Prejsť na hlavný obsah

Odstávky a rozkopávky

Informácie o odstávkach a rozkopávkach na miestnych komunikáciách.

Plánované prerušenie distribúcie elektriny dňa 15. 7. 2022 - Zámostie

22. 6. 2022 | Mesto Trenčín

Západoslovenská distribučná, a.s. ako držiteľ povolenia na prevádzkovanie distribučnej sústavy, podľa § 31 ods. 2. písm. t) zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike v platnom znení...

Verejná vyhláška - upovedomenie vlastníka - Budova obchodu a služieb

17. 6. 2022 | Mesto Trenčín

Oznámenie Spoločnosť SWAN, a.s., s vyššie uvedenými údajmi, ako podnik podľa zákona č. 452/2021 Z. z. o elektronických komunikáciách (ďalej len „zákon“) oznamuje: Podľa § 21...

Plánované prerušenie distribúcie elektriny dňa 6. 7. 2022 - Bratislavská ul.

14. 6. 2022 | Mesto Trenčín

Západoslovenská distribučná, a.s. ako držiteľ povolenia na prevádzkovanie distribučnej sústavy, podľa § 31 ods. 2. písm. t) zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike v platnom znení...

Plánované prerušenie distribúcie elektriny dňa 6. 7. 2022 - Kubrá a Kubrica

13. 6. 2022 | Mesto Trenčín

Západoslovenská distribučná, a.s. ako držiteľ povolenia na prevádzkovanie distribučnej sústavy, podľa § 31 ods. 2. písm. t) zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike v platnom znení...

Plánované prerušenie distribúcie elektriny dňa 17. 6. 2022 - Halalovka č. 66

27. 5. 2022 | Mesto Trenčín

Západoslovenská distribučná, a.s. ako držiteľ povolenia na prevádzkovanie distribučnej sústavy, podľa § 31 ods. 2. písm. t) zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike v platnom znení...

Plánované prerušenie distribúcie elektriny dňa 15. 6. 2022 - Kubra

26. 5. 2022 | Mesto Trenčín

Západoslovenská distribučná, a.s. ako držiteľ povolenia na prevádzkovanie distribučnej sústavy, podľa § 31 ods. 2. písm. t) zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike v platnom znení...

Plánované prerušenie distribúcie elektriny dňa 16. 6. 2022 - ul. Šmidkeho

25. 5. 2022 | Mesto Trenčín

Západoslovenská distribučná, a.s. ako držiteľ povolenia na prevádzkovanie distribučnej sústavy, podľa § 31 ods. 2. písm. t) zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike v platnom znení...

Plánované prerušenie distribúcie elektriny dňa 15. 6. 2022 - Sihoť I.

25. 5. 2022 | Mesto Trenčín

Západoslovenská distribučná, a.s. ako držiteľ povolenia na prevádzkovanie distribučnej sústavy, podľa § 31 ods. 2. písm. t) zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike v platnom znení...

Plánované prerušenie distribúcie elektriny dňa 15. 6. 2022 - ul. Švermova č. 25

25. 5. 2022 | Mesto Trenčín

Západoslovenská distribučná, a.s. ako držiteľ povolenia na prevádzkovanie distribučnej sústavy, podľa § 31 ods. 2. písm. t) zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike v platnom znení...

Plánované prerušenie distribúcie elektriny dňa 15. 6. 2022 - ul. Gen. Goliana a Švermova č. 22

25. 5. 2022 | Mesto Trenčín

Západoslovenská distribučná, a.s. ako držiteľ povolenia na prevádzkovanie distribučnej sústavy, podľa § 31 ods. 2. písm. t) zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike v platnom znení...

FILTER AKTUALÍT

OD:
DO: