Symboly

Mestský erb

Mestský erb tvorí modrý štít, na ktorom je strieborný doľava otočený, späť hľadiaci baránok so zlatými kopýtkami, držiaci na zlatej, krížom zakončenej žrdi štvrtenú červeno-bielu zástavu so zástrihmi, nad hlavou má umiestnenú zlatú šesťcípu hviezdičku na zlatej stuhe, vychádzajúcej z jeho pysku. Striebornú a zlatú možno nahradiť farbou bielou a žltou. Dĺžka erbu k jeho šírke sú v pomere 8 : 7.

 


Mestská vlajka


Mestskú vlajku tvorí štvrtené červeno-biele pole, pričom v hornom rohu vlajky od žrde je umiestnené červené pole, má obdĺžnikový tvar ukončený zástrihom siahajúci do 1/3 dĺžky vlajky, dĺžka a šírka vlajky sú v pomere 3 : 2.

 


Mestská pečať

Mestskú pečať tvorí mestský erb s kruhopisom MESTO TRENČÍN.

 


Znelka mesta

Autorom znelky mesta Trenčín je Gejza Príbela, ktorý dielo skomponoval v roku 1978 pri príležitosti nadchádzajúceho 1800. výročia rímskeho nápisu na trenčianskej hradnej skale. (179 – 1979). Skladba sa používala príležitostne pri slávnostných príležitostiach a oficiálnych mestských podujatiach. Medzi oficiálne symboly mesta v zmysle Štatútu mesta sa zaraďuje v roku 2005. 

 


Logo mesta

Okrem oficiálnych symbolov reprezentujúcich mesto, používa Mesto Trenčín v komunikácii navonok (pri propagácii mesta, v oblasti turizmu, cestovného ruchu a pod.) aj víťazné logo zo súťaže návrhov konanej v roku 2005.

 

Použitie loga mesta Trenčín je podmienené písomným súhlasom Mesta Trenčín a dodržaním pravidiel jeho používania podľa dizajn manuálu. Prosím nesťahujte a nepoužívajte súbory bez tohto súhlasu. Viac informácií o možnostiach použitia loga získate na adrese: grafik@trencin.sk

Logo mesta Trenčín na stiahnutie

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!