné prehliadky a skúšky elektrických zariadení a objektov
Mestské hospodárstvo a správa lesov m.r.o
Ukončená
Štefan Cingálek - CEES
12. 3. 2014
09 : 30
Odborné prehliadky a odborné skúšky plynových zariadení sk. Ah, Bh, Bf
Mesto Trenčín
Ukončená
Dušan Hajtman - DUAL
7. 3. 2014
10 : 00
Čistiace a hygienické výrobky
Mestské hospodárstvo a správa lesov m.r.o
Ukončená
GC TECH Ing. Peter Gerši
6. 3. 2014
10 : 00
Čistiace prostriedky
Základná škola Bezručova
Ukončená
Roman Laco - ROADA
27. 2. 2014
10 : 00
Profesionálne čistiace výrobky
Mestské hospodárstvo a správa lesov m.r.o
Ukončená
Banchem, s.r.o.
25. 2. 2014
10 : 00
Predaj drevnej hmoty na pni
Mestské hospodárstvo a správa lesov m.r.o
Ukončená
Di Mihálik, s.r.o.
21. 2. 2014
10 : 00
Čistace prostriedky
Mesto Trenčín
Ukončená
Peter Gerši-GC TECH
17. 2. 2014
12 : 00
nábytok do cvičnej kuchynky
Základná škola Dlhé Hony
Ukončená
Svojpomoc, drevospracujúce výrobné družstvo
14. 2. 2014
10 : 00
Bazénová chémia
Mestské hospodárstvo a správa lesov m.r.o
Ukončená
GC TECH Ing. Peter Gerši
13. 2. 2014
10 : 00
Čistenie a kontrola komína v kotolniach
Mesto Trenčín
Ukončená
Mário Švacho - Euro.Com.
6. 2. 2014
10 : 00
Tonery - tlačiarne
Mesto Trenčín
Ukončená
CLEAN TONERY, s.r.o.
5. 2. 2014
10 : 00
Tonery - kopírovacie stroje
Mesto Trenčín
Ukončená
CLEAN TONERY, s.r.o.
31. 1. 2014
10 : 30
Náhradný diel do kotolne na krytej plavárni v Trenčíne
Mesto Trenčín
Ukončená
-
29. 1. 2014
11 : 00
Kancelárske potreby
Mesto Trenčín
Ukončená
KIZZE D&S, s.r.o.
23. 1. 2014
09 : 30
Mlieko a mliečné výrobky
Školské zariadenia mesta Trenčín, m.r.o.
Ukončená
MABONEX Slovakia, s.r.o.
22. 1. 2014
11 : 00
Čistace prostriedky
Mesto Trenčín
Ukončená
zákazka zrušená
13. 1. 2014
14 : 30
Papierové hygienické potreby
Mesto Trenčín
Ukončená
Büroprofi Kanex Slovakia, s.r.o.
13. 1. 2014
10 : 30
Kancelársky papier
Mesto Trenčín
Ukončená
Büroprofi Kanex Slovakia, s.r.o.
27. 12. 2013
12 : 00
Distribúcia mestských novín
Mesto Trenčín
Ukončená
Region PRESS, s.r.o.
23. 12. 2013
11 : 00
Monitoring médií
Mesto Trenčín
Ukončená
-
19. 12. 2013
11 : 30
Ozvučovacia a osvetľovacia technika
Mesto Trenčín
Ukončená
Bc. Anton Šepták - TONAS
16. 12. 2013
11 : 00
programové vybavenie pre MsP Trenčín
Mesto Trenčín
Ukončená
CORA GEO, s.r.o.
13. 12. 2013
10 : 00
Prenájom nebytových priestorov - bufet - tribúna C /rožný bufet/
Mestské hospodárstvo a správa lesov m.r.o
Ukončená
-
12. 12. 2013
13 : 30
Dodávka výpočtovej techniky
Školské zariadenia mesta Trenčín, m.r.o.
Ukončená
ACENT, s.r.o.
12. 12. 2013
11 : 00
Digitálny fotoaparát s príslušenstvom
Mesto Trenčín
Ukončená
Rastislav Vrátny
6. 12. 2013
10 : 00
Výpočtová technika
Mestské hospodárstvo a správa lesov m.r.o
Ukončená
Yhman, s.r.o.
2. 12. 2013
10 : 30
obstaranie elektrických polohovateľných postelí
Sociálne služby mesta Trenčín, m.r.o.
Ukončená
-
2. 12. 2013
08 : 30
oprava strechy a výmena strešných zvodov
Sociálne služby mesta Trenčín, m.r.o.
Ukončená
KPS izolácie, s.r.o.
