Byty a majetok

Mesto Trenčín, ako vlastník a prenajímateľ bytových a nebytových priestorov z dôvodu zmeny právnych vzťahov, zabezpečuje v plnom rozsahu správu nižšie uvedeného.Žiadosť o nájom/výmenu bytu vo vlastníctve mesta
Zrušenie vecného bremena v zmluve s vlastníkmi bytov
Predaj/zámena majetku mesta
Prenájom nebytových priestorov
Vyjadrenie obce na vydanie osvedčenia vyhlásenia o vydržaní

Táto činnosť je zabezpečovaná v čase úradných hodín na útvare majetku mesta, prízemie  – č. dverí 112,  Mestského úradu v  Trenčíne, Farská ul. č. 10,  911 64 Trenčín.   

Zároveň Vás upozorňujeme, aby ste všetky platby spojené s užívaním bytov a nebytových priestorov (nájomné a zálohové platby za poskytované služby) poukazovali na účet Mesta Trenčín – číslo účtu SK48 7500 0000 0000 2582 0873, ktorý je vedený v ČSOB, a.s. korporátnej pobočke Trenčín.

Úradné hodiny
Pondelok 8.00 – 11.30 12.30 – 15.00
Streda 8.00 – 11.30 12.30 – 16.00 
Piatok 8.00 – 11.30 12.30 – 14.00

Ostávajúci pracovný čas je vyhradený pre pracovné rokovania a koncepčnú prácu.

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!