Prejsť na hlavný obsah

Odstávky a rozkopávky

Informácie o odstávkach a rozkopávkach na miestnych komunikáciách.

 

Plánované prerušenie distribúcie elektriny dňa 7. 11. 2019 časť Kubra

17. 10. 2019 | Mesto Trenčín

Západoslovenská distribučná, a.s. ako držiteľ povolenia na prevádzkovanie distribučnej sústavy, podľa § 31 ods.2. písm. t) zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike v platnom znení...

Rozkopávka ul. Na záhrade, Na kamenci, Jána Prhačku

17. 10. 2019 | Mesto Trenčín

Rozkopávka za účelom výstavby telekomunikačnej siete. Rozkopávka bude realizovaná v termíne 8. 10. 2019 - 31. 10. 2019 a bude prebiehať v chodníku, cestnej zeleni a podtláčaním popod...

Rozkopávka ul. Pred Poľom

17. 10. 2019 | Mesto Trenčín

Rozkopávka za účelom uloženia betónovej ochrany VTL plynovodu na ul. Pred Poľom. Rozkopávka bude realizovaná v spevnenej ploche v termíne 14. 10. 2019 - 15. 11. 2019. Po ukončení bude...

Rozkopávka ul. Brnianská

17. 10. 2019 | Mesto Trenčín

Rozkopávka za účelom realizácie podzemného elek. vedenia, termín realizácie 10. 10. 2019 - 18. 10. 2019 v rozsahu 2 kalendárne dni. Rozkopávka bude realizovaná v chodníku.

Rozkopávka ul. Orechovská

14. 10. 2019 | Mesto Trenčín

Rozkopávka za účelom realizácie NN elek. podzemného vedenia, bude realizovaná v chodníku v termíne od 10. 10. 2019 do 31. 10. 2019.  

Rozkopávka ul. Kúty

14. 10. 2019 | Mesto Trenčín

Rozkopávka za účelom realizácie kanalizačnej prípojky k novostavbe rodinného domu ul. Kúty, prípojka bude realizovaná rozkopávkou vozovky, chodníka a zelene. Termín realizácie 15. 10. -...

Plánované prerušenie distribúcie elektriny dňa 30. 10. 2019 ul. Staničná 6

10. 10. 2019 | Mesto Trenčín

Západoslovenská distribučná, a.s. ako držiteľ povolenia na prevádzkovanie distribučnej sústavy, podľa § 31 ods.2. písm. t) zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike v platnom znení...

Plánované prerušenie distribúcie elektriny dňa 23. 10. 2019 ul. J.Braneckého, Horný Šianec a Nám. sv. Anny

9. 10. 2019 | Mesto Trenčín

Západoslovenská distribučná, a.s. ako držiteľ povolenia na prevádzkovanie distribučnej sústavy, podľa § 31 ods.2. písm. t) zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike v platnom znení...

Plánované prerušenie distribúcie elektriny dňa 28. 10. 2019 časť Zlatovce

7. 10. 2019 | Mesto Trenčín

Západoslovenská distribučná, a.s. ako držiteľ povolenia na prevádzkovanie distribučnej sústavy, podľa § 31 ods.2. písm. t) zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike v platnom znení...

Plánované prerušenie distribúcie elektriny dňa 25. 10. 2019 ul. Cintorínska a Partizánska

7. 10. 2019 | Mesto Trenčín

Západoslovenská distribučná, a.s. ako držiteľ povolenia na prevádzkovanie distribučnej sústavy, podľa § 31 ods.2. písm. t) zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike v platnom znení...

FILTER AKTUALÍT

OD:
DO: