Poslankyne a poslanci Trenčína

Mesto Trenčín ma 25 členný poslanecký zbor. Mesto je rozdelené do 4 obvodov, každý so svojimi poslancami.

Volebný obvod č. 1 – mestská časť STRED

(obsahuje tieto časti mesta: Stred, Dlhé Hony, Noviny, Biskupice)

Pavol Bobošík

Pavol Bobošík

Kresťanskodemokratické hnutie
člen VMČ STRED, člen Komisie kultúry a cestovného ruchu, člen Komisie zriadenej podľa ústavného zákona č. 357/2004 Z.z.
e-mail: pavol.bobosik@trencin.sk 
mobil: 0911 769 177
   
Mgr. Richard Medal

Mgr. Richard Medal

Progresívne Slovensko, SPOLU – občianska demokracia, Občianska konzervatívna strana
člen VMČ STRED, člen Komisie životného prostredia, dopravy, investícií a územného plánovania, člen Komisie zriadenej podľa ústavného zákona č. 357/2004 Z.z.
e-mail: richard.medal@trencin.sk 
mobil: 0905 469 707
   
Mgr. Michal Moško

Mgr. Michal Moško

SMER – sociálna demokracia
člen VMČ STRED, člen Finančnej a majetkovej komisie, člen Komisie zriadenej podľa ústavného zákona č. 357/2004 Z.z.
e-mail: michal.mosko@trencin.sk 
mobil: 0911 769 175
   
Eva Struhárová

Eva Struhárová

Kresťanskodemokratické hnutie
členka VMČ STRED, predsedníčka Komisie sociálnych vecí a verejného poriadku
e-mail: eva.struharova@trencin.sk
mobil: 0911 769 182
   
Ing. Richard Ščepko

Ing. Richard Ščepko

Progresívne Slovensko, SPOLU – občianska demokracia, Občianska konzervatívna strana
člen VMČ STRED, člen Finančnej a majetkovej komisie 
e-mail: richard.scepko@gmail.com 
mobil: 0911 769 186
   
MUDr. Šimon Žďárský

MUDr. Šimon Žďárský  

nezávislý kandidát
predseda VMČ STRED, člen Komisie sociálnych vecí a verejného poriadku 
e-mail: simon.zdarsky@trencin.sk 
mobil: 0911 360 834
 

Volebný obvod č. 2 – mestská časť JUH

(obsahuje tieto časti mesta: Juh I, Juh II, Juh III)

Mgr. Ján Forgáč

Mgr. Ján Forgáč

nezávislý kandidát
prvý zástupca primátora, člen VMČ JUH, člen Finančnej a majetkovej komisie
e-mail: jan.forgac@trencin.sk
mobil: 0902 911 290
   
Dominik Gabriel

Dominik Gabriel 

nezávislý kandidát 
predseda VMČ JUH, člen Komisie mládeže a športu
e-mail: dominik.gabriel@trencin.sk 
mobil: 0911 769 176
   
RNDr. Svorad Harcek, PhD.

RNDr. Svorad Harcek, PhD. 

nezávislý kandidát
člen VMČ JUH, člen Komisie životného prostredia, dopravy, investícií a územného plánovania
e-mail: svorad.harcek@trencin.sk 
mobil: 0911 769 172
   
MBA Peter Hošták, PhD.

Peter Hošták MBA, PhD.

nezávislý kandidát
člen VMČ JUH, predseda Finančnej a majetkovej komisie
e-mail: peter.hostak@trencin.sk 
mobil: 0911 769 178
   
Bc. Mária Machová

Bc. Mária Machová

nezávislá kandidátka
členka VMČ JUH, členka Komisie sociálnych vecí a verejného poriadku
e-mail: maria.machova@trencin.sk 
mobil: 0902 924 966
   
Lukáš Ronec

Lukáš Ronec

nezávislý kandidát
člen VMČ JUH, člen Finančnej a majetkovej komisie 
e-mail: lukas.ronec@trencin.sk 
mobil: 0911 769 184
   
Patrik Žák B.S.B.A.

Patrik Žák B.S.B.A. 

nezávislý kandidát
druhý zástupca primátora, člen VMČ JUH, predseda Komisie školstva
e-mail: patrik.zak@trencin.sk 
mobil: 0902 911 258
   

Volebný obvod č. 3 – mestská časť SEVER

(obsahuje tieto časti mesta: Sihoť I-IV, Opatová, Pod Sokolice, Kubra, Kubrica)

Miloslav Baco

Mgr. Miloslav Baco 

nezávislý kandidát
predseda VMČ SEVER, predseda Komisie životného prostredia, dopravy, investícií a územného plánovania
e-mail: miloslav.baco@trencin.sk 
mobil: 0911 769 170
   
Bc. Kamil Bystrický

Mgr. Kamil Bystrický

Progresívne Slovensko, SPOLU – občianska demokracia, Občianska konzervatívna strana
člen VMČ SEVER, člen Komisie kultúry a cestovného ruchu
e-mail: kamil.bystricky@kolomaz.sk
mobil: 0903 027 910
   
Ing. Ladislav Matejka

Ing. Ladislav Matejka 

Sloboda a Solidarita, SME RODINA – Boris Kollár, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO)
člen VMČ SEVER, člen Komisie mládeže a športu, člen Komisie zriadenej podľa ústavného zákona č. 357/2004 Z.z.
e-mail: ladislav.matejka@trencin.sk 
mobil: 0911 769 179
   
Ing. Miloš Mičega

Ing. Miloš Mičega 

nezávislý kandidát
člen VMČ SEVER
e-mail: milos.micega@trencin.sk 
mobil: 0911 769 181
   
Mgr. Martin Petrík

Mgr. Martin Petrík 

nezávislý kandidát
člen VMČ SEVER, člen Komisie kultúry a cestovného ruchu
e-mail: martin.petrik@trencin.sk 
mobil: 0907 494 181
   
JUDr. Martin Smolka

JUDr. Martin Smolka 

nezávislý kandidát
člen VMČ SEVER, predseda Komisie mládeže a športu, predseda Komisie zriadenej podľa ústavného zákona č. 357/2004 Z.z.
e-mail: martin.smolka@trencin.sk 
mobil: 0902 924 964
   
Martin Trepáč

Bc. Martin Trepáč

Kresťanskodemokratické hnutie
člen VMČ SEVER, člen Komisie kultúry a cestovného ruchu
e-mail: martin.trepac@trencin.sk 
mobil: 0902 911 155
   

Volebný obvod č. 4 – mestská časť ZÁPAD

(obsahuje tieto časti mesta: Zámostie, Istebník, Orechové, Záblatie, Zlatovce)

Martin Barčák

Martin Barčák

nezávislý kandidát
člen VMČ ZÁPAD, člen Komisie životného prostredia, dopravy, investícií a územného plánovania
e-mail: martin.barcak@trencin.sk 
mobil: 0902 911 251
   
Mgr. Ing. Josef Kolář

Mgr. Ing. Josef Kolář

nezávislý kandidát
člen VMČ ZÁPAD, člen Komisie životného prostredia, dopravy, investícií a územného plánovania
e-mail: josef.kolar@trencin.sk 
mobil: 0911 312 067
   
Marcel Meravý

Marcel Meravý

nezávislý kandidát
člen VMČ ZÁPAD, člen Komisie mládeže a športu
e-mail: marcel.meravy@trencin.sk 
mobil: 0910 269 074
   
Ing. Mgr. Juraj Štilicha

Ing. Mgr. Juraj Štilicha

nezávislý kandidát
člen VMČ ZÁPAD, člen Komisie sociálnych vecí a verejného poriadku
e-mail: juraj.stilicha@trencin.sk 
mobil: 0905 196 158
   
Bc. Tomáš Vaňo

Bc. Tomáš Vaňo

nezávislý kandidát
predseda VMČ ZÁPAD, predseda Komisie kultúry a cestovného ruchu
e-mail: tomas.vano@trencin.sk 
mobil: 0902 924 970

 

Odmeny poslancov a odborníkov

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!