Parkovanie

Mesto Trenčín reguluje parkovanie  od 15. marca 2017, v prvej etape v centre mesta (pásma A, B), v časti Dolného mesta (pásmo C, D) a na sídlisku Sihoť 1 a 2 (pásmo G, H). Od 23. septembra 2020 bola regulácia parkovania rozšírená aj na najväčšie sídlisko Juh a do pásma s regulovaným státím boli zaradené aj sídliská Sihoť 3 a 4. Vo všetkých regulovaných pásmach je vodičom k dispozícii viac ako 9000 parkovacích miest. V blízkosti centra mesta je zriadené bezplatné záchytné parkovisko na Mládežníckej ulici pri krytej plavárni s 236 parkovacími miestami pre osobné vozidlá a taktiež miestami pre parkovanie autobusov. Výstavba ďalších záchytných parkovísk je v štádiu príprav, budú v častiach mesta Pred Poľom, Biskupice a už v tomto roku 2023 by mala začať výstavba parkoviska v Zámostí pri železničnej stanici Zlatovce.

Mesto Trenčín plánuje zónu s regulovaným parkovaním rozširovať, v roku 2023 o časti Pod Sokolice a Kvetná.

Príjmy z parkovania predstavovali za roky 2018 – 2022 sumu 6 miliónov eur, výdavky sú však viacnásobne vyššie. Výdavky na správu a údržbu miestnych komunikácii a parkovísk boli za uvedené roky takmer 9,5 milióna eur, na výstavbu a rekonštrukciu komunikácii a parkovísk 16 miliónov eur. Celkovo výdavky v programe Doprava (vrátane výdavkov na autobusovú dopravu) predstavovali za uvedené obdobie takmer 40 miliónov eur.

 

Podrobnosti o parkovaní

Parkovaniu v Trenčíne sa venuje špeciálna webstránka na adrese www.parkovanietrencin.sk Nájdete na nej prehľady všetkých parkovacích kariet, mapu parkovania, cenníky, novinky o parkovaní, najčastejšie otázky a samozrejme aj kontaktné informácie.
www.parkovanietrencin.sk

 

Mapa parkovacích pásiem

Mapu parkovania nájdete aj na samostatnej podstránke webu o parkovaní.

 

Všeobecne záväzné nariadenie o parkovaní

Regulácia parkovania bola spustená schválením Všeobecne záväzného nariadenia číslo 10/2016 o dočasnom parkovaní motorových vozidiel na vymedzených úsekoch miestnych komunikácií na území mesta Trenčín. Podrobne si ho môžete preštudovať nižšie.
Všeobecne záväzné nariadenie číslo 10/2016 
Prevádzkový poriadok parkovacej zóny v meste Trenčín

 

Trenčianska parkovacia spoločnosť a.s.

Prevádzkovateľom parkovísk na súkromných parkoviskách na Ul. Rozmarínova a Ul. 28. októbra je Trenčianska parkovacia spoločnosť, a.s. ktorej stopercentným vlastníkom je mesto Trenčín.

Podrobnosti o činnosti TPS, a.s. si môžete prečítať na samostatnej stránke.

Trenčianska Parkovacia Spoločnosť

 

 

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!