Demografia

Počet obyvateľov mesta Trenčín

Dátum počet obyvateľov
1. 1. 2024 53 940
1. 1. 2023 54 012
1. 1. 2022 54 368
1. 1. 2021 54 679
1. 1. 2020 54 696
1. 1. 2019 54 705
1. 1. 2018 54 916
1. 1. 2017 55 000
1. 1. 2016 55 155

 

Prírastky, úbytky v počte obyvateľov

Rok 2023 počet obyvateľov
Narodení 443
Zomrelí 612
Odsťahovaní 792
Prisťahovaní 937

 

Rok 2022 počet obyvateľov
Narodení 479
Zomrelí 622
Odsťahovaní 1014
Prisťahovaní 819

 

Rok 2021 počet obyvateľov
Narodení 521
Zomrelí 730
Odsťahovaní 856
Prisťahovaní 790

 

Rok 2020 počet obyvateľov
Narodení 515
Zomrelí 627
Odsťahovaní 771
Prisťahovaní 894

 

Rok 2019 počet obyvateľov
Narodení 537
Zomrelí 559
Odsťahovaní 800
Prisťahovaní 844

 

Rok 2018 počet obyvateľov
Narodení 515
Zomrelí 595
Odsťahovaní 887
Prisťahovaní 774

 

Rok 2017 počet obyvateľov
Narodení 519
Zomrelí 513
Odsťahovaní 899
Prisťahovaní 840

 

Rok 2016 počet obyvateľov
Narodení 508
Zomrelí 495
Odsťahovaní 898
Prisťahovaní 798

 

Rok 2015 počet obyvateľov
Narodení 501
Zomrelí 526
Odsťahovaní 837
Prisťahovaní 704

 

Veková štruktúra obyvateľstva

veková štruktúra k 1. 1. 2024 počet obyvateľov
0 – 3 roky 1 430
3 – 6 rokov 1 574
6 – 15 rokov 4 494
15 – 18 rokov 1 339
18 – 60 rokov 29 355
60 a viac 15 748
SPOLU 53 940

 

veková štruktúra k 1. 1. 2023 počet obyvateľov
0 – 3 roky 1 484
3 – 6 rokov 1 591
6 – 15 rokov 4 446
15 – 18 rokov 1 339
18 – 60 rokov 29 558
60 a viac 15 592
SPOLU 54 010

 

veková štruktúra k 1. 1. 2022 počet obyvateľov
0 – 3 roky 1 577
3 – 6 rokov 1 558
6 – 15 rokov 4 431
15 – 18 rokov 1 347
18 – 60 rokov 29 934
60 a viac 15 521
SPOLU 54 368

 

veková štruktúra k 1. 1. 2021 počet obyvateľov
0 – 3 roky 1 578
3 – 6 rokov 1 515
6 – 15 rokov 4 397
15 – 18 rokov 1 329
18 – 60 rokov 30 337
60 a viac 15 523
SPOLU 54 679

 

veková štruktúra k 13. 1. 2020 počet obyvateľov
0 – 3 roky 1 574
3 – 6 rokov 1 506
6 – 15 rokov 4 376
15 – 18 rokov 1 290
18 – 60 rokov 30 591
60 a viac 15 348
SPOLU 54 685

 

veková štruktúra k 14. 1. 2019 počet obyvateľov
0 – 3 roky 1 540
3 – 6 rokov 1 511
6 – 15 rokov 4 322
15 – 18 rokov 1 217
18 – 60 rokov 30 959
60 a viac 15 132
SPOLU 54 681

 

veková štruktúra k 12. 1. 2018 počet obyvateľov
0 – 3 roky 1 549
3 – 6 rokov 1 525
6 – 15 rokov 4 265
15 – 18 rokov 1 244
18 – 60 rokov 31 444
60 a viac 14 877
SPOLU 54 904

 

veková štruktúra k 2. 1. 2017 počet obyvateľov
0 – 3 roky 1 512
3 – 6 rokov 1 572
6 – 15 rokov 4 183
15 – 18 rokov 1 260
18 – 60 rokov 31 919
60 a viac 14 550
SPOLU 54 996

 

veková štruktúra k 8. 4. 2016 počet obyvateľov
0 – 3 roky 1 526
3 – 6 rokov 1 570
6 – 15 rokov 4 106
15 – 18 rokov 1 310
18 – 60 rokov 32 319
60 a viac 14 271
SPOLU 55 102

 

Veková štruktúra obyvateľstva podľa pohlavia

1. 1. 2023

vek muži ženy
0 – 3 roky 725 705
3 – 6 rokov 810 764
6 – 15 rokov 2 249 2 245
15 – 18 rokov 697 642
18 – 60 rokov 14 688 14 667
60 a viac 6 505 9 243
SPOLU 25 674 28 266

 

1. 1. 2022

vek muži ženy
0 – 3 roky 796 781
3 – 6 rokov 819 739
6 – 15 rokov 2 240 2 191
15 – 18 rokov 673 674
18 – 60 rokov 14 929 15 005
60 a viac 6 479 9 042
SPOLU 25 936 28 432

 

1. 1. 2021

vek muži ženy
0 – 3 roky 811 761
3 – 6 rokov 788 724
6 – 15 rokov 2 209 2 193
15 – 18 rokov 650 676
18 – 60 rokov 15 113 15 226
60 a viac 6 535 8 993
SPOLU 26 106 28 573

 

13. 1. 2020

vek muži ženy
0 – 3 roky 824 750
3 – 6 rokov 775 731
6 – 15 rokov 2 192 2 184
15 – 18 rokov 626 664
18 – 60 rokov 15 219 15 372
60 a viac rokov 6 483 8 865
SPOLU 26 119 28 566

 

14. 1. 2019

vek muži ženy
0 – 3 roky 816 724
3 – 6 rokov 771 740
6 – 15 rokov 2 152 2 170
15 – 18 rokov 605 612
18 – 60 rokov 15 374 15 585
60 a viac rokov 6 403 8 729
SPOLU 26 121 28 560

 

12. 1. 2018

vek muži ženy
0 – 3 roky 804 745
3 – 6 rokov 762 763
6 – 15 rokov 2 122 2 143
15 – 18 rokov 632 612
18 – 60 rokov 15 633 15 811
60 a viac rokov 6 293 8 584
SPOLU 26 246 28 658

 

2. 1. 2017

vek muži ženy
0 – 3 roky 783 729
3 – 6 rokov 795 777
6 – 15 rokov 2 072 2 111
15 – 18 rokov 650 610
18 – 60 rokov 15 841 16 078
60 a viac rokov 6 147 8 403
SPOLU 26 288 28 708

 

8. 4. 2016

vek muži ženy
0 – 3 roky 777 749
3 – 6 rokov 786 784
6 – 15 rokov 2 056 2 050
15 – 18 rokov 688 622
18 – 60 rokov 15 970 16 349
60 a viac rokov 6 035 8 236
SPOLU 26 312 28 790

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!