Kontakty

Mestský úrad, Mierové námestie 2, 911 64 Trenčín

Útvar klientskeho centra a matriky
vedúci útvaru 032/6504 301 veduci.kc@trencin.sk
KC – životné prostredie, doprava, stavebný
poriadok, osvedčovanie listín a podpisov,
dane, obchod a služby, sociálna pomoc
032/6504 209
032/6504 302
032/6504 303
032/6504 305
032/6504 307
zp.kc@trencin.sk
osvedcovanie.kc@trencin.sk
dane.kc@trencin.sk
obchod.kc@trencin.sk
KC – evidencia obyvateľstva, súpisné čísla 032/6504 308
032/6504 309
evidencia.kc@trencin.sk
maria.kivarottova@trencin.sk
KC – pokladňa 032/6504 310 pokladna.kc@trencin.sk
Matrika 032/6504 312
032/6504 313
matrika@trencin.sk
Kancelária primátora
vedúci kancelárie primátora 032/6504 230 primator@trencin.sk
hovorca 032/6504 287 erika.sagova@trencin.sk
kronika mesta 032/6504 216 pavol.seris@trencin.sk
Kancelária prednostu
prednosta 032/6504 237 prednosta@trencin.sk
vedúci kancelárie prednostu 032/6504 255 katarina.patkova@trencin.sk
personálne veci 032/6504 220 pam@trencin.sk
správa počítačovej siete, internet 032/6504 270 
032/6504 266
jiri.slynko@trencin.sk
Útvar právny
vedúci útvaru 032/6504 253 katarina.mrazova@trencin.sk
mestská rada, mestské zastupiteľstvo 032/6504 222 
032/6504 267
zuzana.betakova@trencin.sk
jana.smrecanska@trencin.sk
VZN, normy mesta 032/6504 244 legnormy@trencin.sk
Útvar ekonomický
vedúci útvaru 032/6504 214 ekonom@trencin.sk
maria.capova@trencin.sk
rozpočet 032/6504 254 andrea.zilkova@trencin.sk
účtovanie 032/6504 234 uctaren@trencin.sk
dane 032/6504 243 
032/6504 268
dzn@trencin.sk
poplatky za komunálny odpad 032/6504 212 
032/6504 203
032/6504 291
odpady@trencin.sk
obchod a služby 032/6504 227 obchod@trencin.sk
Útvar sociálnych vecí
vedúci útvaru 032/6504 204 barbara.cincarova@trencin.sk
sociálne veci 032/6504 221 viera.kralikova@trencin.sk
sociálnoprávna ochrana detí 032/6504 225 renata.komorovska@trencin.sk
ekonomika 032/6504 241 anna.machackova@trencin.sk
nájomné byty 032/6504 226 vladimira.halienkova@trencin.sk
Útvar investícií
príprava realizácie investícií 032/6504 426
032/6504 422
jan.korienek@trencin.sk
miroslav.sadecky@trencin.sk

Centrum rozvoja mesta – Mestský úrad, Farská 10, 911 64 Trenčín

Útvar územného plánovania
vedúci útvaru 032/6504 434 adriana.mlyncekova@trencin.sk
Útvar mobility
vedúci útvaru 0902 911 027 robert.hartmann@trencin.sk
Útvar stavebný a životného prostredia
vedúci útvaru 032/6504 401 iveta.kubisova@trencin.sk
odpady 032/6504 418 enviro@trencin.sk
zuzana.cachova@trencin.sk
stavebný poriadok 032/6504 419 stavpor@trencin.sk
Štátny fond rozvoja bývania 032/6504 433 sfrb@trencin.sk
Útvar majetku mesta
vedúci útvaru 032/6504 461 gabriela.vankova@trencin.sk
pozemky 032/6504 462 eva.hudecova@trencin.sk
andrea.franova@trencin.sk
byty a nebyty 032/6504 463 veronika.durechova@trencin.sk
evidencia majetku 032/6504 446 katarina.mihokova@trencin.sk

Mestský úrad, Mierové námestie 9, 911 64 Trenčín

Útvar kultúrno-informačných služieb
vedúci útvaru 032/6504 704 janka.sedlackova@trencin.sk
Kultúrno-informačné centrum 032/6504 709 
032/6504 712
kic@trencin.sk
Kultúrne strediská 032/6504 705 jarmila.blaskova@trencin.sk
Kultúrne podujatia 032/6504 710 eva.balekova@trencin.sk

Mestský úrad, Hviezdoslavova 6, 911 01 Trenčín

Útvar interných služieb
vedúci útvaru 0902 911 848 benjamin.lisacek@trencin.sk
správa budov 0911 179 593 jozef.sevcik@trencin.sk
energetik 0902 911 275 dagmar.nedomova@trencin.sk
registratúrne stredisko 032/6504 278 denisa.vlcekova@trencin.sk
dana.kusnierova@trencin.sk
príprava realizácie investícií 032/6504 426 jan.korienek@trencin.sk
nahlasovanie porúch verejného osvetlenia
a dispečing správy tepelných zdrojov
0905 316 690 dispecing@trencin.sk
Útvar školstva
vedúci útvaru 0910 462 110 lubica.hornackova@trencin.sk

 

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!