Mestská polícia

Kontakty

Mestská polícia Trenčín
Hviezdová č.129/2, 911 01 Trenčín

Telefonický kontakt:
Stála služba: 159
Náčelník MsP: 032/6504 272
Zástupca MsP: 032/6504 257

e-mail: nacelnikmsp@trencin.sk
e-mail: mspzastupca@trencin.sk
e-mail: msp@trencin.sk

 

Novinky z mestskej polície

Príslušníci mestskej polície riešia denne rôznorodé prípady. O niektorých z nich sa dočítate v novinkách mestskej polície.
Novinky z mestskej polície

 

Správa o činnosti mestskej polície

Každý rok predkladá náčelník mestskej polície správu o činnosti do mestského zastupiteľstva. Správa prináša náhľad do každodennej práce príslušníkov mestskej polície.
Správa o činnosti MsP

 

Náčelník mestskej polície a jeho zástupcovia

Jeho úlohou je riadiť činnosti mestskej polície. Náčelníka mestskej polície menuje primátor mesta.
Náčelník mestskej polície a jeho zástupca

 

Kontakty, rozdelenie obvodov a okrskov mesta

Centrum mesta, Dolné mesto, Sihoť, Opatová, Kubrá, Kubrica
Obvod číslo 1

Sídlisko JUH I a II, Lesopark Brezina, Noviny, Trenčianske Biskupice, Nozdrkovce
Obvod číslo 2

Záblatie, Zlatovce, Nové Zlatovce, Istebník, Orechové
Obvod číslo 3

 

Straty a nálezy

Mestská polícia je prirodzené miesto na ktoré prinášajú občania nájdené kľúče, doklady, mobilné telefóny a iné.
Straty a nálezy

 

Zákony súvisiace s činnosťou Mestskej Polície

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!