Komisia kultúry a cestovného ruchu

Zloženie Komisie kultúry a cestovného ruchu

  1. Mgr. Kamil Bystrický (predseda)
  2. Bc. Tomáš Vaňo (poslanec)
  3. Mgr. Martin Petrík (poslanec)
  4. Lukáš Ronec (poslanec)
  5. MgA. Tomáš Plánka (odborník)
  6. Branislav Mach (odborník)
  7. Bc. Anton Šepták (odborník)

Garanti

Ing. Janka Sedláčková, Ing. Miriam Filová

Dotácie

Dotácie na aktivity v oblasti kultúry a záujmovej umeleckej činnosti sa udeľujú každoročne. Informácie o dotáciách nájdete na samostatnej stránke.
Dotácie na aktivity v oblasti kultúry

Materiály k zasadnutiam

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!