Noviny INFO Trenčín

Noviny Mesta Trenčín INFO vychádzali od 1. júla 2004 ako dvojtýždenník v rozsahu 16 strán. Od augusta 2009 do októbra 2010 vychádzalo INFO raz mesačne na 24 stranách. V ďalšom období bolo pre zlú finančnú situáciu Mesta Trenčín vydávanie novín zastavené až do decembra 2011.

Odvtedy vychádza INFO TRENČÍN raz mesačne na 16 stranách, pričom prvé z nich sa venujú aktualitám zo zasadnutí Mestského zastupiteľstva, dopravným zmenám a obmedzeniam, hospodáreniu mesta s financiami, investičným akciám a projektom. Na ďalších stranách mesto zverejňuje informácie z oblasti školstva, odpadového hospodárstva, propaguje občiansku angažovanosť týkajúcu sa čistoty verejných priestranstiev, venuje sa úspechom, ktoré dosiahli Trenčania doma i vo svete. Svoje miesto majú v novinách i seniori a ich aktivity a tiež výber z komunikácie s občanmi prostredníctvom rubriky Otázky a odpovede. 

Mesačnú ponuku novín uzatvárajú štyri strany venované aktuálnemu kultúrnemu, spoločenskému a športovému servisu pod názvom KAM v Trenčíne.

Aktuálne vydanie

V utorok 4. februára 2020 sa začala distribúcia informačných novín mestskej samosprávy. Ak INFO TRENČÍN nenájdete vo svojich schránkach, oznámte to, prosím, do redakcie na tel. číslo 032/6504 287 najneskôr do pondelka 10. februára 2020. Noviny distribuuje Slovenská pošta, a. s.

Archív INFO Trenčín

Kontaktné údaje

Adresa vydavateľa: INFO, Mierové námestie 2, 911 64 Trenčín
Tel.: 032/650 42 87
E-mail: info@trencin.sk

Náklad: 24 500 ks
Zodpovedný redaktor: Eva Mišovičová
Grafika: Radoslav Jánoš
Tlač: DOLIS, s. r. o.
Distribúcia: Slovenská Pošta
Evidenčné číslo: EV 3517/09

Nepredajné, rozširované do schránok všetkých domácností v meste Trenčín.
Nevyžiadané rukopisy redakcia nevracia a nehonoruje.

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!