Stredné školy

Stredné školy nie sú zriadené Mestom Trenčín. Prinášame vám prinášame ich prehľad len pre informatívne účely. Viac sa môžete dočítať na stránke Trenčianskeho Samosprávneho kraja.

Gymnázium Ľudovíta Štúra v Trenčíne

Ulica 1. mája 170/2
911 35 Trenčín

Tel: 032/743 44 22
www.gymnaziumtrencin.sk
vedenie@glstn.sk

Pedagogická a sociálna akadémia sv. Andreja – Svorada a Benedikta

Ulica 1. mája 7
911 35 Trenčín

Tel: 032/652 94 05
zunolandni@zsasbtn.sk
http://pasatn.edupage.org/

Piaristické gymnázium Jozefa Braneckého v Trenčíne

Palackého 4
912 50 Trenčín

Tel: 032/743 14 96
www.piar.gtn.sk
mail@piar.gtn.sk

Stredná športová škola Trenčín

Kožušnícka 2
911 05 Trenčín

Tel: 032/ 6510 813
www.sportgymtn.sk
riaditel@sgtn.tsk.sk

Obchodná akadémia Milana Hodžu Trenčín

M. Rázusa 1
911 01 Trenčín

Tel: 032/748 18 12
www.oa-tn.edupage.org
oa-tn@azet.sk

Stredná zdravotnícka škola Celestíny Šimurkovej v Trenčíne

Veľkomoravská 14
911 34 Trenčín

Tel: 032/651 98 11
www.szstn.sk
szstn@szstn.sk

Škola umeleckého priemyslu Trenčín

Staničná 8
911 05 Trenčín

Tel: 032/65 05 726
www.sustn.sk
sustn@zoznam.sk

Stredná priemyselná škola stavebná Emila Belluša Trenčín

Staničná 4
911 05 Trenčín

Tel: 032/65 231 06
www.spssstantn.sk
riaditel@sosstn.tsk.sk

Stredná odborná škola

Pod Sokolicami 14
911 01 Trenčín

Tel: 032/743 27 30
www.sostn.sk
sostn@sostn.sk

Dopravná akadémia

Školská 66
912 50 Trenčín

Tel: 032/28 55 203
www.dopravnaakademia.sk
sekretariat@dopravnaakademia.sk

Stredná odborná škola letecko – technická Trenčín

Legionárska 160
911 04 Trenčín

Tel: 032/658 23 26
www.soslt.edupage.org
sekretariat.soslt@bladenet.eu.sk

Stredná odborná škola obchodu a služieb

Ul. P. Jilemnického 24
912 50 Trenčín

Tel :032/650 97 11
www.sosostn.sk
jilemak@sosostn.sk

Súkromná stredná odborná škola

Ul. gen. M. R. Štefánika 379/19
911 01 Trenčín

Tel: 032/743 21 35
www.ssostn.edupage.org
ssos.tn@centrum.sk

Súkromné gymnázium Futurum

Na dolinách 27
911 05 Trenčín

Tel: 0918 325 444
www.sgfuturum.sk
sgfuturum@sgfuturum.sk

 

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!