Voľby prezidenta Slovenskej republiky 2019

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky vyhlásil voľby prezidenta Slovenskej republiky a určil termín ich konania na sobotu 16. marca 2019.

Ak ani jeden z kandidátov na prezidenta Slovenskej republiky nezíska nadpolovičnú väčšinu platných hlasov voličov, bude sa druhé kolo volieb prezidenta Slovenskej republiky konať v sobotu  30.marca 2019.

Informácie pre voliča (dátum a čas konania volieb, právo voliť, právo byť volený, spôsob hlasovania)  

Právna úprava k voľbám prezidenta Slovenskej republiky  

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!