Komisia kultúry a cestovného ruchu

Zloženie Komisie kultúry a cestovného ruchu

  • Bc. Tomáš Vaňo (predseda)
  • Mgr. Martin Petrík (poslanec)
  • Bc. Martin Trepáč (poslanec)
  • Pavol Bobošík (poslanec)
  • Mgr. Kamil Bystrický (poslanec)
  • Mgr. art. Barbora Varga Petríková (odborníčka)
  • Mgr. Vladimír Ondrovič (odborník)

Garanti

Ing. Janka Sedláčková, Mgr. Zuzana Fuziková

 

Dotácie

Dotácie na aktivity v oblasti kultúry a záujmovej umeleckej činnosti sa udeľujú každoročne. Informácie o dotáciách nájdete na samostatnej stránke.
Dotácie na aktivity v oblasti kultúry

 

Materiály k zasadnutiam

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!