Mapy mesta

Technická mapa

Technická mapa Mesta Trenčín (TMM Trenčín) je tematická mapa, ktorá podrobne zobrazuje objekty a technické zariadenia na povrchu, pod povrchom alebo nad ním v urbanizovaných obvodoch. TMM Trenčín slúži ako podklad na plánovanie, projekciu alebo evidenciu a zároveň ako základný dátový pilier geografického informačného systému (GIS).

Web mapová služba Technickej mapy Mesta Trenčín

Geoportál

Geoportál Mesta Trenčín

Katastrálna mapa

Prehľadná katastrálna mapa umožňuje jednoducho nájsť majiteľov pozemkov a budov na území Slovenskej Republiky.
Katastrálna mapa

Mapa správcov komunikácií

Rozdelenie príslušnosti jednotlivých komunikácií si môžete pozrieť na mapovom portále Slovenskej Správy Ciest.
Portál Slovenskej Správy Ciest

Google Maps

Najznámejší mapový portál s unikátnou funkciou StreetView.
Google Maps

Mapy.cz

Mapový portál Českej spoločnosti Seznam, ktorý poskytuje letecké fotky nášho regiónu vo vysokom rozlíšení.
Mapy.cz

OpenStreetMap

Otvorená platforma mapového portálu OpenStreetMap.
OpenStreetMap.org

Nádoby na kovy a VKM – tzv. „TetraPaky“

V meste Trenčín sú od roku 2018 umiestnené nádoby na zber kovov a viacvrstvových kombinovaných materiálov – VKM. Ich umiestnenie si môžete pozrieť na mape a presnejšie v tabuľkách nižšie. Umiestnenie kontajnerov na mape je orientačné.
Mapa kontajnerov na kovy a VKM

Zimný operačný plán

Zimná údržba mesta Trenčín sa riadi týmito dvoma mapami.
Mapa zimnej údržby ciest
Mapa zimnej údržby chodníkov

Servisné cyklostojany na bicykle

V Trenčíne máme 6 servisných cyklostojanov. Z nich je 5 vybavených náradím aj s pumpu a jeden len s pumpou.

Mapa servisných cyklostojanov

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!