Vyhlásenie o prístupnosti

Mesto Trenčín má záujem zabezpečiť prístupnosť svojho webového sídla v súlade so zákonom č. 95/2019 Z. z. o informačných technológiách vo verejnej správe a príslušnými vykonávacími predpismi v rozsahu podmienok podľa smernice (EÚ) 2016/2102.
Toto vyhlásenie o prístupnosti sa vzťahuje na www.trencin.sk.

 

Stav súladu

Toto webové sídlo je v čiastočnom súlade so zákonom č. 95/2019 Z. z. o informačných technológiách vo verejnej správe a príslušnými vykonávacími predpismi v rozsahu podmienok podľa smernice (EÚ) 2016/2102 vzhľadom na prvky nesúladu uvedené nižšie.

 

Neprístupný obsah

Obsah uvedený nižšie nie je prístupný z týchto dôvodov:

Nesúlad so smernicou (EÚ) 2016/2102 o prístupnosti webových sídel a mobilných aplikácií subjektov verejného sektora:

  • Validátor pre značkovací jazyk vykázal chyby. [Kritérium úspešnosti 4.1.1 Syntaktická analýza],
  • Čítač obrazovky neinformuje používateľa o otvorenej a zatvorenej položke [Kritérium úspešnosti 4.1.2 Názov, funkcia, hodnota],
  • Pri nastavení zobrazovania na 200 % nastáva posúvanie obsahu v dvoch smeroch [Kritérium úspešnosti 1.4.4 Zmena veľkosti textu]
  • Vizuálne znázornenie, na sprostredkovanie informácií je v niektorých prípadoch namiesto textu vo forme obrázkov [Kritérium úspešnosti 1.4.5 Text vo forme obrázkov],
  • Pre video záznam neexistuje alternatívna informácia alebo zvuková stopa, ktorá obsahuje ekvivalentné informácie. [Kritérium úspešnosti 1.2.1 Samostatný zvukový a samostatný video záznam, 1.2.2 Titulky (nahraté vopred), 1.2.3 Audiokomentár alebo alternatívne médium (nahratý vopred)],
  • Pri niektorých prvkoch používateľského rozhrania nie je možné z kódu odvodiť ich názov a funkciu. [Kritérium úspešnosti 4.1.2 Názov, funkcia, hodnota],
  • Pri nastavení šírky zobrazovania na 320 CSS PX sa tabuľka usporiada do podoby, ktorá sa nedá čítať [Kritérium úspešnosti 4.1.10 Zmena usporiadania obsahu],
  • Pri nastavení simulácie achromatopsie (strata farebného videnia) je len veľmi náročné prečítať graf vložený do PDF súboru [Kritérium úspešnosti:1.4.11 Kontrast netextových prvkov],
  • Dokument (PDF) používa zvýraznenie nadpisu prostredníctvom pridania prázdnych znakov medzi jednotlivé písmená slova [Kritérium úspešnosti:1.3.2 Zmysluplné poradie].

 

Vypracovanie tohto vyhlásenia o prístupnosti

Toto vyhlásenie bolo vypracované 5. 12. 2023.

Vyhodnotenie súladu webového sídla s požiadavkami zákona č. 95/2019 Z. z. o informačných technológiách vo verejnej správe a príslušnými vykonávacími predpismi v rozsahu podmienok podľa smernice (EÚ) 2016/2102 bolo vykonané samohodnotením.

Vyhlásenie bolo naposledy skontrolované 5. 12. 2023.

 

Spätná väzba a kontaktné informácie

V prípade akýchkoľvek problémov s prístupnosťou webového sídla nás, prosím, kontaktujte na e-mailovej adrese: webmaster@trencin.sk.
Správcom webového sídla je Mesto Trenčín.

 

Vynucovacie konanie

V prípade neuspokojivých odpovedí na podnety alebo žiadosti zaslané v rámci spätnej väzby subjektu verejného sektora v súlade s čl. 7 ods. 1 písm. b) smernice (EÚ) 2016/2102 sa môžete obrátiť v rámci vynucovacieho konania na subjekt poverený presadzovaním Smernice, ktorým je Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR na e-mailovej adrese: standard@vicepremier.gov.sk.

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!