Predaj a prenájom majetku

Archív

Rok 2013 Rok 2014 Rok 2015 Rok 2017


 

Oznámenie o zámere predať majetok mesta Trenčín

Oznámenie o zámere prenajať byt vo vlastníctve mesta Trenčín – Horečná

Oznámenie o zámere prenajať byty vo vlastníctve mesta Trenčín

Oznámenie o zámere prenajať majetok mesta Trenčín – Kučera

Oznámenie o zámere prenajať majetok mesta Trenčín

Oznámenie o zámere vypožičať majetok mesta Trečnín – Diecézna charita Nitra

Oznámenie o zámere zameniť majetok mesta Trenčín – expo BYTY, s.r.o

 

 

Súbor nehnuteľností na Mierovom námestí

Vyhlásenie VOS na predaj nehnuteľností

Areál na Ul. Gen. M. R. Štefánika v Trenčíne

Vyhlásenie VOS na predaj nehnuteľností

Garážové boxy v CO krytoch na Ul. Saratovská a Ul. Gen. Svobodu

Oznámenie o zámere prenajať

Nájom stanovišťa taxislužby Box č. 1 na Hviezdovej ulici
Nájom stanovišťa taxislužby Box č. 2 na Hviezdovej ulici

 

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!