Poslankyne a poslanci Trenčína

Mesto Trenčín ma 25 členný poslanecký zbor. Mesto je rozdelené do 4 obvodov, každý so svojimi poslancami.

Volebný obvod č. 1 – mestská časť STRED

(obsahuje tieto časti mesta: Stred, Dlhé Hony, Noviny, Biskupice)

Ing. Zuzana Bednárová

nezávislá kandidátka
členka VMČ STRED, členka Komisie životného prostredia, dopravy, investícií a územného plánovania
e-mail: zuzana.bednarova@trencin.sk
mobil: 0903 253 085
   

Ing. Drahoslav Bočák

nezávislý kandidát
člen VMČ STRED, člen Komisie športu
e-mail: drahoslav.bocak@trencin.sk
mobil: 0902 143 775
   

Mgr. Richard Medal

nezávislý kandidát
predseda VMČ STRED, predseda Komisie životného prostredia, dopravy, investícií a územného plánovania
e-mail: richard.medal@trencin.sk
mobil: 0905 469 707
   

Mgr. Michal Moško, MBA

HLAS – sociálna demokracia
člen VMČ STRED, člen Finančnej a majetkovej komisie
e-mail: michal.mosko@trencin.sk
mobil: 0911 769 175
   

Eva Struhárová

Sloboda a Solidarita, Kresťanskodemokratické hnutie, Občianska konzervatívna strana
členka VMČ STRED, predsedníčka Komisie sociálnych vecí a verejného poriadku, členka Komisie zriadenej podľa ústavného zákona č.357/2004 Z.z.
e-mail: eva.struharova@trencin.sk
mobil: 0911 769 182
   

Ing. Richard Ščepko

Progresívne Slovensko
člen VMČ STRED, člen Finančnej a majetkovej komisie, člen Komisie zriadenej podľa ústavného zákona č.357/2004 Z.z.
e-mail: richard.scepko@trencin.sk
mobil: 0911 769 186
 

Volebný obvod č. 2 – mestská časť JUH

(obsahuje tieto časti mesta: Juh I, Juh II, Juh III)

Mgr. Marián Bohuš

nezávislý kandidát
člen VMČ JUH, člen Finančnej a majetkovej komisie
e-mail: marian.bohus@trencin.sk
mobil: 0902 116 676
   

Mgr. Ján Forgáč

nezávislý kandidát 
prvý zástupca primátora, člen VMČ JUH, člen Finančnej a majetkovej komisie
e-mail: jan.forgac@trencin.sk
mobil: 0902 911 290
   

Mgr. Martina Gabrhelová

nezávislá kandidátka
členka VMČ JUH, členka Komisie sociálnych vecí a verejného poriadku
e-mail: martina.gabrhelova@trencin.sk
mobil: 0902 075 333
   

Dominik Gabriel

nezávislý kandidát
predseda VMČ JUH, člen Komisie kultúry a cestovného ruchu
e-mail: dominik.gabriel@trencin.sk
mobil: 0911 769 176
   

Peter Hošták, PhD.

nezávislý kandidát
člen VMČ JUH, predseda Finančnej a majetkovej komisie
e-mail: peter.hostak@trencin.sk
mobil: 0902 769 178
   

Bc. Mária Machová

nezávislá kandidátka
členka VMČ JUH, predsedníčka Komisie školstva a mládeže
e-mail: maria.machova@trencin.sk
mobil: 0902 924 966
   

Patrik Žák B.S.B.A. 

nezávislý kandidát
druhý zástupca primátora, člen VMČ JUH, člen Komisie školstva a mládeže
e-mail: patrik.zak@trencin.sk 
mobil: 0902 911 258
   

Volebný obvod č. 3 – mestská časť SEVER

(obsahuje tieto časti mesta: Sihoť I-IV, Opatová, Pod Sokolice, Kubrá, Kubrica)

Mgr. Miloslav Baco 

nezávislý kandidát
predseda VMČ SEVER, člen Komisie životného prostredia, dopravy, investícií a územného plánovania
e-mail: miloslav.baco@trencin.sk 
mobil: 0911 769 170
   

Mgr. Kamil Bystrický

nezávislý kandidát
člen VMČ SEVER, člen Komisie kultúry a cestovného ruchu
e-mail: kamil.bystricky@trencin.sk
mobil: 0903 027 910
   

Ing. Ladislav Matejka 

Sloboda a Solidarita, Kresťanskodemokratické hnutie, Občianska konzervatívna strana
člen VMČ SEVER, člen Komisie životného prostredia, dopravy, investícií a územného plánovania
e-mail: ladislav.matejka@trencin.sk 
mobil: 0911 769 179
   

Ing. Miloš Mičega 

nezávislý kandidát
člen VMČ SEVER, člen Komisie školstva a mládeže
e-mail: milos.micega@trencin.sk 
mobil: 0911 769 181
   

Mgr. Zuzana Mišáková, DiS.art

nezávislá kandidátka
členka VMČ SEVER, členka Komisie kultúry a cestovného ruchu
e-mail: zuzana.misakova@trencin.sk 
mobil: 0902 096 008
   

Mgr. Martin Petrík

nezávislý kandidát
člen VMČ SEVER, člen Komisie kultúry a cestovného ruchu
e-mail: martin.petrik@trencin.sk 
mobil: 0907 494 181
   

JUDr. Martin Smolka

nezávislý kandidát
člen VMČ SEVER, predseda Komisie športu, predseda Komisie zriadenej podľa ústavného zákona č.357/2004 Z.z.
e-mail: martin.smolka@trencin.sk
mobil: 0902 924 964
   

Volebný obvod č. 4 – mestská časť ZÁPAD

(obsahuje tieto časti mesta: Zámostie, Istebník, Orechové, Záblatie, Zlatovce)

Martin Barčák

nezávislý kandidát
člen VMČ ZÁPAD, člen Komisie kultúry a cestovného ruchu
e-mail: martin.barcak@trencin.sk 
mobil: 0902 911 251
   

JUDr. Mgr. Naďa Lorencová

HLAS – sociálna demokracia
členka VMČ ZÁPAD, členka Komisie sociálnych vecí a verejného poriadku, členka Komisie zriadenej podľa ústavného zákona č.357/2004 Z.z.
e-mail: nada.lorencova@trencin.sk 
mobil: 0902 085 995
   

Ing. Ladislav Paška

nezávislý kandidát
člen VMČ ZÁPAD, člen Komisie životného prostredia, dopravy, investícií a územného plánovania
e-mail: ladislav.paska@trencin.sk 
mobil: 0902 077 938
   

Ing. Tomáš Vaňo

HLAS – sociálna demokracia
predseda VMČ ZÁPAD, predseda Komisie kultúry a cestovného ruchu
e-mail: tomas.vano@trencin.sk
mobil: 0902 924 970
   

Mgr. Ľubomír Vavruš

nezávislý kandidát
člen VMČ ZÁPAD, člen Komisie sociálnych vecí a verejného poriadku
e-mail:lubomir.vavrus@trencin.sk
mobil: 0902 114 740

 

Odmeny poslancov a odborníkov

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!