Stredné školy

Stredné školy nie sú zriadené Mestom Trenčín. Prinášame vám prinášame ich prehľad len pre informatívne účely. Viac sa môžete dočítať na stránke Trenčianskeho Samosprávneho kraja.

Gymnázium Ľudovíta Štúra v Trenčíne

Ulica 1. mája 170/2
911 35 Trenčín

tel.: 032/743 44 22
web: www.gymnaziumtrencin.sk
e-mail: vedenie@glstn.sk

Stredná odborná škola pedagogická sv. Andreja – Svorada a Benedikta, Trenčín

Ulica 1. mája 7
911 35 Trenčín

tel.: 032/652 94 05
web: pasatn.edupage.org
e-mail: zunolandni@zsasbtn.sk

Piaristické gymnázium Jozefa Braneckého v Trenčíne

Palackého 4
912 50 Trenčín

tel.: 032/743 14 96
web: www.piar.gtn.sk
e-mail: mail@piar.gtn.sk

Stredná športová škola Trenčín

Kožušnícka 2
911 05 Trenčín

tel.: 032/ 6510 813
web: www.sportovaskolatn.sk
e-mail: riaditel@sportovaskolatn.sk

Obchodná akadémia Milana Hodžu Trenčín

M. Rázusa 1
911 01 Trenčín

tel.: 032/748 18 12
werb: www.oa-tn.edupage.org
e-mail: oa-tn@azet.sk

Stredná zdravotnícka škola Celestíny Šimurkovej v Trenčíne

Veľkomoravská 14
911 34 Trenčín

tel.: 032/651 98 11
web: www.szstn.sk
e-mail: szstn@szstn.sk

Škola umeleckého priemyslu Trenčín

Staničná 8
911 05 Trenčín

tel.: 032/65 05 726
web: suptn.edupage.org
e-mail: suptn@suptn.sk

Stredná priemyselná škola stavebná Emila Belluša Trenčín

Staničná 4
911 05 Trenčín

tel.: 032/65 231 06
web: www.spssstantn.sk
e-mail: info@stavebnatrencin.sk

Stredná odborná škola

Pod Sokolicami 14
911 01 Trenčín

tel.: 032/743 27 30
web: www.sostn.sk
e-mail: sostn@sostn.sk

Stredná odborná škola dopravná

Školská 66
912 50 Trenčín

tel.: 032/28 55 203
web: dopravna.edupage.org
e-mail: sekretariat@dopravna.sk

Stredná odborná škola letecko-technická Trenčín

Legionárska 160
911 04 Trenčín

tel.: 032/658 23 26
web: www.soslt.edupage.org
e-mail: sekretariat.soslt@gmail.com

Stredná odborná škola obchodu a služieb

Ul. P. Jilemnického 24
912 50 Trenčín

tel.: 032/650 97 11
web: www.sosostn.sk
e-mail: jilemak@sosostn.sk

Súkromná stredná odborná škola

Zlatovská cesta 35
911 05 Trenčín

tel.: 032/743 21 35
web: www.ssostn.edupage.org
e-mail: ssos.tn@centrum.sk

Súkromné gymnázium Futurum

Školská 66
911 05 Trenčín

tel.: 0918 325 444
web: sgfuturum.edupage.org
e-mail: skola@sgfuturum.sk

 

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!