Položte novú otázku

 
 
 
 
 
Súhrn údajov
Meno a priezvisko:
Váš e-mail:
Telefónne číslo:
Otázka sa týka:
Vaša otázka:
Miesto na mape:
Priložené súbory:

Položením otázky zároveň udeľujete súhlas so spracovaním svojich osobných údajov. Súhlas so spracovaním osobných údajov môžete kedykoľvek odvolať na mailovej adrese: oou@trencin.sk. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním.

V odpovediach na Vaše otázky mesto zverejňuje len Vaše krstné meno a prvé písmeno priezviska. Ostatné poskytnuté údaje nie sú zverejňované ani poskytované tretím stranám. Vaše údaje sú potrebné na prípadnú konzultáciu problému a z dôvodu, aby stránka nebola zahlcovaná spamom. Údaje má k dispozícii len Prevádzkovateľ, ktorý ich uchováva na dobu nevyhnutne potrebnú, maximálne 6 mesiacov.

Prevádzkovateľom je Mesto Trenčín a v oblasti GDPR pre Mesto Trenčín vykonáva funkciu  „Zodpovednej osoby za ochranu osobných údajov“ spoločnosť SOMI Systems a.s., Lazovná 69, Banská Bystrica. Kontakt: zodpovednaosoba@somi.sk; tel.: +421 48 4146 759

Vaše práva pri ochrane osobných údajov a ďalšie údaje k spracovaniu osobných údajov

Viac o ochrane osobných údajov nájdete na stránke Oznámenie k ochrane osobných údajov.

Sekcia „Otázky a odpovede“ neslúži na podávanie žiadostí v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií).

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!