Noviny INFO Trenčín

Noviny mesta Trenčín INFO vychádzali od 1. marca 1999. Od 1. júla 2004 ich mesto Trenčín vydávalo ako dvojtýždenník v rozsahu 16 strán a v náklade 22 180 kusov. Od augusta 2009 do októbra 2010 vychádzalo INFO raz mesačne na 24 stranách. V ďalšom období bolo pre zlú finančnú situáciu mesta Trenčín vydávanie novín zastavené až do decembra 2011.

Odvtedy vychádza INFO TRENČÍN raz mesačne na 16 stranách, pričom prvé z nich sa venujú aktualitám zo zasadnutí Mestského zastupiteľstva, dopravným zmenám a obmedzeniam, hospodáreniu mesta s financiami, investičným akciám a projektom. Na ďalších stranách mesto zverejňuje informácie z oblasti školstva, odpadového hospodárstva, propaguje občiansku angažovanosť týkajúcu sa čistoty verejných priestranstiev, venuje sa úspechom, ktoré dosiahli Trenčania doma i vo svete. Svoje miesto majú v novinách i seniori a ich aktivity a tiež výber z komunikácie s občanmi prostredníctvom rubriky Otázky a odpovede. 

Mesačnú ponuku novín uzatvárajú štyri strany venované aktuálnemu kultúrnemu, spoločenskému a športovému servisu pod názvom KAM v Trenčíne.

 

Aktuálne vydanie

V piatok 7. júna 2024 sa začala distribúcia informačných novín mestskej samosprávy. Ak INFO TRENČÍN nenájdete vo svojich schránkach, oznámte to, prosím, do redakcie na tel. číslo 0902 911 159 najneskôr do utorka 11. júna 2024. Noviny distribuuje spoločnosť Pardon (Petit Press, a. s.).

INFO Trenčín - júl 2024 na stiahnutie vo formáte PDF

Archív INFO Trenčín

 

Kontaktné údaje

Adresa vydavateľa: INFO, Mierové námestie 2, 911 64 Trenčín
Tel.: 032/650 42 87
E-mail: info@trencin.sk

Náklad: 26 600 ks
Zodpovedný redaktor: Eva Mišovičová
Grafika: Radoslav Jánoš, Miroslav Patay
Tlač: KASICO, a. s.
Distribúcia: Petit Press, a. s
Evidenčné číslo: EV 3517/09

Nepredajné, rozširované do schránok všetkých domácností v meste Trenčín.
Nevyžiadané rukopisy redakcia nevracia a nehonoruje.

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!