Mestská polícia – Obvod číslo 1

Obvod číslo 1 tvorí 11 okrskov, ktoré obsahujú centrum mesta, Dolné mesto, Sihoť, Opatovú, Kubrú a Kubrica.

 

Okrsok č. 1

sam. inšp. Miloš KUBÁNYI

tel.: 032/6504 273
mobil: 0902 911 020
e-mail: msp@trencin.sk, stala.sluzba@trencin.sk
Ulice a časti mesta: Námestie Sv. Anny, 1. mája, J. Braneckého, H. Šianec, Kolárova, Bernolákova, Súdna, Piaristická, K dolnej stanici, M. Nešpora, Jesenského, Jilemnického, K dolnej stanici, Legionárska.
   
Okrsok č. 2

sam. inšp. Rastislav DEMITRA

tel.: 032/6504 273
mobil: 0902 911 020
e-mail: msp@trencin.sk, stala.sluzba@trencin.sk
Ulice a časti mesta: Pod Brezinou, Partizánska, Nad tehelňou, Pod lesoparkom, J. B. Magina, D. Krmana, J. Lipského, MUDr. A. Churu, Židovský cintorín, Evanjelický cintorín. 
   
Okrsok č. 3

sam. inšp. Miloš KUBÁNYI

tel.: 032/6504 273
mobil: 0902 911 020
e-mail: msp@trencin.sk, stala.sluzba@trencin.sk
Ulice a časti mesta: Matúšova, Mierové námestie, Hviezdoslavova, Palackého, Jaselská, Rozmarínová, Sládkovičova, Šťúrovo námestie, Hviezdová, Hasičská,  Farská, Marka Aurélia, V. Zamarovského, Mariánske námestie, Kniežaťa Pribinu.
   
Okrsok č. 4

sam. inšp. Michal PŠENKA

tel.: 032/6504 273
mobil: 0902 911 020
e-mail: msp@trencin.sk, stala.sluzba@trencin.sk
Ulice a časti mesta: M. Rázusa, Nábrežná, Mládežnícka, Švermova, Hurbanova, Gen. Goliana, Smetanova, Jiráskova, gen. Viesta, Kpt. Nálepku, Komenského, Študentská, Ostrov Trenčín.
   
Okrsok č. 5 

sam. inšp. Lukáš DURAS

tel.: 032/6504 273
mobil: 0902 911 020
e-mail: msp@trencin.sk, stala.sluzba@trencin.sk
Ulice a časti mesta: Nám. SNP, Gen. M. R. Štefánika, Kukučínova, Železničná, Kragujevackých hrdinov, Park M. R. Štefánika, Sadová.
   
Okrsok č. 6

sam. inšp. Karol OLEŠÁK

tel.: 032/6504 273
mobil: 0902 911 020
e-mail: msp@trencin.sk, stala.sluzba@trencin.sk
Ulice a časti mesta: Hodžova, Kpt. Nálepku, Švermova, Hurbanova, Gen. Goliana, Vodárenská, 17. novembra, Holubyho námestie, Gen. Viesta, Jiráskova.
   
Okrsok č. 7

sam. inšp. Monika MIŠÍKOVÁ

tel.: 032/6504 273
mobil: 0902 911 020
e-mail: msp@trencin.sk, stala.sluzba@trencin.sk
Ulice a časti mesta: Považská, Hodžova, Šoltésovej, Osvienčimská, Gagarinova, M. Turkovej.
   
Okrsok č. 8

sam. inšp. Matúš JEŽÍK

tel.: 032/6504 273
mobil: 0902 911 020
e-mail: msp@trencin.sk, stala.sluzba@trencin.sk
Ulice a časti mesta: Považská, Žilinská, Brigádnická, Pri Tepličke, Pod Skalkou, Jasná, Tichá ulička, Opatovská cesta, Clementisova, Kraskova, Pádivého, Sibírska, Armádna, Pod čerešňami, Odbojárov.
   
Okrsok č. 9

sam. inšp. Lukáš DURAS 

tel.: 032/6504 273
mobil: 0902 911 020
e-mail: msp@trencin.sk, stala.sluzba@trencin.sk
Ulice a časti mesta: Gen. M. R.Štefanika, K výstavisku, Pod Sokolice, Pred poľom, Súvoz, Kubranská, K zábraniu.
   
Okrsok č. 10

sam. inšp. Slavomír HEŠTERA

tel.: 032/6504 273
mobil: 0902 911 020
e-mail: msp@trencin.sk, stala.sluzba@trencin.sk
Ulice a časti mesta: Kubrá, Kubranská, Kubrická, Pod lipami, Rovná, Zelnica, M. Hricku, Na kameni, J. Derku, J. Fabu, Za humnami, Dubová, záhr. osada Dubník, záhr. osada Skalničky, záhr. osada Volavé.
   
Okrsok č. 11

sam. inšp. Slavomír HEŠTERA

tel.: 032/6504 273
mobil: 0902 911 020
e-mail: msp@trencin.sk, stala.sluzba@trencin.sk
Ulice a časti mesta: Opatovská cesta, Opatová, Potočná, 10. apríla, Horeblatie, Mlynská, Niva, Mníšna, Pod driením.

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!