Základné školy

Školy zriadené mestom Trenčín

Mestská časť základná škola kontakty
Juh L. Novomeského 11
911 08 Trenčín
032/652 45 31
novomeskeho@9zstn.sk
www.zsnovotn.edupage.org
Juh Východná 9
911 08 Trenčín
032/652 85 13
riaditel@zsvychodna.sk
www.zsvychodnatn.edu.sk 
Sever Hodžova 37
911 01 Trenčín
032/743 55 37
skola@sedmicka.eu
www.sedmicka.eu
Sever Kubranská 80
911 01 Trenčín
032/743 40 08
zskubranska80@gmail.com
zskubranskatn.edupage.org
Sever Potočná 86 
911 01 Trenčín
032/743 32 38
admin@zspotocnatn.edu.sk
zspotocna.edupage.org
Stred Bezručova 66
911 01 Trenčín
032/652 14 72
sestka@zsbezrucatn.edu.sk
www.zsbezrucovatn.sk
Stred Dlhé Hony 1
911 01 Trenčín
032/652 10 12
zsdhony@zsdhony.sk
www.zsdhonytn.edupage.sk
Západ Veľkomoravská 12
911 05 Trenčín
032/652 33 04
zsvelkotn@zs4.sk
www.zsmoravtn.edu.sk
Západ Na dolinách 27
911 05 Trenčín
032/657 22 10
riaditel@zsdoltn.edu.sk
www.zszlatovce.edupage.sk

 

Názov školy adresa kontakty
Základná umelecká škola Karola Pádivého Námestie SNP 2
911 01 Trenčín
032/743 55 21
zustrencin@zustrencin.sk
www.zustrencin.sk
Centrum voľného času Východná ul. 9
911 01 Trenčín
032/743 35 02
cvctn@cvctn.sk
www.cvctn.edupage.org

 

Životopisy riaditeľov skôl

 

Školy zriadené iným zriaďovateľom

Na území mesta pôsobia aj vzdelávacie organizácie, ktoré nezriaďuje Mesto Trenčín. Uvádzame ich pre zlepšenie prehľadu o ich pôsobení v meste.

Školské zariadenie adresa Kontakt
Základná škola sv. Andreja – Svorada
a Benedikta
Ulica 1. mája 7
911 35 Trenčín
032/652 94 05
zunolandni@zsasbtn.sk
zsasbtn.edupage.org
Spojená škola internátna 

 

Ľ. Stárka 12
911 25 Trenčín
032/652 30 16
szsitrencin@edupage.org
www.szsitrencin.edupage.org
Vedecko-náučné centrum FUTURUM, n.o. Na dolinách 27
911 05 Trenčín
0905 905 297
skola@szsfuturum.sk
szsfuturum.edupage.sk
Súkromná základná umelecká škola L. Novomeského 11
911 08 Trenčín
0948 644 660
szus-tn@szus-tn.sk
www.szus-tn.sk
Súkromná základná umelecká škola Gagarinova 7
911 01 Trenčín
0902 031 492
terezia.berecova@centrum.cz
Súkromná základná škola pre žiakov
s autizmom alebo ďalšími pervazívnymi
vývinovými poruchami
Na dolinách 27
911 05 Trenčín
info@autis.sk

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!