Komisia životného prostredia, dopravy, investícií a územného plánovania

Zloženie komisie

  • Mgr. Richard Medal (predseda)
  • Ing. Zuzana Bednárová (poslankyňa)
  • Ing. Ladislav Paška (poslanec)
  • Mgr. Miloslav Baco (poslanec)
  • Ing. Ladislav Matejka (poslanec)
  • Ing. František Matečný (odborník)
  • Mgr. Sylva Mertanová (odborníčka)
  • Peter Mikuláš (odborník)

Garanti

  • Ing.arch. Adriana Mlynčeková, PhD.
  • Ing. Viera Gugová

 

Dotácie

Dotácie na aktivity v oblasti životného prostredia sa udeľujú každoročne. Informácie o dotáciách nájdete na samostatnej stránke.
Dotácie na aktivity v oblasti životného prostredia

 

Materiály k zasadnutiam

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!