Profil verejného obstarávateľa

Identifikácia verejného obstarávateľa

Mesto Trenčín
Mierové námestie č. 2
911 64 Trenčín
IČO: 00312037
DIČ: 202 107 9995
zastúpené: Mgr. Richardom Rybníčkom  

 

Užitočné odkazy o verejnom obstarávaní

 

Plán verejného obstarávania

 

Súhrnné správy o zákazkách

Od roku 2014 sa súhrnné správy verejného obstarávania zverejňujú na stránke Úradu pre Verejné Obstarávanie

 

Vnútorné dokumenty mesta k verejnému obstarávaniu

 

 

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!