Parkovanie

Mesto spustilo 1 fázu regulácie parkovania dňa 15.3.2017 a to v centre mesta (pásma A, B), v časti Dolného mesta (pásmo C+D) a na sídlisku Sihoť I a II (pásmo G+H). V týchto zónach je v súčasnosti vodičom k dispozícii viac ako 4360 regulovaných parkovacích miest. V rámci modernizácie železnice mesto zriadilo aj bezplatné záchytné parkovisko na Mládežníckej ulici pri krytej plavárni, kde je vodičom k dispozícii 236 boxov.

V roku 2017 sa na parkovnom vybralo 603.555 eur a investovaných do nových parkovacích miest a mobility (v zmysle VZN) bolo cca 800.000 eur.

V roku 2018 sa do výstavby plánuje investovať okrem finančných prostriedkov vybraných na parkovnom ďalších 2.000.000 eur. Mesto Trenčín má v pláne zónu s regulovaným parkovaním rozširovať – a to postupne na sídlsiká Juh, Sihoť III, IV, Kvetná a Noviny.

Správu všetkých verejných parkovísk okrem dvoch vykonáva priamo Mesto Trenčín. Správu parkoviska na Rozmarínovej ul a ul 28. októbra vykonáva Trenčianska parkovacia spoločnosť, a.s. ktorej 100% vlastníkom je tiež mesto Trenčín.

Podrobnosti o parkovaní

Parkovaniu v Trenčíne sa venuje špeciálna webstránka na adrese www.parkovanietrencin.sk Nájdete na nej prehľady všetkých parkovacích kariet, mapu parkovania, cenníky, novinky o parkovaní, najčastejšie otázky a samozrejme aj kontaktné informácie.
www.parkovanietrencin.sk

Mapa parkovacích pásiem

Mapu parkovania nájdete aj na samostatnej podstránke webu o parkovaní.

Všeobecne záväzné nariadenie o parkovaní

Regulácia parkovania bola spustená schválením Všeobecne záväzného nariadenia číslo 10/2016 o dočasnom parkovaní motorových vozidiel na vymedzených úsekoch miestnych komunikácií na území mesta Trenčín. Podrobne si ho môžete preštudovať nižšie.
Všeobecne záväzné nariadenie číslo 10/2016

Trenčianska parkovacia spoločnosť a.s.

Po spustení regulácie parkovania boli aktivity Trenčianskej Parkovacej Spoločnosti, a.s. minimalizované len na správu parkovísk, ktoré mesto Trenčín nevlastní a teda si prenajíma. Podrobnosti o činnosti TPS, a.s. si môžete prečítať na samostatnej stránke.

Trenčianska Parkovacia Spoločnosť

 

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!