Objednávky, faktúry a zmluvy

Od roku 2012 po súčasnosť

Od roku 2012 sa dokumenty zverejňujú na stránke egov.trencin.sk. Nižšie nájdete rozcestník.
Zmluvy Mesta Trenčín
Objednávky Mesta Trenčín
Dodávateľské faktúry
Odberateľské faktúry

 

Rok 2011

V roku 2011 sa zverejňovali dokumenty len priamo na starú webovú stránku mesta. Pri presune dát v roku 2018 boli tieto historické dáta presunuté do nasledovnej sekcie.

Faktúry

Faktúry rok 2011

Objednávky

Objednávky rok 2011

Majetok

Kúpa a zámena majetku rok 2011
Prenájom majetku rok 2011
Výpožička majetku rok 2011

Iné

Zmluvy a dohody mesta rok 2011
Zmluvy o nájme hrobových miest rok 2011

Dotácie kultúra rok 2011
Dotácie školstvo, vzdelávanie rok 2011
Dotácie sociálne služby rok 2011
Dotácie šport 2011

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!