Krytá plaváreň Trenčín

Adresa a kontakt Otváracie hodiny

Mládežnícka 4, 911 01, Trenčín

tel: 032/743 48 13
email: kryta.plavaren@trencin.sk

V tabuľke nižšie.

Líšia sa podľa
dňa návštevy
a obsadenia plavárne.

Služby a vybavenie

  • plávanie v plaveckom a neplaveckom bazéne pre verejnosť, deti a mládež, dôchodcov, osoby so zdravotným postihnutím
  • prenájom plaveckého a neplaveckého bazénu pre firmy, organizácie, súkromné osoby, kurzy plávania
  • oddelené sauny pre ženy a mužov
  • možnosť občerstvenia v lahôdkach

Všeobecné informácie

  • Posledný vstup na plaváreň je o 19,30 hod., t.j. 30 minút pred zatvorením plavárne. S výnimkou používateľov permanentiek.
  • Pre seniorov nad 65 rokov bezplatný vstup na 2 hodiny – plávanie + sauna (bez plachiet) každú prvú stredu v mesiaci od 13.30 do 15.30 hod.   
  • Plaváreň si vyhradzuje právo na rezerváciu plaveckých dráh počas otvorenia plavárne pre verejnosť.
  • Plavecký bazén je dlhý 25 metrov a široký 12 metrov. Jeho najmenšia hĺbka je 1,3 metra a najväčšia je 1,8 metra. Teplota vody v bazéne je 27 °C a počet plaveckých dráh je 8
  • Detský bazén má najmenšiu hĺbku 0,6 metra a najväčšiu 1,2 metra. Teplota vody v bazéne je 29 °C.

Rozpis plavárne

V čase od 1.7.2018 bude z dôvodu opráv a rekonštrukcií krytá plaváreň zatvorená.
Otvorená bude v pondelok 13.8.2018 o 14:00.

Cenníky

Cenník vstupov
Dospelí

2,50 €

Dieťa do 5 rokov

zdarma

Dieťa do 15 rokov

2,00 €

Študent

2,00 €

Dôchodcovia

2,00 €

ZŤP (biely preukaz)

1,50 €

ZŤP- so sprievod.(červen. preukaz)

 

zdarma

obe osoby

Sauna – 1 hodina

4,50 €

Cena permanentiek
Permanentka dospelí  – 10 vstupov

20,00 €

Permanentka dospelí  – 20 vstupov

38,00 €

Permanentka ostatní  – 10 vstupov

16,00 €

Permanentka ostatní – 20 vstupov

30,00 €

Permanentka ZŤP – 10 vstupov

12,00 €

Permanentka ZŤP – 20 vstupov

22,00 €

Permanentka sauna  – 10 vstupov

40,00 €

Cenník
Celý bazén  – 1 hodina

115,00 €

Celý bazén –  školy  – 1 hodina

60,00 €

1 dráha – 1 hodina

15,00 €

1 dráha – školy – 1 hodina

8,00 €

Sauna – skupina –  1 hodina

40,00 €

Detský bazén – 1hodina

25,00 €

Strata kľúča 

3,00 €

Prekročenie času o 15 min.

2,00 €

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!