Dotácie na aktivity v oblasti práce s mládežou

Všeobecne záväzné nariadenie o dotáciách

Tento právny dokument upravuje spôsob akým môžu subjekty požiadať o dotácie z rozpočtu Mesta Trenčín VZN 7/2012 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Mesta Trenčín

Dokumenty potrebné na podanie a vyhodnotenie dotácií

 

Poskytnuté dotácie

Poskytnuté dotácie v rokoch 2013 – 2014

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!