Cesty a chodníky

Mestom Trenčín k 1.1.2018 vedú nasledovné dopravné koridory:

  • v správe štátu sú Dialnica D1 a štátna cesta I. triedy č. 61
  • v správe Trenčianskeho samosprávneho kraja sú cesta II. triedy č. 507 a cesty III. triedy s číslami 1870, 1871, 1872, 1873, 1880, 1881
  • v správe mesta Trenčín je 143,5 km miestnych komunikácii, približne 300 km chodníkov

Rozdelenie príslušnosti jednotlivých komunikácií si môžete pozrieť na mapovom portále Slovenskej Správy Ciest.

Zimná údržba

Zimnú údržbu zabezpečuje správca miestnych komunikácií v spolupráci so zmluvným partnerom Marius Pedersen a.s. a Mestským Hospodárstvom a Správou Lesov m.r.o. Postupujú podľa zimného operačného plánu.


Zimnú údržbu miestnych komunikácií v Trenčíne zabezpečuje:

Marius Pedersen a.s., Opatovská č. 1735, 911 01 Trenčín
Zodpovedné osoby / dispečeri:

Ing. Miroslav Minárik – 0902 999 429
Ing. Ľubomír Šimo – 0902 947 993

Mesto Trenčín, Mierové námestie č. 2, 911 64 Trenčín
Správcovia miestnych komunikácií:
Ľubomír Kadlečík – 0902 599 017
Tomáš Mihálik – 0902 599 015

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!