Demografia

Počet obyvateľov k 1. 1. 2021 – 54 679

Prírastky, úbytky v počte obyvateľov za rok 2020:

Narodení 515
Zomrelí 627
Odsťahovaní  771
Prisťahovaní  894

 

Veková štruktúra obyvateľstva k 1. 1. 2021

veková štruktúra  počet obyvateľov
0 – 3 roky 1 578
3 – 6 rokov 1 515
6 – 15 rokov 4 397
15 – 18 rokov 1 329
18 – 60 rokov 30 337
60 a viac 15 523
SPOLU 54 679

 

Veková štruktúra obyvateľstva podľa pohlavia k 1. 1. 2021

vek muži ženy
0 – 3 roky 811 761
3 – 6 rokov 788 724
6 – 15 rokov 2 209 2 193
15 – 18 rokov 650 676
18 – 60 rokov 15 113 15 226
60 a viac 6 535 8 993
SPOLU 26 106 28 573

 

 

Počet obyvateľov k 1. 1. 2020 – 54 696

Prírastky, úbytky v počte obyvateľov za rok 2019:

Narodení                               537
Zomrelí 559
Odsťahovaní 800
Prisťahovaní 844

 

Veková štruktúra obyvateľstva k 13.01.2020

veková štruktúra          

počet obyvateľov
0 – 3 roky   1 574
3 – 6 rokov   1 506
6 – 15 rokov   4 376
15 – 18 rokov   1 290
18 – 60 rokov 30 591
60 a viac 15 348
SPOLU 54 685

 

Veková štruktúra obyvateľstva podľa pohlavia k  13.01.2020

vek                   muži                 ženy                         
0 – 3 roky       824      750
3 – 6 rokov       775      731
6 – 15  rokov    2 192   2 184
15 – 18 rokov       626      664
18 – 60 rokov  15 219 15 372
60  a viac rokov    6 483   8 865
SPOLU  26 119 28 566

Aktualizované: 13.01.2019

 

Počet obyvateľov k 1.1.2019 – 54 705

Prírastky, úbytky v počte obyvateľov za rok 2018:

Narodení                               515
Zomrelí 595
Odsťahovaní 887
Prisťahovaní 774

 

Veková štruktúra obyvateľstva k 14.01.2019

veková štruktúra          

počet obyvateľov
0 – 3 roky   1 540
3 – 6 rokov   1 511
6 – 15 rokov   4 322
15 – 18 rokov   1 217
18 – 60 rokov 30 959
60 a viac 15 132
SPOLU 54 681

 

Veková štruktúra obyvateľstva podľa pohlavia k  14.01.2019

vek                   muži                 ženy                         
0 – 3 roky       816      724
3 – 6 rokov       771      740
6 – 15  rokov    2 152   2 170
15 – 18 rokov       605      612
18 – 60 rokov  15 374 15 585
60  a viac rokov    6 403   8 729
SPOLU  26 121 28 560

Aktualizované: 14.01.2019

 

Počet obyvateľov k 1.1.2018 – 54 916

Prírastky, úbytky v počte obyvateľov za rok 2017

Narodení                               519 
Zomrelí 513
Odsťahovaní 899
Prisťahovaní 840

 

Veková štruktúra obyvateľstva k 12.01.2018

veková štruktúra          

počet obyvateľov
0 – 3 roky   1 549
3 – 6 rokov   1 525
6 – 15 rokov   4 265
15 – 18 rokov   1 244
18 – 60 rokov 31 444
60 a viac 14 877
SPOLU 54 904

 

Veková štruktúra obyvateľstva podľa pohlavia k  12.01.2018

vek                   muži                 ženy                         
0 – 3 roky       804      745
3 – 6 rokov       762      763
6 – 15  rokov    2 122   2 143
15 – 18 rokov       632      612
18 – 60 rokov  15 633 15 811
60  a viac rokov    6 293   8 584
SPOLU  26 246 28 658

Aktualizované: 12.01.2018

 

Počet obyvateľov k 1.1.2017 – 55 000

Prírastky, úbytky v počte obyvateľov za rok 2016:

Narodení                               508 
Zomrelí 495
Odsťahovaní 898
Prisťahovaní 798

 

Veková štruktúra obyvateľstva k 02.01.2017:

veková štruktúra          

počet obyvateľov
0 – 3 roky   1 512
3 – 6 rokov   1 572
6 – 15 rokov   4 183
15 – 18 rokov   1 260
18 – 60 rokov 31 919
60 a viac 14 550
SPOLU 54 996

 

Veková štruktúra obyvateľstva podľa pohlavia k  02.01.2017:

vek                   muži                 ženy                         
0 – 3 roky       783      729
3 – 6 rokov       795      777
6 – 15  rokov    2 072   2 111
15 – 18 rokov       650      610
18 – 60 rokov  15 841 16 078
60  a viac rokov    6 147   8 403
SPOLU  26 288 28 708

Aktualizované: 09.01.2017

 

Počet obyvateľov k 1.1.2016 – 55 155

Prírastky, úbytky v počte obyvateľov za rok 2015

Narodení                               501 
Zomrelí 526
Odsťahovaní 837
Prisťahovaní 704

 

Veková štruktúra obyvateľstva k 08.04.2016

veková štruktúra          

počet obyvateľov
0 – 3 roky   1 526
3 – 6 rokov   1 570
6 – 15 rokov   4 106
15 – 18 rokov   1 310
18 – 60 rokov 32 319
60 a viac 14 271
SPOLU 55 102

 

Veková štruktúra obyvateľstva podľa pohlavia k  08.04.2016

vek                   muži                 ženy                         
0 – 3 roky       777      749
3 – 6 rokov       786      784
6 – 15  rokov    2 056   2 050
15 – 18 rokov       688      622
18 – 60 rokov  15 970 16 349
60  a viac rokov    6 035   8 236
SPOLU  26 312 28 790

 Aktualizované: 08.04.2016

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!