Komisia životného prostredia, dopravy, investícií a územného plánovania

Zloženie komisie

  • Ing. Miloš Mičega (predseda)
  • Ing. Michal Urbánek (poslanec)
  • Ing. Ladislav Matejka (poslanec)
  • Mgr. Richard Medal (poslanec)
  • Ing. Tomáš Bahno (poslanec)
  • Miloslav Baco (poslanec)
  • RNDr. Svorad Harcek, PhD. (odborník)

Garanti

Ing. arch. Adriana Mlynčeková,PhD., Ing. Viera Gugová

Dotácie

Dotácie na aktivity v oblasti životného prostredia sa udeľujú každoročne. Informácie o dotáciách nájdete na samostatnej stránke.
Dotácie na aktivity v oblasti životného prostredia

Materiály k zasadnutiam

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!