Stredné školy

Stredné školy nie sú zriadené Mestom Trenčín. Prinášame vám prinášame ich prehľad len pre informatívne účely. Viac sa môžete dočítať na stránke Trenčianskeho Samosprávneho kraja.

 

Zoznam stredných škôl

 

Gymnázium Ľudovíta Štúra v Trenčíne

Ulica 1. mája 170/2, 911 35 Trenčín
tel.: 032/743 44 22
web: www.gymnaziumtrencin.sk
e-mail: vedenie@glstn.sk

 

Stredná odborná škola pedagogická sv. Andreja – Svorada a Benedikta, Trenčín

Ulica 1. mája 7, 911 35 Trenčín
tel.: 032/652 94 05
web: pasatn.edupage.org
e-mail: zunolandni@zsasbtn.sk

 

Piaristické gymnázium Jozefa Braneckého v Trenčíne

Palackého 4, 912 50 Trenčín
tel.: 032/743 14 96
web: www.piar.gtn.sk
e-mail: mail@piar.gtn.sk

 

Stredná športová škola Trenčín

Kožušnícka 2, 911 05 Trenčín
tel.: 032/ 6510 813
web: www.sportovaskolatn.sk
e-mail: riaditel@sportovaskolatn.sk

 

Obchodná akadémia Milana Hodžu, M. Rázusa 1, Trenčín

M. Rázusa 1, 911 01 Trenčín
tel.: 032/748 18 12
werb: www.oa-tn.edupage.org
e-mail: oa-tn@azet.sk

 

Stredná zdravotnícka škola Celestíny Šimurkovej v Trenčíne

Veľkomoravská 14, 911 34 Trenčín
tel.: 032/651 98 11
web: www.szstn.sk
e-mail: szstn@szstn.sk

 

Škola umeleckého priemyslu Trenčín

Staničná 8, 911 05 Trenčín
tel.: 032/65 05 726
web: suptn.edupage.org
e-mail: suptn@suptn.sk

 

Stredná priemyselná škola stavebná Emila Belluša Trenčín

Staničná 4, 911 05 Trenčín
tel.: 032/65 231 06
web: www.spssstantn.sk
e-mail: info@stavebnatrencin.sk

 

Stredná odborná škola

Pod Sokolicami 14, 911 01 Trenčín
tel.: 032/743 27 30
web: www.sostn.sk
e-mail: sostn@sostn.sk

 

Stredná odborná škola dopravná

Školská 66, 912 50 Trenčín
tel.: 032/28 55 203
web: dopravna.edupage.org
e-mail: sekretariat@dopravna.sk

 

Stredná odborná škola letecko-technická Trenčín

Legionárska 160, 911 04 Trenčín
tel.: 032/658 23 26
web: www.soslt.edupage.org
e-mail: sekretariat.soslt@gmail.com

 

Stredná odborná škola obchodu a služieb

Ul. P. Jilemnického 24, 912 50 Trenčín
tel.: 032/650 97 11
web: www.sosostn.sk
e-mail: jilemak@sosostn.sk

 

Súkromná stredná odborná škola

Zlatovská cesta 35, 911 05 Trenčín
tel.: 032/743 21 35
web: www.ssostn.edupage.org
e-mail: ssos.tn@centrum.sk

 

Súkromné gymnázium Futurum

Školská 66, 911 05 Trenčín
tel.: 0918 325 444
web: sgfuturum.edupage.org
e-mail: skola@sgfuturum.sk

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!