Kontakty

Mestský úrad, Mierové námestie 1/2, 911 64 Trenčín

 

Podateľňa
tel.: 032/6504 111
e-mail: trencin@trencin.sk

 

Útvar klientskeho centra a matriky

Oddelenie telefón e-mail
vedúci útvaru 032/6504 301 veduci.kc@trencin.sk
KC – životné prostredie, doprava, stavebný
poriadok, osvedčovanie listín a podpisov,
dane, obchod a služby, sociálna pomoc
032/6504 209
032/6504 302
032/6504 303
032/6504 305
032/6504 307
zp.kc@trencin.sk
osvedcovanie.kc@trencin.sk
dane.kc@trencin.sk
obchod.kc@trencin.sk
KC – evidencia obyvateľstva, súpisné čísla 032/6504 308
032/6504 309
evidencia.kc@trencin.sk
denisa.opatova@trencin.sk
KC – pokladňa 032/6504 310 pokladna.kc@trencin.sk
Matrika 032/6504 312
032/6504 313
matrika@trencin.sk

 

Kancelária primátora

Oddelenie telefón e-mail
vedúci kancelárie primátora 032/6504 230 primator@trencin.sk
hovorca 032/6504 287 erika.sagova@trencin.sk
kronika mesta 032/6504 216 zuzana.gottschal@trencin.sk

 

Kancelária prednostu

Oddelenie telefón e-mail
prednosta 032/6504 237 prednosta@trencin.sk
vedúci kancelárie prednostu 032/6504 255 katarina.patkova@trencin.sk
personálne veci 032/6504 220 lenka.marcekova@trencin.sk
správa počítačovej siete, internet 032/6504 270 
032/6504 266
jiri.slynko@trencin.sk

 

Útvar právny

Oddelenie telefón e-mail
vedúci útvaru 032/6504 253 katarina.mrazova@trencin.sk
mestská rada, mestské zastupiteľstvo 032/6504 222 zuzana.betakova@trencin.sk
VZN, normy mesta 032/6504 244 legnormy@trencin.sk

 

Útvar ekonomický

Oddelenie telefón e-mail
vedúci útvaru 032/6504 214 ekonom@trencin.sk
maria.capova@trencin.sk
rozpočet 032/6504 254 andrea.zilkova@trencin.sk
účtovanie 032/6504 234 uctaren@trencin.sk
dane 032/6504 243 
032/6504 268
dzn@trencin.sk
poplatky za komunálny odpad 032/6504 212 
032/6504 203
032/6504 291
odpady@trencin.sk
obchod a služby 032/6504 227 obchod@trencin.sk

 

Útvar sociálnych vecí

Oddelenie telefón e-mail
vedúci útvaru 032/6504 204 patrik.cech@trencin.sk
sociálne veci 032/6504 221 viera.kralikova@trencin.sk
sociálne veci 032/6504 225 barbara.cincarova@trencin.sk
sociálnoprávna ochrana detí 032/6504 241 zuzana.marcinatova@trencin.sk
nájomné byty 032/6504 226 andrea.plsekova@trencin.sk
Denné centrum Sihoť 0901 714 266 dcsihot@trencin.sk

 

Útvar investícií

Oddelenie telefón e-mail
príprava realizácie investícií 032/6504 443 simona.kocakova@trencin.sk
realizácia investícií 032/6504 426 dominik.gallo@trencin.sk

 

Centrum rozvoja mesta – Mestský úrad, Farská 10, 911 64 Trenčín

 

Útvar územného plánovania

Oddelenie telefón e-mail
vedúci útvaru 032/6504 434 adriana.mlyncekova@trencin.sk

 

Útvar mobility

Oddelenie telefón e-mail
poverená vedením útvaru
(dopravné značenie, ŤZP miesta)
0914 390 174 hana.mudra@trencin.sk
MHD, letné terasy, záber
verejného priestranstva
032/6504 421,
0911 041 811
milos.minarech@trencin.sk
rozkopávky miestnych komunikácii,
vstupy do pešej zóny
032/6504 402,
0902 911 747
ondrej.zajac@trencin.sk
regulácia parkovania – infolinka,
správa webu parkovanietrencin.sk
0902 911 220 parkovanie@trencin.sk
luboslava.sedlakova@trencin.sk
regulácia parkovania
– správa parkovacích kariet
032/6504 402 jana.vicente@trencin.sk
juraj.vidra@trencin.sk
regulácia parkovania
– správa parkovacích automatov
0902 911 050 branislav.balaz@trencin.sk
Správa miestnych komunikácií (MHSL)
– nahlasovanie poškodených komunikácií,
chodníkov, podchodov, dopravného
značenia a ich súčastí, zimná
a bežná údržba
0902 599 017, miroslav.vitalos@trencin.sk

 

Útvar stavebný a životného prostredia

Oddelenie telefón e-mail
vedúci útvaru 032/6504 420 maria.dudakova@trencin.sk
odpady 032/6504 418 enviro@trencin.sk
zuzana.cachova@trencin.sk
stavebný poriadok 032/6504 419 stavpor@trencin.sk
Štátny fond rozvoja bývania 032/6504 433 sfrb@trencin.sk

 

Útvar majetku mesta

Oddelenie telefón e-mail
vedúci útvaru 032/6504 461 gabriela.vankova@trencin.sk
pozemky 032/6504 462 eva.hudecova@trencin.sk
andrea.franova@trencin.sk
byty a nebyty 032/6504 463 veronika.durechova@trencin.sk
evidencia majetku 032/6504 446 jana.smrecanska@trencin.sk

 

Mestský úrad, Mierové námestie 9, 911 64 Trenčín

 

Útvar kultúrno-informačných služieb

Oddelenie telefón e-mail
vedúci útvaru 032/6504 704 janka.sedlackova@trencin.sk
Kultúrno-informačné centrum 032/6504 709 
032/6504 712
kic@trencin.sk
Kultúrne strediská 032/6504 705 zuzana.janacova@trencin.sk
Kultúrne podujatia 032/6504 710 kultura@trencin.sk

 

Mestský úrad, Hviezdoslavova 6, 911 01 Trenčín

 

Útvar interných služieb

Oddelenie telefón e-mail
vedúci útvaru 0902 911 848 benjamin.lisacek@trencin.sk
správa budov 0902 911 051 lubos.kusenda@trencin.sk
energetik 0902 911 275  gabriela.sebenova@trencin.sk
registratúrne stredisko 032/6504 278 katarina.duriskova@trencin.sk
dana.kusnierova@trencin.sk
dispečing správy tepelných zdrojov 0905 648 437 dispecing@teplotn.sk

 

Útvar školstva

Oddelenie telefón e-mail
vedúci útvaru 0910 462 110 lubica.hornackova@trencin.sk

 

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!