Predaj a prenájom majetku

Archív

Rok 2013 Rok 2014 Rok 2015 Rok 2017


 

Oznámenie o zámere prenajať garážové boxy v CO krytoch na Ul. Gen. Svobodu a Ul. Saratovská

Oznámenie o zámere predať nehnuteľný majetok vo vlastníctve Mesta Trenčín  –  Súkromné gymnázium Fututum

Oznámenie o zámere predať nehnuteľný majetok vo vlastníctve Mesta Trenčín 

Oznámenie o zámere uzatvoriť  Zmluvu o budúcej zámennej zmluve a následná zámena nehnuteľností

Oznámenie o zámere  zameniť nehnuteľnosti vo vlastníctve Mesta Trenčín

Oznámenie o zámere prenajať nehnuteľnosti vo vlastníctve Mesta Trenčín

Oznámenie o zámere prenajať byt vo vlastníctve Mesta Trenčín 

Oznámenie o zámere prenajať byty – Ul.Veľkomoravská

 

 

Súbor nehnuteľností na Mierovom námestí

Vyhlásenie VOS na predaj nehnuteľností

Areál na Ul. Gen. M. R. Štefánika v Trenčíne

Vyhlásenie VOS na predaj nehnuteľností

Garážové boxy v CO krytoch na Ul. Saratovská a Ul. Gen. Svobodu

Oznámenie o zámere prenajať

Nájom stanovišťa taxislužby Box č. 1 na Hviezdovej ulici
Nájom stanovišťa taxislužby Box č. 2 na Hviezdovej ulici

 

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!