Predaj a prenájom majetku – rok 2018

Súbor nehnuteľností na Mierovom námestí

Vyhlásenie VOS na predaj nehnuteľností

Areál na Ul. Gen. M. R. Štefánika v Trenčíne

Vyhlásenie VOS na predaj nehnuteľností

Garážové boxy v CO krytoch na Ul. Saratovská a Ul. Gen. Svobodu

Oznámenie o zámere prenajať

Nájom stanovišťa taxislužby Box č. 1 na Hviezdovej ulici

Nájom stanovišťa taxislužby Box č. 2 na Hviezdovej ulici

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!