27. 11. 2013
14 : 00
Drobné propagačné materiály
Mesto Trenčín
Ukončená
Central European Advertising, spol. s r.o.
28. 10. 2013
10 : 00
Rekonštrukcia schodov a múru na Základnej škole Potočná
Mesto Trenčín
Ukončená
Koppy service, s.r.o.
25. 10. 2013
09 : 00
Kryt na urbanistický model Centrálnej mestskej zóny v Trenčíne
Mesto Trenčín
Ukončená
Ing. arch. Oldřich Navrátil
23. 10. 2013
10 : 00
Rekonštrukcia schodov a múru na Základnej škole Potočná
Mesto Trenčín
Ukončená
-
3. 10. 2013
11 : 30
výmena podlahovej krytiny PVC
Sociálne služby mesta Trenčín, m.r.o.
Ukončená
IN-TEP, Ing. Michal Svedek
3. 10. 2013
09 : 30
maliarske a natieračské práce
Sociálne služby mesta Trenčín, m.r.o.
Ukončená
Stavbal
2. 10. 2013
10 : 00
Zväčšenie dverných otvorov a drobné stavebné úpravy v 4 dvojizbových ( č. 206,306,307,501) a 2 jednoizbových (č.108,109) bytoch v Zariadení pre seniorov na Lavičkovej ul. č. 10, v Trenčíne
Sociálne služby mesta Trenčín, m.r.o.
Ukončená
MAPROSTAV, s.r.o.
26. 9. 2013
11 : 30
Protipožiarne dvere
Základná škola Východná
Ukončená
A3 spol. s r.o.
26. 9. 2013
09 : 00
ochranné pracovné prostriedky (3 kópie)
Sociálne služby mesta Trenčín, m.r.o.
Ukončená
KORAKO plus, s.r.o.
20. 9. 2013
12 : 00
ochranné pracovné prostriedky
Sociálne služby mesta Trenčín, m.r.o.
Ukončená
-
20. 9. 2013
08 : 30
Oprava kúpelne Zariadenia pre seniorov
Sociálne služby mesta Trenčín, m.r.o.
Ukončená
MAPROSTAV, s.r.o.
13. 9. 2013
10 : 00
Urbanistický model Centrálnej mestskej zóny v Trenčíne
Mesto Trenčín
Ukončená
Ing. arch. Oldřich Navrátil
12. 9. 2013
10 : 00
Predaj drevnej hmoty na pni
Mestské hospodárstvo a správa lesov m.r.o
Ukončená
Di Mihálik, s.r.o.
12. 9. 2013
09 : 30
Údržba regulačných staníc plynu (RS, DRS)
Mesto Trenčín
Ukončená
Dušan Hajtman - DUAL
3. 9. 2013
13 : 00
Dopravné prieskumy a nový dopravný model automobilovej dopravy mesta Trenčín
Mesto Trenčín
Ukončená
Haskoning DHC Czech Republic, spol. s r.o.
2. 9. 2013
11 : 30
Prenájom nebytových priestorov - bufet - tribúna C /rožný bufet/
Mestské hospodárstvo a správa lesov m.r.o
Ukončená
Emma Slovakia, s.r.o.
2. 9. 2013
09 : 00
Prenájom nebytových priestorov - bufet - za tribúnou D
Mestské hospodárstvo a správa lesov m.r.o
Ukončená
Emma Slovakia, s.r.o.
27. 8. 2013
14 : 30
Rekonštrukcia strešnej hydroizolácie vrátane murárskych a klampiarskych prác na KS Dlhé Hony
Mesto Trenčín
Ukončená
Hydroizolácie NRC, s.r.o.
27. 8. 2013
10 : 00
Rekonštrukcia strešnej hydroizolácie vrátane murárskych a klampiarskych prác na KS Dlhé Hony
Mesto Trenčín
Ukončená
-
27. 8. 2013
09 : 00
Konvektomat elektrický, bojlerový, 20 x GN 1/1 s príslušenstvom
Mesto Trenčín
Ukončená
RM Gastro-JAZ, s.r.o.
26. 8. 2013
13 : 30
Rekonštrukcia strešnej hydroizolácie vrátane murárskych a klampiarskych prác na ZŠ Východná
Mesto Trenčín
Ukončená
technodach, s.r.o., rene pisch
26. 8. 2013
10 : 00
Rekonštrukcia strešnej hydroizolácie vrátane murárskych a klampiarskych prác na KS Dlhé Hony
Mesto Trenčín
Ukončená
-
26. 8. 2013
09 : 00
Urbanistický model Centrálnej mestskej zóny v Trenčíne
Mesto Trenčín
Ukončená
-
23. 8. 2013
13 : 30
Výmena hydroizolácie vrátane klampiarských prác na streche MŠ Opatovská
Mesto Trenčín
Ukončená
Jozef Lejolle/LAVI spol. s r.o.
