Noviny INFO Trenčín

Noviny Mesta Trenčín INFO vychádzali od 1. júla 2004 ako dvojtýždenník v rozsahu 16 strán. Od augusta 2009 vychádza INFO raz mesačne na dvadsiatich stranách. Prostredníctvom týchto novín má Mesto Trenčín zámer podávať svojim občanom  dnes oveľa viac správ a podrobnejších informácií o celkovom dianí v  meste a jeho jednotlivých častiach než tomu bolo v ešte nedávnej minulosti, keď noviny vychádzali v štvorstrannej a graficky nenáročnej podobe.

Mesto Trenčín si prostredníctvom novín  kladie za úlohu viac  sa zaujímať  o aktivity rôznych miestnych združení, spolkov,  informovať občanov o kultúrnych,  športových či spoločenských podujatiach na území  mesta i v jeho najbližšom okolí. Avšak nielen to.

Aktuálne vydanie

V stredu 2. mája 2018 sa začne distribúcia informačných novín mestskej samosprávy. Ak INFO TRENČÍN nenájdete vo svojich schránkach, oznámte to, prosím, do redakcie na tel. číslo 032/6504 287 najneskôr do pondelka 7. mája 2018. Noviny distribuuje Slovenská pošta, a. s.

titulka novin info

Júnové vydanie mestských novín vyjde 5. 6. 2018.

Archív INFO Trenčín

Kontaktné údaje

Adresa vydavateľa: INFO, Mierové námestie 2, 911 64 Trenčín
Tel: 032/650 42 87
Email: info@trencin.sk
Náklad: 24 500 ks
Zodpovedný redaktor: Eva Mišovičová
Grafika: Radoslav Jánoš
Tlač: DOLIS, s. r. o.
Distribúcia: Slovenská Pošta
Evidenčné číslo: EV 3517/09
Nepredajné, rozširované do schránok všetkých domácností v meste Trenčín.
Nevyžiadané rukopisy redakcia nevracia a nehonoruje.

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!