Mapy mesta

Územný plán mesta Trenčín

Je základný nástroj na zabezpečenie trvalo udržateľného rozvoja. Akékoľvek informácie týkajúce sa ÚPN poskytuje Útvar Územného Plánovania.
Územný plán – GIS

Technická mapa

Mesta zobrazuje najmä vedenie inžinierskych sietí a parciel na území mesta.
Technická mapa Trenčína

Katastrálna mapa

Prehľadná katastrálna mapa umožňuje jednoducho nájsť majiteľov pozemkov a budov na území Slovenskej Republiky.
Katastrálna mapa

Mapa správcov komunikácií

Rozdelenie príslušnosti jednotlivých komunikácií si môžete pozrieť na mapovom portále Slovenskej Správy Ciest.
Portál Slovenskej Správy Ciest

Google Maps

Najznámejší mapový portál s unikátnou funkciou StreetView.
Google Maps

Mapy.cz

Mapový portál Českej spoločnosti Seznam, ktorý poskytuje letecké fotky nášho regiónu vo vysokom rozlíšení.
Mapy.cz

OpenStreetMap

Otvorená platforma mapového portálu OpenStreetMap.
OpenStreetMap.org

Nádoby na kovy a VKM – tzv. „TetraPaky“

V meste Trenčín sú od roku 2018 umiestnené nádoby na zber kovov a viacvrstvových kombinovaných materiálov – VKM. Ich umiestnenie si môžete pozrieť na mape a presnejšie v tabuľkách nižšie. Umiestnenie kontajnerov na mape je orientačné.
Mapa kontajnerov na kovy a VKM

Zimný operačný plán
Zimná údržba mesta Trenčín sa riadi týmito dvoma mapami.
Mapa zimnej údržby ciest
Mapa zimnej údržby chodníkov

 

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!