22. 8. 2013
08 : 00
Zhodnotenie/zneškodnenie biologicky rozložiteľného kuchynského a reštauračného odpadu k.č. 20 01 08
Školské zariadenia mesta Trenčín, m.r.o.
Ukončená
INTA, s.r.o.
2. 7. 2013
12 : 30
Výmena podlahovej krytiny
Základná škola Dlhé Hony
Ukončená
PETER KILLIAN - KILEC
1. 7. 2013
15 : 00
Oprava strechy
Základná škola Kubranská
Ukončená
Aquaplast, s.r.o.
1. 7. 2013
12 : 00
Oprava prípojky vody-havarijny stav
Základná škola Hodžova
Ukončená
HOL-MONT, s.r.o.
1. 7. 2013
12 : 00
nábytok do učební
Základná škola Dlhé Hony
Ukončená
Svojpomoc, drevospracujúce výrobné družstvo
27. 6. 2013
14 : 00
Nákup boxových skriniek
Základná škola Hodžova
Ukončená
ŠKOLEX, s.r.o.
27. 6. 2013
10 : 30
čistiace a hygienické potreby
Základná škola Veľkomoravská
Ukončená
GC TECH Ing. Peter Gerši
25. 6. 2013
08 : 00
Originálne tonery
Základná škola L.Novomeského
Ukončená
GC TECH Ing. Peter Gerši
24. 6. 2013
13 : 30
Bežné čistiace prostriedky
Základná škola L.Novomeského
Ukončená
GC TECH Ing. Peter Gerši
24. 6. 2013
11 : 00
Jazykové laboratórium
Základná škola Hodžova
Ukončená
LEGIA, a.s.
24. 6. 2013
10 : 30
Nákup interaktívnych tabúl
Základná škola Hodžova
Ukončená
MIVASOFT
21. 6. 2013
10 : 00
Výmena podláh PVC
Základná škola Hodžova
Ukončená
IN-TEP, Ing. Michal Svedek
20. 6. 2013
14 : 00
Stavebné úpravy v cvičnej kuchynke
Základná škola Dlhé Hony
Ukončená
TM-TEZ, s.r.o.
20. 6. 2013
13 : 00
obnova hygienických kútov v triedach
Základná škola Dlhé Hony
Ukončená
TM-TEZ, s.r.o.
14. 6. 2013
13 : 00
Dodanie komponentov k svetelnej vianočnej výzdobe
Mestské hospodárstvo a správa lesov m.r.o
Ukončená
ORGECO, s.r.o.
12. 6. 2013
10 : 00
Osobné ochranné pracovné pomôcky
Mestské hospodárstvo a správa lesov m.r.o
Ukončená
R.M.L. Trenčín, s.r.o.
11. 6. 2013
11 : 00
Čistenie a kontrola komína v kotolniach
Mesto Trenčín
Ukončená
Mário Švacho - Euro.Com.
7. 6. 2013
09 : 00
Štandardná údržba systému chladenia
Mestské hospodárstvo a správa lesov m.r.o
Ukončená
MK-COMERCIAL, s.r.o.
31. 5. 2013
10 : 30
Odborná prehliadka kotolne a tlakových zariadení
Mesto Trenčín
Ukončená
Dušan Hajtman - DUAL
24. 5. 2013
09 : 30
plastové okná
Základná škola Veľkomoravská
Ukončená
A3 spol. s r.o.
22. 5. 2013
14 : 00
Prenájom pozemku v areáli letnej plavárne 6. - mobilný stánok príležitostného predaja
Mestské hospodárstvo a správa lesov m.r.o
Ukončená
Jana Zemková
22. 5. 2013
12 : 30
Prenájom pozemku v areáli letnej plavárne 7. - gastronomické služby
Mestské hospodárstvo a správa lesov m.r.o
Ukončená
-
22. 5. 2013
11 : 00
Prenájom pozemku v areáli letnej plavárne 8. - umiestnenie nafukovacej atrakcie
Mestské hospodárstvo a správa lesov m.r.o
Ukončená
Ing. Ján Surovský
22. 5. 2013
09 : 30
Prenájom pozemku v areáli letnej plavárne 4. - stánok s mrazenými výrobkami
Mestské hospodárstvo a správa lesov m.r.o
Ukončená
Jana Zemková
22. 5. 2013
08 : 00
Prenájom pozemku v areáli letnej plavárne 2. - stánok s gastronom.službami s terasou
Mestské hospodárstvo a správa lesov m.r.o
Ukončená
Emma Slovakia, s.r.o.
