Komisia športu

Zloženie Komisie športu

  • JUDr. Martin Smolka (predseda)
  • Dominik Gabriel (poslanec)
  • Marcel Meravý (poslanec)
  • Ing. Ladislav Matejka (poslanec)
  • Mgr. Viliam Čacho (odborník)
  • Mgr. Igor Schlesinger (odborník)

Garanti

 Ing. Jana Barnová, Bc. Katarína Kubíková   

 

Dotácie

Dotácie na aktivity v oblasti športu sa udeľujú každoročne. Informácie o dotáciách nájdete na samostatnej stránke.
Dotácie na aktivity v oblasti športu

 

Materiály k zasadnutiam

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!