Organizovanie občianskych obradov

Občianskym obradom sa rozumie uvítanie detí do života, životné jubileá obyvateľov mesta, sobáše, jubilejné sobáše a pohreby. Občan svoje požiadavky na organizovanie občianskeho obradu môže nahlásiť ústne, alebo písomne na Mestskom úrade v Trenčíne, Útvar interných služieb, minimálne 2 týždne pred konaním obradu (s výnimkou pohrebov).

Vybavuje: Útvar interných služieb
tel.: 0902 911 143
e-mail: andrea.hnilickova@trencin.sk
Doba vybavenia: na počkanie
Poplatok: bez poplatku
Potrebné doklady: Špecifikácia požiadaviek na občiansky obrad

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!