Komisia životného prostredia, dopravy, investícií a územného plánovania

Zloženie komisie

  • Mgr. Miloslav Baco (predseda)
  • Martin Barčák (poslanec)
  • RNDr. Svorad Harcek, PhD. (poslanec)
  • Mgr. Ing. Josef Kolář (poslanec)
  • Mgr. Richard Medal (poslanec)
  • Ing. Marián Michalík (odborník)
  • Ing. František Matečný (odborník)
  • Mgr. Sylva Mertanová (odborníčka)

Garanti

Ing. arch. Adriana Mlynčeková,PhD., Ing. Viera Gugová

 

Dotácie

Dotácie na aktivity v oblasti životného prostredia sa udeľujú každoročne. Informácie o dotáciách nájdete na samostatnej stránke.
Dotácie na aktivity v oblasti životného prostredia

 

Materiály k zasadnutiam

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!