Organizovanie občianskych obradov

Občianskym obradom sa rozumie uvítanie detí do života, životné jubileá obyvateľov mesta, sobáše, jubilejné sobáše a pohreby. Občan svoje požiadavky na organizovanie občianskeho obradu môže nahlásiť ústne, alebo písomne na  Mestskom úrade v Trenčíne, Útvar kultúry, minimálne 2 týždne pred konaním obradu (s výnimkou pohrebov).

Potrebné doklady

  • Špecifikácia požiadaviek na občiansky obrad

Vybavuje

Útvar kultúry a cestovného ruchu

Kontakt:
tel:
032/7435 193
email: kultura@trencin.sk

Doba vybavenia:  
na počkanie

Poplatok:  
bez poplatku

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!