Komisia sociálnych vecí a verejného poriadku

Zloženie Komisie sociálnych vecí a verejného poriadku

  • Eva Struhárová (predsedníčka)
  • Bc. Mária Machová (poslankyňa)
  • Ing. Mgr. Juraj Štilicha (poslanec)
  • MUDr. Šimon Žďárský (poslanec)
  • Mgr. Ľubomír Vavruš (odborník)
  • Dr. Jozef Hrubo (odborník)

Garanti

Mgr. Patrik Čech, Mgr. Zuzana Marcinátová

 

Dotácie

Dotácie na aktivity v oblasti sociálnych vecí sa udeľujú každoročne. Informácie o dotáciách nájdete na samostatnej stránke.
Dotácie na aktivity v oblasti sociálnych vecí 

 

Materiály k zasadnutiam

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!