Komisia kultúry a cestovného ruchu

Zloženie Komisie kultúry a cestovného ruchu

  • Ing. Tomáš Vaňo (predseda)
  • Mgr. Martin Petrík (poslanec)
  • Martin Barčák (poslanec)
  • Mgr. Zuzana Mišáková, DiS.art (poslankyňa)
  • Dominik Gabriel (poslanec)
  • Mgr. Kamil Bystrický (poslanec)
  • Mgr. Ľubomír Bobák (odborník)
  • Martin Potočný (odborník)

Garanti

  • Ing. Janka Sedláčková
  • Mgr. Michaela Třetinová

 

Dotácie

Dotácie na aktivity v oblasti kultúry a záujmovej umeleckej činnosti sa udeľujú každoročne. Informácie o dotáciách nájdete na samostatnej stránke.
Dotácie na aktivity v oblasti kultúry

 

Materiály k zasadnutiam

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!