Dotácie

Mesto Trenčín na začiatku kalendárneho roku vyhlasuje dotačné kolá vo viacerých oblastiach. Čas na predloženie projektov je zväčša 30 až 45 dní. Príslušné komisie mestského zastupiteľstva dávajú odporúčania primátorovi mesta o schválení dotácie a jej výške. Každá oblasť dotácií má na mestskom úrade svojho odborného garanta, na ktorého sa môžete obrátiť s otázkami. Kontakty na nich nájdete pri jednotlivých podstránkach dotačných oblastí.

Dotačné oblasti

Dotácie na školstvo, výchovu a vzdelávanie
Dotácie na kultúru a záujmovú umeleckú činnosť
Dotácie na šport
Dotácie na prácu s mládežou
Dotácie na sociálne veci
Dotácie na životné prostredie
Poskytnuté dotácie mimo dotačné kolá

Všeobecne záväzné nariadenie o dotáciách

Tento právny dokument upravuje spôsob akým môžu subjekty požiadať o dotácie z rozpočtu Mesta Trenčín.
VZN 7/2012 O poskytovaní dotácií z rozpočtu Mesta Trenčín

Systém pre podávanie projektov

Za spoluprácu ďakujeme WellGiving, o.z., ktoré nám poskytlo systém egrant vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu.

Systém egrant bol vytvorený v rámci projektu “Občianska participácia na lokálnej úrovni” vďaka podpore EÚ – ESF a OP EVS.

 

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!