Civilná ochrana

Poslaním Civilnej Ochrany (CO) je chrániť život, zdravie, majetok osôb a vytvárať podmienky na prežitie pri mimoriadnych udalostiach a počas mimoriadnej situácie. V prípade krízových situácií je vhodné, aby boli obyvatelia informovaní o postupoch pre ochranu svojho života a majetku.

 

Úkryty civilnej ochrany obyvateľstva

V Trenčíne je 34 úkrytov (OÚ a PÚ) pre obyvateľstvo v priamej správe Mesta Trenčín
(útvaru interných služieb MsÚ Trenčín) a dislokované podľa rozlohy – častí mesta na týchto
miestach.:

 

Sihoť I, II – 15 úkrytov s kapacitou 1 700 osôb

 • Študentská č. 1641/10, s kapacitou 100 osôb
 • Nábrežná č. 1635/5, s kapacitou 150 osôb
 • Nábrežná č. 1636/16, s kapacitou 140 osôb
 • Nábrežná č. 1636/12, s kapacitou 140 osôb
 • Nábrežná č. 1635/9, s kapacitou 135 osôb
 • Komenského č. 1635/10, s kapacitou. 145 osôb
 • Golianova č. 1549/35, s kapacitou 110 osôb
 • Hurbanova č. 1599/60, s kapacitou 125 osôb
 • Hodžova č. 1485/31, s kapacitou 110 osôb
 • M. Rázusa č.1471/24, s kapacitou 125 osôb
 • M. Rázusa č. 1471/38, s kapacitou 150 osôb
 • M. Rázusa č. 1472/46, s kapacitou 75 osôb
 • Gen.Viesta č. 1662/3, s kapacitou 65 osôb
 • 17. novembra č.1703/6, s kapacitou 65 osôb
 • 17. novembra č.1704/10, s kapacitou 65 osôb

 

Dlhé hony – 10 úkrytov s kapacitou 1170 osôb

 • 28. októbra č. 1177/43, s kapacitou 120 osôb
 • 28. októbra č. 1175/12, s kapacitou 125 osôb
 • 28. októbra č. 1179/30, s kapacitou 105 osôb
 • 28. októbra č. 1179/34, s kapacitou 105 osôb 
 • 28. októbra č. 1176/33, s kapacitou 135 osôb
 • 28. októbra č. 1176/35, s kapacitou 130 osôb
 • 28. októbra č. 1174/27, s kapacitou 115 osôb
 • 28. októbra č. 1174/25, s kapacitou 85 osôb
 • Inovecká č. 1138/12, s kapacitou 100 osôb
 • Inovecká č. 1137/4, s kapacitou 150 osôb

 

Zámostie – 7 úkrytov s kapacitou 330 osôb

 • Veľkomoravská č. 2164/22, s kapacitou 40 osôb
 • Veľkomoravská č. 2164/26, s kapacitou 40 osôb
 • Veľkomoravská č. 2164/30, s kapacitou 50 osôb
 • Veľkomoravská č. 2165/36, s kapacitou 50 osôb
 • Piešťanská č. 2182/25, s kapacitou 50 osôb
 • Zlatovská č. 2182/3, s kapacitou 50 osôb
 • Zlatovská č. 2182/7, s kapacitou 50 osôb

 

JUH sú 2 úkryty s kapacitou 1330 osôb

 • Gen. Svobodu č. 2756/4, s kapacitou 730 osôb
 • Saratovská č. 2715/4, s kapacitou 600 osôb

 

Mesto Trenčín vykonáva údržbu v 7 úkrytoch s kapacitou 1730 osôb

 • ZŠ Novomeského 11, Pavilón „B“, s kapacitou 265 osôb,
 • ZŠ Novomeského 11, Pavilón „C“, s kapacitou 265 osôb,
 • ZŠ Hodžova 37, s kapacitou 150 osôb
 • ZŠ Veľkomoravská 2160/12, s kapacitou 250 osôb,
 • ZŠ Dlhé Hony 1140/1, s kapacitou 300 osôb,
 • ZUŠ Nám. SNP 2, s kapacitou 150 osôb,
 • Detské mestečko, Na dolinách 27, s kapacitou 350 osôb.

 

Mesto Trenčín vykonáva údržbu v úkrytoch s kapacitou 1090 osôb, ktoré sú v 4 súkromných objektoch

 • Švermova 1630/34, s kapacitou ukrytia 110 osôb,
 • Hurbanova 1571/37, s kapacitou ukrytia 150 osôb,
 • Gen. Svobodu 2756/5, s kapacitou ukrytia 730 osôb.

 

Okrem registrovaných úkrytov COO sú takmer pod každým obytným blokom (činžiakom) suterénne – pivničné priestory, ktoré počas mimoriadnej situácie budú prispôsobené – spohotovené a budú slúžiť obyvateľstvu ako jednoduché úkryty budované svojpomocne (JÚBS). Spohotovenie týchto JÚBS zabezpečí obyvateľstvo vlastného objektu. Obyvateľstvo bývajúce v rodinných domoch (okrajové časti mesta) sa bude ukrývať vo vlastných suterénnych – pivničných priestoroch, ktoré sa v čase ohrozenia prispôsobia na JÚBS.

 

Všetky ďalšie potrebné informácie o krízových situáciach nájdete v príručke ktorú vydalo mesto Trenčín:

Kontakt pre CO mestského úradu je prednosta@trencin.sk

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!