Prejsť na hlavný obsah

Odstávky a rozkopávky

Informácie o odstávkach a rozkopávkach na miestnych komunikáciách.

 

Rozkopávka – výstavba optickej siete Slovak Telecom

3. 4. 2020 | Mesto Trenčín

Rozkopávka za účelom výstavby optickej siete Slovak Telekom v mestskej časti Kubrá, Kubrica. Rozkopávka je rozdelená do troch etáp, 1. etapa (červená) bude prebiehať v mesiaci marec -...

Výstavba optickej siete Dolný Šianec

3. 4. 2020 | Mesto Trenčín

Rozkopávka bude realizovaná za účelom dobudovania optickej siete v časti Dolný Šianec, bude prebiehať v troch etapách. 1. etapa (červená) bude prebiehať v mesiaci marec, apríl, 2. etapa...

Rozkopávka ul. Hurbanova

3. 4. 2020 | Mesto Trenčín

Rozkopávka za účelom realizácie NN elektrickej prípojke k rodinnému domu č. 17. Rozkopávka bude realizovaná pretláčaním pod miestu komunikáciu, výkopy-štartovacie jamy budú v...

Rekonštrukcia vodovodu ul. Hodžova

1. 4. 2020 | Mesto Trenčín

Rekonštrukcia vodovodu na ul. Hodžova v rozsahu od rodinného domu č. 40 po križovatku s ul. Rázusovou. V rámci rekonštrukcie budú realizované aj prípojky k priľahlým nehnuteľnostiam. V...

Zrušenie plánovaného prerušenia distribúcie elektriny dňa 6. 4. 2020 – časť Dolné mesto

27. 3. 2020 | Mesto Trenčín

V mene spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s. ako držiteľa povolenia na prevádzkovanie distribučnej sústavy Vám oznamujeme, že odstávka distribúcie elektriny, ktorá bola...

Zrušenie plánovanej odstávky elektriny dňa 2. 4. 2020 – ul. Kubranská, Pod horou, Záhrady

27. 3. 2020 | Mesto Trenčín

V mene spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s. ako držiteľa povolenia na prevádzkovanie distribučnej sústavy Vám oznamujeme, že odstávka distribúcie elektriny, ktorá bola...

Zrušenie plánovanej odstávky elektriny dňa 26. 3. 2020 – časť Dlhé Hony

23. 3. 2020 | Mesto Trenčín

V mene spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s. ako držiteľa povolenia na prevádzkovanie distribučnej sústavy Vám oznamujeme, že odstávka distribúcie elektriny, ktorá bola...

Zrušenie plánovanej odstávky elektriny dňa 26. 3. 2020 – Trenčín časť Dlhé Hony

23. 3. 2020 | Mesto Trenčín

V mene spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s. ako držiteľa povolenia na prevádzkovanie distribučnej sústavy Vám oznamujeme, že odstávka distribúcie elektriny, ktorá bola...

Zrušenie plánovanej odstávky distribúcie elektriny dňa 25. 3. 2020 – Sihoť III.

23. 3. 2020 | Mesto Trenčín

V mene spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s. ako držiteľa povolenia na prevádzkovanie distribučnej sústavy Vám oznamujeme, že odstávka distribúcie elektriny, ktorá bola...

Zrušenie plánovanej odstávky elektriny dňa 25. 3. 2020 – ul. Nad Tehelňou, Partizánska, Pod Brezinou

23. 3. 2020 | Mesto Trenčín

V mene spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s. ako držiteľa povolenia na prevádzkovanie distribučnej sústavy Vám oznamujeme, že odstávka distribúcie elektriny, ktorá bola...

FILTER AKTUALÍT

OD:
DO: