Mestská polícia – Obvod číslo 1

Obvod číslo 1 tvorí 11 okrskov, ktoré obsahujú centrum mesta, Dolné mesto, Sihoť, Opatovú, Kubrú a Kubrica.

 

Okrsok č. 1

sam. inšp. Richard PLEVKA

Ulice a časti mesta: Námestie Sv. Anny, 1. mája, J. Braneckého, H. Šianec, Kolárova, Bernolákova, Súdna, Piaristická, K dolnej stanici, M. Nešpora, Jesenského, Jilemnického, K dolnej stanici, Legionárska.
   
Okrsok č. 2

sam. inšp. Rastislav DEMITRA

Ulice a časti mesta: Pod Brezinou, Partizánska, Nad tehelňou, Pod lesoparkom, J. B. Magina, D. Krmana, J. Lipského, MUDr. A. Churu, Židovský cintorín, Evanjelický cintorín. 
   
Okrsok č. 3

sam. inšp. Richard PLEVKA

Ulice a časti mesta: Matúšova, Mierové námestie, Hviezdoslavova, Palackého, Jaselská, Rozmarínová, Sládkovičova, Šťúrovo námestie, Hviezdová, Hasičská,  Farská, Marka Aurélia, V. Zamarovského, Mariánske námestie, Kniežaťa Pribinu.
   
Okrsok č. 4

sam. inšp. Michal PŠENKA

Ulice a časti mesta: M. Rázusa, Nábrežná, Mládežnícka, Švermova, Hurbanova, Gen. Goliana, Smetanova, Jiráskova, gen. Viesta, Kpt. Nálepku, Komenského, Študentská, Ostrov Trenčín.
   
Okrsok č. 5 

sam. inšp. Lukáš DURAS

Ulice a časti mesta: Nám. SNP, Gen. M. R. Štefánika, Kukučínova, Železničná, Kragujevackých hrdinov, Park M. R. Štefánika, Sadová.
   
Okrsok č. 6

sam. inšp. Karol OLEŠÁK

Ulice a časti mesta: Hodžova, Kpt. Nálepku, Švermova, Hurbanova, Gen. Goliana, Vodárenská, 17. novembra, Holubyho námestie, Gen. Viesta, Jiráskova.
   
Okrsok č. 7

sam. inšp. Karol OLEŠÁK

Ulice a časti mesta: Považská, Hodžova, Šoltésovej, Osvienčimská, Gagarinova, M. Turkovej.
   
Okrsok č. 8

sam. inšp. Matúš JEŽÍK

Ulice a časti mesta: Považská, Žilinská, Brigádnická, Pri Tepličke, Pod Skalkou, Jasná, Tichá ulička, Opatovská cesta, Clementisova, Kraskova, Pádivého, Sibírska, Armádna, Pod čerešňami, Odbojárov.
   
Okrsok č. 9

sam. inšp. Lukáš DURAS 

Ulice a časti mesta: Gen. M. R.Štefanika, K výstavisku, Pod Sokolice, Pred poľom, Súvoz, Kubranská, K zábraniu.
   
Okrsok č. 10

sam. inšp. Matúš JEŽÍK

Ulice a časti mesta: Kubrá, Kubranská, Kubrická, Pod lipami, Rovná, Zelnica, M. Hricku, Na kameni, J. Derku, J. Fabu, Za humnami, Dubová, záhr. osada Dubník, záhr. osada Skalničky, záhr. osada Volavé.
   
Okrsok č. 11

sam. inšp. Matúš JEŽÍK

Ulice a časti mesta: Opatovská cesta, Opatová, Potočná, 10. apríla, Horeblatie, Mlynská, Niva, Mníšna, Pod driením.

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!