Civilná ochrana

Poslaním Civilnej Ochrany (CO) je chrániť život, zdravie, majetok osôb a vytvárať podmienky na prežitie pri mimoriadnych udalostiach a počas mimoriadnej situácie. V prípade krízových situácií je vhodné, aby boli obyvatelia informovaní o postupoch pre ochranu svojho života a majetku.

Všetky potrebné informácie o krízových situáciach nájdete v príručke ktorú vydalo mesto Trenčín

Kontakt pre CO mestského úradu je prednosta@trencin.sk

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!