Predaj a prenájom majetku

Archív

Rok 2013 Rok 2014 Rok 2015 Rok 2017


 

Oznámenie o zámere predať nehnuteľný majetok 
Oznámenie o zámere prenajať byty

Oznámenie o zámere neprenajať byty

Oznámenie o zámere prenajať nehnuteľný majetok

Oznámenie o zámere zameniť a  prenajať majetok

Oznámenie o zámere zameniť majetok

 

Súbor nehnuteľností na Mierovom námestí

Vyhlásenie VOS na predaj nehnuteľností

Areál na Ul. Gen. M. R. Štefánika v Trenčíne

Vyhlásenie VOS na predaj nehnuteľností

Garážové boxy v CO krytoch na Ul. Saratovská a Ul. Gen. Svobodu

Oznámenie o zámere prenajať

Nájom stanovišťa taxislužby Box č. 1 na Hviezdovej ulici
Nájom stanovišťa taxislužby Box č. 2 na Hviezdovej ulici

 

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!