Voľby do Európskeho parlamentu 2019

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky vyhlásil voľby do Európskeho parlamentu a určil termín ich konania na sobotu 25. mája 2019.

Informácie pre voliča (dátum a čas konania volieb, právo voliť, právo byť volený, spôsob hlasovania)  

Právna úprava k voľbám do Európskeho parlamentu

Informácia pre občanov iných členských  štátov Európskej únie s trvalým pobytom na území mesta Trenčín k zápisu do zoznamu voličov

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!