Noviny INFO Trenčín

Noviny Mesta Trenčín INFO vychádzali od 1. júla 2004 ako dvojtýždenník v rozsahu 16 strán. Od augusta 2009 do októbra 2010 vychádzalo INFO raz mesačne na 24 stranách. V ďalšom období bolo pre zlú finančnú situáciu Mesta Trenčín vydávanie novín zastavené až do decembra 2011.

Odvtedy vychádza INFO TRENČÍN raz mesačne na 16 stranách, pričom prvé z nich sa venujú aktualitám zo zasadnutí Mestského zastupiteľstva, dopravným zmenám a obmedzeniam, hospodáreniu mesta s financiami, investičným akciám a projektom. Na ďalších stranách mesto zverejňuje informácie z oblasti školstva, odpadového hospodárstva, propaguje občiansku angažovanosť týkajúcu sa čistoty verejných priestranstiev, venuje sa úspechom, ktoré dosiahli Trenčania doma i vo svete. Svoje miesto majú v novinách i seniori a ich aktivity a tiež výber z komunikácie s občanmi prostredníctvom rubriky Otázky a odpovede. 

Mesačnú ponuku novín uzatvárajú štyri strany venované aktuálnemu kultúrnemu, spoločenskému a športovému servisu pod názvom KAM v Trenčíne.

Aktuálne vydanie

V piatok 26. novembra 2021 sa začala distribúcia informačných novín mestskej samosprávy. Ak INFO TRENČÍN nenájdete vo svojich schránkach, oznámte to, prosím, do redakcie na tel. číslo 0902 911 159 najneskôr do utorka 30. novembra 2021. Noviny distribuuje prostredníctvom Pardonu spoločnosť Petit Press, a. s.

INFO Trenčín - december 2021 na stiahnutie vo formáte PDF

Archív INFO Trenčín

Kontaktné údaje

Adresa vydavateľa: INFO, Mierové námestie 2, 911 64 Trenčín
Tel.: 032/650 42 87
E-mail: info@trencin.sk

Náklad: 25 700 ks
Zodpovedný redaktor: Eva Mišovičová
Grafika: Radoslav Jánoš
Tlač: NOVART, s. r. o.
Distribúcia: Petit Press, a. s
Evidenčné číslo: EV 3517/09

Nepredajné, rozširované do schránok všetkých domácností v meste Trenčín.
Nevyžiadané rukopisy redakcia nevracia a nehonoruje.

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!