Majetkové priznania poslancov

Oznámenie funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov

Podľa čl. 7 ods. 1 ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ústavný zákon“) sú verejní funkcionári (čl. 2 ods. 1 ústavného zákona) povinní do 30 dní odo dňa, keď sa ujali výkonu verejnej funkcie a počas jej výkonu vždy do 30. apríla podať písomné oznámenie za predchádzajúci rok, v ktorom uvedú skutočnosti uvedené v čl. 7 ods. 1 písm. a) – f) ústavného zákona.

Podľa čl. 7 ods. 7 je Komisia pre ochranu verejného záujmu povinná zverejniť na webovom sídle mesta písomné oznámenie verejných funkcionárov v pôsobnosti tejto komisie (čl. 7 ods. 5 ústavného zákona) a to v rozsahu vymedzenom v čl. 7 ods. 8 až 10 ústavného zákona.

Komisia pre ochranu verejného záujmu týmto spôsobom plní svoju povinnosť uvedenú v uvedenom čl. 7 ods. 7 ústavného zákona.

Tlačivá oznámení

 

Majetkové priznania poslancov 2022

(PDF, 143 KB)
(PDF, 141 KB)
(PDF, 149 KB)
(PDF, 140 KB)
(PDF, 142 KB)
(PDF, 133 KB)
(PDF, 130 KB)
(PDF, 141 KB)
(PDF, 139 KB)
(PDF, 140 KB)
(PDF, 138 KB)
(PDF, 137 KB)
(PDF, 140 KB)
(PDF, 137 KB)
(PDF, 142 KB)
(PDF, 142 KB)
(PDF, 143 KB)
(PDF, 137 KB)
(PDF, 134 KB)
(PDF, 135 KB)
(PDF, 139 KB)
(PDF, 134 KB)
(PDF, 142 KB)

 

Majetkové priznania poslancov 2021

(PDF, 140 KB)
(PDF, 134 KB)
(PDF, 139 KB)
(PDF, 143 KB)
(PDF, 146 KB)
(PDF, 143 KB)
(PDF, 136 KB)
(PDF, 140 KB)
(PDF, 140 KB)
(PDF, 138 KB)
(PDF, 135 KB)
(PDF, 146 KB)
(PDF, 136 KB)
(PDF, 138 KB)
(PDF, 133 KB)
(PDF, 137 KB)
(PDF, 140 KB)
(PDF, 134 KB)
(PDF, 136 KB)
(PDF, 137 KB)
(PDF, 137 KB)
(PDF, 139 KB)
(PDF, 140 KB)
(PDF, 140 KB)
(PDF, 141 KB)
(PDF, 135 KB)
(PDF, 138 KB)
(PDF, 136 KB)
(PDF, 131 KB)
(PDF, 137 KB)

 

Majetkové priznania poslancov 2020

(PDF, 154 KB)
(PDF, 158 KB)
(PDF, 159 KB)
(PDF, 156 KB)
(PDF, 153 KB)
(PDF, 166 KB)
(PDF, 155 KB)
(PDF, 155 KB)
(PDF, 152 KB)
(PDF, 156 KB)
(PDF, 159 KB)
(PDF, 150 KB)
(PDF, 152 KB)
(PDF, 154 KB)
(PDF, 156 KB)
(PDF, 155 KB)
(PDF, 157 KB)
(PDF, 157 KB)
(PDF, 159 KB)
(PDF, 160 KB)
(PDF, 153 KB)
(PDF, 156 KB)
(PDF, 156 KB)
(PDF, 527 KB)

 

Majetkové priznania poslancov 2019

(PDF, 3 MB)
(PDF, 2 MB)
(PDF, 4 MB)
(PDF, 7 MB)
(PDF, 4 MB)
(PDF, 3 MB)
(PDF, 3 MB)
(PDF, 3 MB)
(PDF, 5 MB)
(PDF, 3 MB)
(PDF, 4 MB)
(PDF, 3 MB)
(PDF, 4 MB)
(PDF, 2 MB)
(PDF, 3 MB)
(PDF, 5 MB)
(PDF, 4 MB)
(PDF, 3 MB)
(PDF, 4 MB)

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!