Bohoslužby

Rímskokatolícka cirkev Evanjelická cirkev augsburského vyznania Gréckokatolícka cirkev Cirkev Ježiša Krista Svätých neskorších dní Kresťanský zbor Trenčín Cirkev Adventistov siedmeho dňa Náboženská spoločnosť Jehovovi svedkovia Cirkev bratská Trenčín

Rímskokatolícka cirkev

Adresa: Rímsko-katolícky farský úrad, Mariánske nám. 2, 911 01 Trenčín
tel.:  032/7434 276
e-mail:  trencin.mesto@fara.sk
web: www.fara.sk/trencin
Rozpis bohoslužieb 

Svätá spoveď, rozhovor s duchovným, pomazanie chorých: 30 minút pred svätou omšou v kaplnke, na lôžku chorého kedykoľvek na požiadanie. Tel.: 0692 009 043

Sväté omše nedeľa*** pon – pia sobota prikázaný sviatok
Piaristický kostol sv. Františka Xaverského. Mierové nám. 6.00, 8.00, 10.00, 18.00 6.00, 18.00 6.00, 18.00 nedeľná 6.00, 18.00
Farský kostol narodenia panny Márie, Mariánske nám. 2 9.00, 11.00 16.00 8.30 s krstami 9.00, 16.00
Kostol Notre Dame, Ul. 1. mája 7.00, 8.30, 18.30 7.00, 17.00*,
pon. 19.00* (mládežnícka), 
ut. 14.00* (školská)
7.00 7.00, 18.30
Kaplnka sv. Anny, Nám. sv. Anny 8.00 8.30 8.30 8.00
Nemocničná kaplnka** 10.30 pon. 15.45
ut. 8.00
str. 8.00
štv. 15.45
pia. 8.00
Fatimská
pobožnosť 
na prvú sobotu
v mesiaci
9.00 – 11.30
15.45
Hospic Milosrdných sestier     16.30 nedeľná  

* sv. omše nie sú v čase letných prázdnin
*** a prikázané sviatky v deň pracovného pokoja

 

Adresa: Farnosť Svätej Rodiny, Námestie Svätej Rodiny 2, 911 08 Trenčín
tel.: 032/64 00 118
e-mail: trencinjuh@fara.sk
web: www.ksrtn.sk
Rozpis bohoslužieb 
Sväté omše nedeľa* sobota pon – pia prikázaný sviatok
Kostol sv. Rodiny, sídlisko Juh 7.00, 8.30,
10.30, 18.30
7.30, 18.30 pon 10.00, 18.30
ut – pia 6.30, 18.30
6.30, 18.30
Kaplnka sv. Kozmu a Damiána, Biskupická ul. 9.30   pon, str, pia 17.00  

* a prikázané sviatky v deň pracovného pokoja

 

Adresa: Rímskokatolícka cirkev Farnosť Trenčín – Orechové, Orechovská 2, 911 05 Trenčín
tel.:  032/652 30 52, 0910 852 100
e-mail: orechove@fara.sk
web: www.orechove.fara.sk

Letný čas

Sväté omše nedeľa pon – pia sobota Prikázaný sviatok*
Farský kostol  sv. Štefana, Orechové 7.30, 10.30 18.30 7.00 7.30, 18.30
Dom smútku Zlatovce 9.00 PO, ST 17.30   17.00
Kaplnka Narodenia Panny Márie, kaštieľ Záblatie 9.00 UT, PI 17.30   17.30

Zimný čas

Sväté omše nedeľa pon – pia sobota Prikázaný sviatok*
Farský kostol  sv. Štefana, Orechové 7.30, 10.30 18.00 7.00 7.30, 18.00
Dom smútku Zlatovce 9.00 PO, ST 17.00   16.30
Kaplnka Narodenia Panny Márie, kaštieľ Záblatie 9.00 UT, PI 17.30   17.30

* prikázané sviatky v pracovný deň


Evanjelická cirkev augsburského vyznania

Adresa: Evanjelický a. v. farský úrad, Jilemnického 18, 911 01 Trenčín
tel.: 032/6528 044
byt kňaza: 032/6521 261
e-mail: trencin@ecav.sk
web: www.ecav-trencin.eu
Rozpis Bohoslužieb Evanjelickej cirkev augsburského vyznania
Služby Božie nedeľa
Evanjelický kostol, Vajanského ul. 9.00

 


Gréckokatolícka cirkev

Adresa: Gréckokatolícky farský úrad, 1. mája 10, 911 01 Trenčín
mobil: Mgr. Igor Cingeľ – 0911 812 255
tel.: 032/74 356 42
e-mail: trencin@grkatpo.sk
Rozpis bohoslužieb Gréckokatolíckej cirkvi
Bohoslužby  
Kostol sv. Anny, Námestie sv. Anny, Trenčín v pondelok, stredu, piatok: 18.00
v cirkevný sviatok: 18.00
v nedeľu: 10.30 (prvú nedeľu v mesiaci 18.00)
Kostol Panny Márie, cintorín Prievidza v druhú a poslednú nedeľu
v mesiaci: 15.00

 


Cirkev Ježiša Krista Svätých neskorších dní

Adresa: Rozmarínova 3, Trenčín
tel.: 0902 918 953
web: sk.cirkevjezisakrista.org
Rozpis zhromaždení
Zhromaždenia nedeľa
Rozmarínova 3, Trenčín 9.30 Hlavné zhromaždenie
10.30 Nedeľná škola

 


Kresťanský zbor Trenčín

Adresa: Priemyselný park Bizcenter, Zlatovská 22, 911 05 Trenčín – Zlatovce
tel.: Pavol Kadlec – 0907 440 028
web: www.kztn.sk
Rozpis Bohoslužieb
Bohoslužby nedeľa
Priemyselný park Bizcenter, Zlatovská 22 10.00 – 11.30

Mládežnícky program – piatok 18.00 – 20.30 hod. 

 


Cirkev Adventistov siedmeho dňa

Adresa: Horný Šianec 17, Trenčín
tel.: Pastor: Muráň Ján, 0905 659 566
web: trencin.casd.sk
Rozpis Bohoslužieb
Bohoslužby sobota
Zborový dom CASD, Horný Šianec 17, Trenčín 9.00 – 10.00  Štúdium Božieho slova
10.15 – 10.30  Príbeh pre deti
10.30 – 11.30  Kázanie
13.30 – 14.30  Prednášky

 


Náboženská spoločnosť Jehovovi svedkovia

Adresa: Administratívne centrum ETÁŽ, (bývalý Výskumný ústav ovčiarsky), 
Opatovská 53, Trenčín, Sihoť IV
Kontaktná osoba: Timotej Filip
tel.: 0908 287 491
e-mail: jstrencin@gmail.com
web: www.jw.org

Deň Program
utorok 18.00 – Štúdium Biblie, Život a služba
štvrtok 17.30 – Štúdium Biblie, Život a služba
nedeľa 9.45 – Verejná prednáška a rozbor biblického námetu
17.30 – Verejná prednáška a rozbor biblického námetu

 


Cirkev bratská Trenčín

Adresa: Východná 3/20, Trenčín
tel.: Gabriel Gajdoš – kazateľ –  0905 320 616
e-mail: trencin@cb.sk
web: www.pristav316.sk
Rozpis bohoslužieb
Bohoslužby nedeľa
Modlitebňa CASD, Horný Šianec 17, Trenčín 10.00-11.30 

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!