Cesty a chodníky

Mestom Trenčín k 1. 1. 2018 vedú nasledovné dopravné koridory:

  • v správe štátu sú Dialnica D1 a štátna cesta I. triedy č. 61
  • v správe Trenčianskeho samosprávneho kraja sú cesta II. triedy č. 507 a cesty III. triedy s číslami 1870, 1871, 1872, 1873, 1880, 1881
  • v správe mesta Trenčín je 143,5 km miestnych komunikácii, približne 300 km chodníkov

Rozdelenie príslušnosti jednotlivých komunikácií si môžete pozrieť na mapovom portále Slovenskej Správy Ciest.

 

Bežná údržba

Harmonogram čistenie MK po ZÚ.

 

Zimná údržba

Zimnú údržbu zabezpečuje správca miestnych komunikácií v spolupráci so zmluvným partnerom Begbie, s. r. o. a Mestským Hospodárstvom a Správou Lesov m.r.o. Postupujú podľa zimného operačného plánu.

 

Zimnú údržbu miestnych komunikácií v Trenčíne zabezpečuje:

Marius Pedersen, a. s., Opatovská 1735, 911 01 Trenčín
Zodpovedné osoby/dispečeri:
Ing. Miroslav Minárik – 0902 999 429
Marek Fedorčák – 0902 947 993
Ing. Peter Hladký – 0902 947 863

Mesto Trenčín, Mierové námestie č. 2, 911 64 Trenčín
Zodpovedné osoby:
Ing. Roman Jaroš – 0902 911 276
Ľuboš Cvečka – 0910 290 887

Správcovia miestnych komunikácií:
Ing. Miroslav Vitáloš – 0902 599 017
Ing. Lukáš Mitala – 0902 599 015

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!