Komisia sociálnych vecí a verejného poriadku

Zloženie Komisie sociálnych vecí a verejného poriadku

  • Eva Struhárová (predsedníčka)
  • JUDr. Mgr. Naďa Lorencová (poslankyňa)
  • Mgr. Ľubomír Vavruš (poslanec)
  • Mgr. Martina Gabrhelová (poslankyňa)
  • Bc. Kristína Milová (odborníčka)
  • Mgr. Janka Pondušová (odborníčka)

Garanti

  • PhDr. Patrik Čech
  • Mgr. Zuzana Marcinátová

 

Dotácie

Dotácie na aktivity v oblasti sociálnych vecí sa udeľujú každoročne. Informácie o dotáciách nájdete na samostatnej stránke.
Dotácie na aktivity v oblasti sociálnych vecí 

 

Materiály k zasadnutiam

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!