Bohoslužby

Farské úrady

Názov

Adresa

Kontakt

Rímsko-katolícky
farský úrad

Mariánske nám. 2
911 01 Trenčín

tel: 032/7434 276
email: trencin.mesto@fara.sk
web: www.fara.sk/trencin

Farnosť
Svätej Rodiny

Námestie Svätej Rodiny 2
911 08 Trenčín

tel: 032/64 00 118
email: trencinjuh@fara.sk
web: http://www.ksrtn.sk

Evanjelický a. v.
farský úrad

Jilemnického 18
911 01 Trenčín

kancelária a fax: 032/6528 044
byt kňaza: 032/6521 261
mobil: 0918 828 222
email: trencin@ecav.sk
web: www.ecav-trencin.eu

Gréckokatolícky
farský úrad

Márie Turkovej 46/25
911 01 Trenčín

byt kňaza: Mgr. Igor Cinge
mobil:
0915 960 780
email: trencin@grkatpo.sk

 

Rozpis bohoslužieb rímskokatolíckej cirkvi

Svätá spoveď, rozhovor s duchovným, pomazanie chorých: 30 minút pred svätou omšou v kaplnke, na lôžku chorého kedykoľvek na požiadanie. Tel.: 0692 009 043

Sväté omše

Piaristický kostol sv. 
Františka Xaverského

Mierové nám.

Far. kostol
narodenia panny Márie

Mariánske nám. 2

Kostol
Notre Dame

Ul. 1. mája

Kaplnka
sv. Anny

Nám. sv. Anny

Kostol
sv. Rodiny

sídlisko Juh

Kostol
sv. Kozmu
a Damiána

Biskupická

po-pia 6.00, 18.00 16.00

7.00,17.00*
pon. 19.00 *
(mládežnícka)

ut. 14.00*
(školská)

8.30

6.30, 18.30

17.30
sobota

6.00, 18.00
(nedeľná)

8.30
(s krstami)

7.00 8.30 7.30, 18.30 7.30

nedeľa a prikázané
sviatky v deň 
pracovného pokoja

 6.00, 8.00
10.00, 18.00

9.00

11.00

7.00, 8.30

18.30

8.00

7.00, 8.30

10.30, 18.30

6.45

9.30

prikázaný sviatok 6.00, 18.00 9.00 , 16.00     7.00, 18.30 8.00  6.30, 18.30   17.30

 

Sväté omše

Kostol sv. Štefana kráľa

Orechové

Záblatie – kaplnka Zlatovce – Dom smútku Kostol sv.
Stanislava
Opatová

Kostol sv. Jána Nepomuckého

Kubrá

Hospic Milosrdných sestier
po-pia

18.00
(zimný čas)

18.30
(letný čas)

   

po 7.00
ut-pia 17.00

st, pia 18.00

 
sobota

7.00

    7.00   16.30 
(nedeľná)
nedeľa a prikázané 
sviatky v deň pracovného pokoja
7.30
10.30
9.00 9.00

7.00
11.00

8.25
9.40
 
po – str    

17.00
(zimný čas)
17.30
(letný čas)

     
ut – pia   17.00
(zimný čas)
17.30
(letný čas)
       
po, str, pia          16.00
(zimný čas)
18.00
(letný čas)

 

Sväté omše

Kaplnka
Najsvätejšieho Srdca Ježišovho

Nemocnica

pondelok, štvrtok, sviatok

15.45

utorok, streda a piatok

8.00

nedeľa

10.30

Rozpis bohoslužieb Gréckokatolíckej cirkvi

Kostol sv. Anny

Námestie sv. Anny

Trenčín

v pondelok, stredu, piatok: 18.00 h
v cirkevný sviatok: 18.00 h
v nedeľu: 10.30 h
Kostol Panny Márie cintorín Prievidza v druhú a poslednú nedeľu
v mesiaci: 15.00 h

Rozpis Bohoslužieb Evanjelickej cirkev augsburského vyznania

Deň Služby Božie Kontakt
nedeľa 9.00 Evanjelický kostol
Vajanského ul.
web: www.ecav-trencin.eu
email: trencin@ecav.sk

Cirkev Ježiša Krista Svätých neskorších dní

Deň

  Nedeľné zhromaždenie

      Kontakt
nedeľa 10.00 Hlavné zhromaždenie
11.20 Nedeľná škola
Rozmarínova 3
tel: 0902 918 953
web: www.mormoni.sk

Kresťanský zbor Trenčín

Deň Bohoslužby Kontakt
nedeľa   10.00 – 11.30 Kult. stredisko KC Aktivity
Kyjevská č. 3183
911 08 Trenčín – Juh

Pavol Kadlec
tel: 0907 440 028
web: www.kztrencin.sk

Cirkev Adventistov siedmeho dňa

Deň Program Kontakt
sobota 9.00 – 10.00  Štúdium Božieho slova
10.15 – 10.30  Príbeh pre deti
10.30 – 11.30  Kázanie
13.30 – 14.30  Prednášky
Skúsenosti
Horný Šianec 17
Trenčín
Pastor: Muráň Ján
tel: 0905 659 566
web: www.casd-tn.sk

Náboženská spoločnosť  Jehovovi svedkovia

Deň Program Kontakt

utorok

nedeľa

18.15 štúdium Biblie, teokratická škola a služob. zhromaždenie

9.00   verejná prednáška a rozbor biblického námetu

KC Kubra
Kubranská 94
Trenčín
Timotej Filip
tel: 0908 287 491
web: www.jw.org
email: jstrencin@gmail.com

Cirkev bratská Trenčín

Deň Program Miesto Kontakt
Nedeľa 10.00-11.30 bohoslužby modlitebňa CASD, Horný Šianec 17, Trenčín

Gabriel Gajdoš – kazateľ
tel: 0905 320 616
e-mail: trencin@cb.sk
web: www.pristav316.sk

 

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!