Dotácie

Dotácie na školstvo, výchovu a vzdelávanie
Dotácie na kultúru a záujmovú umeleckú činnosť
Dotácie na šport
Dotácie na prácu s mládežou
Dotácie na sociálne veci
Dotácie na životné prostredie

Poskytnuté dotácie mimo grantové kolá

Všeobecne záväzné nariadenie o dotáciách

Tento právny dokument upravuje spôsob akým môžu subjekty požiadať o dotácie z rozpočtu Mesta Trenčín.VZN 7/2012 O poskytovaní dotácií z rozpočtu Mesta Trenčín

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!