Voľby prezidenta Slovenskej republiky 2024

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky vyhlásil voľby prezidenta Slovenskej republiky a určil termín ich konania na sobotu 23. marca 2024 od 7.00 do 22.00 h.

Prípadné druhé kolo volieb prezidenta Slovenskej republiky sa bude konať v sobotu 6. apríla 2024 od 7.00 do 22.00 h.

Druhé kolo volieb sa koná do 14 dní od prvého kola v prípade, ak ani jeden z kandidátov nezíska potrebnú väčšinu hlasov voličov. Do druhého kola volieb postupujú dvaja kandidáti, ktorí získali najväčší počet platných hlasov.

 

Volebné okrsky a volebné miestnosti utvorené primátorom mesta

 

Delegovanie člena a náhradníka do okrskových volebných komisií

 

Hlasovací preukaz

 

Zoznam zaregistrovaných kandidátov

(PDF, 197 KB)

 

Umiestňovanie volebných plagátov

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!