Komisia sociálnych vecí a verejného poriadku

Zloženie Komisie sociálnych vecí a verejného poriadku

  1. Eva Struhárová (predsedníčka)
  2. Bc. Eduard Filo (poslanec)
  3. JUDr. Martin Smolka (poslanec)
  4. Martin Barčák (poslanec)
  5. Mgr. Jana Pondušová (odborník)
  6. Dr. Jozef Hrubo (odborník)

Garanti

Mgr. Barbara Činčárová, Mgr. Renáta Komorovská

Dotácie

Dotácie na aktivity v oblasti sociálnych vecí sa udeľujú každoročne. Informácie o dotáciách nájdete na samostatnej stránke.
Dotácie na aktivity v oblasti sociálnych vecí

Materiály k zasadnutiam

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!