21. 5. 2013
13 : 30
Prenájom pozemku v areáli letnej plavárne 5. - mobilný stánok s občerstvením
Mestské hospodárstvo a správa lesov m.r.o
Ukončená
Darina Plánková
21. 5. 2013
12 : 00
Prenájom pozemku v areáli letnej plavárne 9. - umiestnenie prenosnej prezliekarne
Mestské hospodárstvo a správa lesov m.r.o
Ukončená
-
21. 5. 2013
10 : 30
Prenájom pozemku v areáli letnej plavárne 3. - stánok s mrazenými výrobkami
Mestské hospodárstvo a správa lesov m.r.o
Ukončená
Anton Hanták
21. 5. 2013
09 : 00
Prenájom nebytových priestorov a pozemku v areáli letnej plavárne 1.
Mestské hospodárstvo a správa lesov m.r.o
Ukončená
Sorena, s.r.o.
14. 5. 2013
09 : 00
čistiace a hygienické prostriedky
Sociálne služby mesta Trenčín, m.r.o.
Ukončená
Roman Laco - ROADA
10. 5. 2013
10 : 00
Poskytovanie strážnej služby - letná plaváreň Trenčín
Mestské hospodárstvo a správa lesov m.r.o
Ukončená
Ján Mikuš - DARK SHADOWS
26. 4. 2013
09 : 30
obstaranie toaletného papiera a papierových utierok do zásobníkov
Sociálne služby mesta Trenčín, m.r.o.
Ukončená
Roman Laco - ROADA
26. 4. 2013
08 : 00
"Predaj osobného motorového vozidla AUDI 4B A6 QUATTRO"
Mesto Trenčín
Ukončená
Peter Ploščica
22. 4. 2013
10 : 00
Monitorovacie merania na "Skládke odpadov Trenčín-Zámostie"
Mesto Trenčín
Ukončená
AQUA-GEO, s.r.o.
18. 4. 2013
11 : 00
Odborné prehliadky, skúšky a servis EPS
Mesto Trenčín
Ukončená
ANTES GM, spol. s r.o.
16. 4. 2013
13 : 00
Profesionálne čistiace výrobky
Mestské hospodárstvo a správa lesov m.r.o
Ukončená
Banchem, s.r.o.
16. 4. 2013
10 : 00
Bežné čistiace a leštiace výrobky
Mestské hospodárstvo a správa lesov m.r.o
Ukončená
GC TECH Ing. Peter Gerši
12. 4. 2013
10 : 00
Profesionálne čistiace výrobky
Mestské hospodárstvo a správa lesov m.r.o
Ukončená
Banchem, s.r.o.
5. 4. 2013
10 : 00
Bazénová chémia
Mestské hospodárstvo a správa lesov m.r.o
Ukončená
GC TECH Ing. Peter Gerši
28. 3. 2013
10 : 30
prenájom bočnej steny fasády ul. Nešporova č. 8
Sociálne služby mesta Trenčín, m.r.o.
Ukončená
JPK print, s.r.o.
22. 3. 2013
09 : 30
Čistenie a kontrola komína v kotolniach
Mesto Trenčín
Ukončená
Marcel Lintner
15. 3. 2013
09 : 30
Odborné prehliadky a odborné skúšky plynových zariadení sk Ah, Bh, Bf, Bg
Mesto Trenčín
Ukončená
R.&L.Trading o.t.s. - Róbert Ambrož
12. 3. 2013
14 : 00
Interaktívne tabule
Základná škola Dlhé Hony
Ukončená
MIVASOFT, s.r.o.
4. 3. 2013
09 : 30
výpočtová technika 2
Základná škola Dlhé Hony
Ukončená
media TIP, s.r.o., tnTEL, s.r.o.
1. 3. 2013
12 : 00
Predaj drevnej hmoty na pni
Mesto Trenčín
Ukončená
Di Mihálik, s.r.o.
1. 3. 2013
09 : 00
Výpočtová technika - opätovné otvorenie súťaže
Mesto Trenčín - Útvar právny
Ukončená
AutoCont SK, a.s.
27. 2. 2013
13 : 00
Stavebné práce: "Pokládka novej hydroizolácie na streche budovy Materskej školy Niva 9, 911 01 Trenčín"
Mesto Trenčín
Ukončená
Aquaplast, s.r.o.
25. 1. 2013
10 : 00
Telekomunikačné služby
Mesto Trenčín - Útvar právny
Ukončená
Slovak Telekom, a.s.
25. 1. 2013
08 : 30
Dodanie osobného automobilu
Mesto Trenčín - Útvar právny
Ukončená
AUTO VALUŠEK, s.r.o.

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!