Prejsť na hlavný obsah

Odstávky a rozkopávky

Informácie o odstávkach a rozkopávkach na miestnych komunikáciách.

 

Rozkopávka - ul. Kubranská

26. 4. 2019 | Mesto Trenčín

Rozkopávka, ktorú realizuje Západoslovenská distribučná, a.s. za účelom pokládky zemného elektrického vedenia v rámci stavby "Obytný súbor Kubrá". Rozkopávka bude prebiehať na ceste...

Plánované prerušenie distribúcie elektriny dňa 29.04.2019 ul. Kožušnícka a Zlatovská

18. 4. 2019 | Mesto Trenčín

Západoslovenská distribučná, a.s. ako držiteľ povolenia na prevádzkovanie distribučnej sústavy, podľa § 31 ods.2. písm. t) zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike v platnom znení...

Vodovodná prípojka ul. Školská

15. 4. 2019 | Mesto Trenčín

Rozkopávka za účelom realizácie vodovodnej prípojky k rodinnému domu na ul. Školská. Vodovodná prípojka bude realizovaná rozkopávkou chodníka a miestnej komunikácie. Termín realizácie...

NN elektrická prípojka ul. Podjavorinska

15. 4. 2019 | Mesto Trenčín

NN elektrická prípojka bude realizovaná k rodinnému domu, podtláčaním popod miestnu komunikáciu ul. Podjavorinská. Termín realizácie 3. 4. 2019 - 30. 4. 2019.

Plánované prerušenie distribúcie elektriny dňa 26.04.2019 lokalita Belá

6. 4. 2019 | Mesto Trenčín

Západoslovenská distribučná, a.s. ako držiteľ povolenia na prevádzkovanie distribučnej sústavy, podľa § 31 ods.2. písm. t) zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike v platnom znení...

Plánované prerušenie distribúcie elektriny dňa 25.04.2019 ul. Kubrická a lokalita Chaty Kubrica

6. 4. 2019 | Mesto Trenčín

Západoslovenská distribučná, a.s. ako držiteľ povolenia na prevádzkovanie distribučnej sústavy, podľa § 31 ods.2. písm. t) zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike v platnom znení...

Plánované prerušenie distribúcie elektriny dňa 24.04.2019 ul. Kubranská a Kubrická

6. 4. 2019 | Mesto Trenčín

Západoslovenská distribučná, a.s. ako držiteľ povolenia na prevádzkovanie distribučnej sústavy, podľa § 31 ods.2. písm. t) zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike v platnom znení...

Plánované prerušenie distribúcie elektriny dňa 24.04.2019 ul. Kožušnícka, Zlatovská

6. 4. 2019 | Mesto Trenčín

Západoslovenská distribučná, a.s. ako držiteľ povolenia na prevádzkovanie distribučnej sústavy, podľa § 31 ods.2. písm. t) zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike v platnom znení...

Plánované prerušenie distribúcie elektriny dňa 23.04.2019 a 24.04.2019 lokalita Chaty opatovské

6. 4. 2019 | Mesto Trenčín

Západoslovenská distribučná, a.s. ako držiteľ povolenia na prevádzkovanie distribučnej sústavy, podľa § 31 ods.2. písm. t) zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike v platnom znení...

Plánované prerušenie distribúcie elektriny dňa 23.04.2019 Dolné mesto a Kubra

6. 4. 2019 | Mesto Trenčín

Západoslovenská distribučná, a.s. ako držiteľ povolenia na prevádzkovanie distribučnej sústavy, podľa § 31 ods.2. písm. t) zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike v platnom znení...

FILTER AKTUALÍT

OD:
DO: