Symboly

Mestský erb

 Mestský erb

Mestský erb tvorí modrý štít, na ktorom je strieborný doľava otočený, späť hľadiaci baránok so zlatými kopýtkami, držiaci na zlatej, krížom zakončenej žrdi štvrtenú červeno-bielu zástavu so zástrihmi, nad hlavou má umiestnenú zlatú šesťcípu hviezdičku na zlatej stuhe, vychádzajúcej z jeho pysku. Striebornú a zlatú možno nahradiť farbou bielou a žltou. Dĺžka erbu k jeho šírke sú v pomere 8:7.

Mestská vlajka

Mestská vlajka

Mestskú vlajku tvorí štvrtené červeno-biele pole, pričom v hornom rohu vlajky od žrde je umiestnené červené pole, má obdĺžnikový tvar ukončený zástrihom siahajúci do 1/3 dĺžky vlajky, dĺžka a šírka vlajky sú v pomere 3:2.

Mestská pečať

pečiatka mesta Trenčín Mestskú pečať tvorí mestský erb s kruhopisom MESTO TRENČÍN.

Znelka mesta

   

ZVUKOVÁ UKÁŽKA

Autorom znelky mesta Trenčín je Gejza Príbela, ktorý dielo skomponoval v roku 1978 pri príležitosti nadchádzajúceho 1800.výročia rímskeho nápisu na trenčianskej hradnej skale. /r.179-1979/. Skladba sa používala príležitostne pri slávnostných príležitostiach a oficiálnych mestských podujatiach. Medzi oficiálne symboly mesta v zmysle Štatútu mesta sa zaraďuje v roku 2005.

Logo mesta

Okrem oficiálnych symbolov reprezentujúcich mesto, bude Mesto Trenčín v komunikácii navonok (pri propagácii mesta, v oblasti turizmu, cestovného ruchu a pod.) používať aj víťazné logo zo súťaže návrhov konanej v roku 2005.

 

LOGO MESTA TRENČÍN NA STIAHNUTIE: Trencin-DM-plagat (zobrazí sa v novom okne)

Použitie loga mesta Trenčín je podmienené písomným súhlasom Mesta Trenčín a dodržaním pravidiel jeho používania podľa dizajn manuálu. Viac informácií o možnostiach použitia loga získate na adrese: marketing@trencin.sk

 

DIZAJNMANUÁL:

 A – 1 – logo (zobrazí sa v novom okne)

 A – 2 – erb (zobrazí sa v novom okne)

 A – 3 – struktury (zobrazí sa v novom okne)

 B – 1 – agenda (zobrazí sa v novom okne)

 C – 1 – oznacenie (zobrazí sa v novom okne)

 D – 1 – reklama  (zobrazí sa v novom okne)

 E – CD – prilohy (zobrazí sa v novom okne)

 

SMERNICA O POUŽÍVANÍ MESTSKÝCH SYMBOLOV:

 Smernica primátora mesta – Používanie_erbu  a_loga mesta (zobrazí sa v novom okne)

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!