Civilná ochrana

Poslaním Civilnej Ochrany (CO) je chrániť život, zdravie a majetok osôb a vytvárať podmienky na prežitie pri mimoriadnych udalostiach a počas mimoriadnej situácie, V prípade krízových situácií je vhodné, aby boli obyvatelia informovaní o postupoch pre ochranu svojho života a majetku.

 

Úkryty civilnej ochrany obyvateľstva

V Trenčíne je 35 odolných úkrytov (OÚ) a plynotesných úkrytov (PÚ) pre obyvateľstvo v priamej správe Mesta Trenčín (útvaru interných služieb MsÚ Trenčín) a dislokované sú podľa rozlohy – častí mesta na týchto miestach.:

 

SIHOŤ – I, II – 15 úkrytov s kapacitou 1 700 osôb

 • Študentská č. 1641/10, s kapacitou 100 osôb
 • Nábrežná č. 1635/5, s kapacitou 150 osôb
 • Nábrežná č. 1636/16, s kapacitou 140 osôb
 • Nábrežná č. 1636/12, s kapacitou 140 osôb
 • Nábrežná č. 1635/9, s kapacitou 135 osôb
 • Komenského č. 1635/10, s kapacitou. 145 osôb
 • Golianova č. 1549/35, s kapacitou 110 osôb
 • Hurbanova č. 1599/60, s kapacitou 125 osôb
 • Hodžova č. 1485/31, s kapacitou 110 osôb
 • M. Rázusa č.1471/24, s kapacitou 125 osôb
 • M. Rázusa č. 1471/38, s kapacitou 150 osôb
 • M. Rázusa č. 1472/46, s kapacitou 75 osôb
 • Gen. Viesta č. 1662/3, s kapacitou 65 osôb
 • 17. novembra č.1703/6, s kapacitou  65 osôb
 • 17. novembra č.1704/10, s kapacitou  65 osôb

 

DLHÉ HONY – 10 úkrytov s kapacitou 1 170 osôb

 • 28. októbra č. 1177/43, s kapacitou 120 osôb
 • 28. októbra č. 1175/12, s kapacitou 125 osôb
 • 28. októbra č. 1179/30, s kapacitou 105 osôb
 • 28. októbra č. 1179/34, s kapacitou 105 osôb
 • 28. októbra č. 1176/33, s kapacitou 135 osôb
 • 28. októbra č. 1176/35, s kapacitou 130 osôb
 • 28. októbra č. 1174/27, s kapacitou 115 osôb
 • 28. októbra č. 1174/25, s kapacitou 85 osôb
 • Inovecká č. 1138/12, s kapacitou 100 osôb
 • Inovecká č. 1137/4, s kapacitou 150 osôb

 

ZÁMOSTIE – 7 úkrytov s kapacitou 330 osôb

 • Veľkomoravská č. 2164/22, s kapacitou 40 osôb
 • Veľkomoravská č. 2164/26, s kapacitou 40 osôb
 • Veľkomoravská č. 2164/30, s kapacitou 50 osôb
 • Veľkomoravská č. 2165/36, s kapacitou 50 osôb
 • Piešťanská č. 2182/25, s kapacitou 50 osôb
 • Zlatovská č. 2182/3, s kapacitou 50 osôb
 • Zlatovská č. 2182/7, s kapacitou 50 osôb

 

JUH – 3 úkryty s kapacitou 2 060 osôb

 • Gen. Svobodu č. 2756/4, s kapacitou 730 osôb
 • Gen. Svobodu 2756/5, s kapacitou ukrytia 730 osôb.
 • Saratovská č. 2715/4, s kapacitou 600 osôb

 

Mesto Trenčín (útvar interných služieb MsÚ Trenčín) vykonáva údržbu aj v 7 úkrytoch (OÚ a PÚ) s celkovou kapacitou 1 730 osôb, ktoré sú v objektoch týchto škôl a mimo vyučovania môžu byť použité na ukrytie obyvateľstva:

 •  ZŠ Novomeského 11, Pavilón „B“, s kapacitou 265 osôb
 • ZŠ Novomeského 11, Pavilón „C“, s kapacitou 265 osôb
 • ZŠ Hodžova 37, s kapacitou 150 osôb
 • ZŠ Veľkomoravská 2160/12, s kapacitou 250 osôb
 • ZŠ Dlhé Hony 1140/1, s kapacitou 300 osôb
 • ZUŠ Nám. SNP 2, s kapacitou 150 osôb
 • Detské mestečko, Na dolinách 27, s kapacitou 350 osôb

 

Na ukrytie obyvateľstva je určených aj 5 úkrytov (OÚ a PÚ) s celkovou kapacitou 1 775 osôb, ktoré sa nachádzajú v súkromných a štátnych objektoch. V týchto úkrytoch mesto Trenčín nezabezpečuje údržbu, pretože to nie je v jeho kompetencii. Jedná sa o objekty:

 • Golianova 1551/41, s celkovou kapacitou 110 osôb (nájomníci),
 • Hurbanova 58, s celkovou kapacitou 135 osôb (SVB Trenčín),
 • K výstavisku 13, s celkovou kapacitou ukrytia 700 osôb (Konštrukta – Industry, a. s.)
 • Gen. Svobodu 2756, s celkovou kapacitou 430 osôb (TAM Properties, OC Južanka),
 • Na Vinohrady 4, s celkovou kapacitou 400 osôb (objekt MV SR – Okresného úradu Trenčín).

 

Okrem registrovaných úkrytov COO sú takmer pod každým obytným blokom (činžiakom) suterénne – pivničné priestory, ktoré počas mimoriadnej situácie budú prispôsobené – spohotovené a budú slúžiť obyvateľstvu ako jednoduché úkryty budované svojpomocne (JÚBS). Spohotovenie týchto JÚBS zabezpečí obyvateľstvo vlastného objektu.

Obyvateľstvo bývajúce v rodinných domoch (okrajové časti mesta) sa bude ukrývať vo vlastných suterénnych – pivničných priestoroch, ktoré sa v čase ohrozenia prispôsobia na JÚBS.

 

Všetky ďalšie potrebné informácie o krízových situáciach nájdete v príručke ktorú vydalo mesto Trenčín:

Kontakt pre CO mestského úradu je prednosta@trencin.sk

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!