Zástupcovia primátora

Mgr. Ján Forgáč

prvý zástupca primátora Mesta Trenčín

tel.: 0902 911 290
e-mail: jan.forgac@trencin.sk

Korešpondenčná adresa

Mesto Trenčín
Mierové námestie č. 2
911 64 Trenčín

 

Patrik Žák, B.S.B.A.

druhý zástupca primátora Mesta Trenčín

tel.: 0902 911 258
e-mail: patrik.zak@trencin.sk

Korešpondenčná adresa

Mesto Trenčín
Mierové námestie č. 2
911 64 Trenčín

 

Primátor mesta Trenčín, Mgr. Richard Rybníček, v súlade s § 25 ods. 7 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a podľa čl. 3 ods. 1 platných Zásad odmeňovania poslancov Mestského zastupiteľstva v Trenčíne určil Mgr. Jánovi Forgáčovi, prvému zástupcovi primátora, mesačnú odmenu vo výške 70% mesačného platu primátora.

Primátor mesta Trenčín, Mgr. Richard Rybníček, v súlade s § 25 ods. 7 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a podľa čl. 3 ods. 1 platných Zásad odmeňovania poslancov Mestského zastupiteľstva v Trenčíne určil Patrikovi Žákovi, B.S.B.A., druhému zástupcovi primátora, mesačnú odmenu vo výške 50% mesačného platu primátora.

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!