Voľby prezidenta Slovenskej republiky 2024

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky vyhlásil voľby prezidenta Slovenskej republiky a určil termín ich konania na sobotu 23. marca 2024 od 7.00 do 22.00 h.

Prípadné druhé kolo volieb prezidenta Slovenskej republiky sa bude konať v sobotu 6. apríla 2024 od 7.00 do 22.00 h.

Druhé kolo volieb sa koná do 14 dní od prvého kola v prípade, ak ani jeden z kandidátov nezíska potrebnú väčšinu hlasov voličov. Do druhého kola volieb postupujú dvaja kandidáti, ktorí získali najväčší počet platných hlasov.

 

Volebné okrsky a volebné miestnosti utvorené primátorom mesta

 

Delegovanie člena a náhradníka do okrskových volebných komisií

 

Hlasovací preukaz

 

Zoznam zaregistrovaných kandidátov

(PDF, 197 KB)

 

Umiestňovanie volebných plagátov

 

Zápisnica o priebehu a výsledku hlasovania vo volebnom okrsku – 1.kolo 

(PDF, 421 KB)
(PDF, 412 KB)
(PDF, 402 KB)
(PDF, 406 KB)
(PDF, 492 KB)
(PDF, 414 KB)
(PDF, 394 KB)
(PDF, 398 KB)
(PDF, 389 KB)
(PDF, 394 KB)
(PDF, 392 KB)
(PDF, 395 KB)
(PDF, 397 KB)
(PDF, 406 KB)
(PDF, 410 KB)
(PDF, 402 KB)
(PDF, 401 KB)
(PDF, 387 KB)
(PDF, 380 KB)
(PDF, 400 KB)
(PDF, 401 KB)
(PDF, 402 KB)
(PDF, 393 KB)
(PDF, 375 KB)
(PDF, 338 KB)
(PDF, 400 KB)
(PDF, 399 KB)
(PDF, 390 KB)
(PDF, 397 KB)
(PDF, 392 KB)
(PDF, 413 KB)
(PDF, 403 KB)
(PDF, 356 KB)
(PDF, 354 KB)
(PDF, 354 KB)
(PDF, 392 KB)
(PDF, 397 KB)
(PDF, 395 KB)
(PDF, 391 KB)
(PDF, 398 KB)
(PDF, 401 KB)
(PDF, 374 KB)
(PDF, 392 KB)
(PDF, 381 KB)
(PDF, 387 KB)
(PDF, 405 KB)
(PDF, 397 KB)
(PDF, 397 KB)
(PDF, 408 KB)
(PDF, 414 KB)
(PDF, 355 KB)

Zápisnica o priebehu a výsledku hlasovania vo volebnom okrsku – 2.kolo 

(PDF, 362 KB)
(PDF, 343 KB)
(PDF, 339 KB)
(PDF, 339 KB)
(PDF, 364 KB)
(PDF, 357 KB)
(PDF, 346 KB)
(PDF, 345 KB)
(PDF, 349 KB)
(PDF, 354 KB)
(PDF, 348 KB)
(PDF, 349 KB)
(PDF, 354 KB)
(PDF, 367 KB)
(PDF, 356 KB)
(PDF, 357 KB)
(PDF, 356 KB)
(PDF, 352 KB)
(PDF, 340 KB)
(PDF, 342 KB)
(PDF, 363 KB)
(PDF, 360 KB)
(PDF, 357 KB)
(PDF, 332 KB)
(PDF, 354 KB)
(PDF, 358 KB)
(PDF, 358 KB)
(PDF, 353 KB)
(PDF, 360 KB)
(PDF, 346 KB)
(PDF, 360 KB)
(PDF, 361 KB)
(PDF, 319 KB)
(PDF, 319 KB)
(PDF, 319 KB)
(PDF, 352 KB)
(PDF, 355 KB)
(PDF, 352 KB)
(PDF, 350 KB)
(PDF, 351 KB)
(PDF, 359 KB)
(PDF, 348 KB)
(PDF, 349 KB)
(PDF, 354 KB)
(PDF, 357 KB)
(PDF, 360 KB)
(PDF, 359 KB)
(PDF, 361 KB)
(PDF, 360 KB)
(PDF, 361 KB)
(PDF, 364 KB)

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!