Mestská polícia – Obvod číslo 1

Obvod číslo 1 tvorí 11 okrskov, ktoré obsahujú centrum mesta, Dolné mesto, Sihoť, Opatová, Kubrá, Kubrica.

Obvod č. 1 Centrum mesta, Dolné mesto, Sihoť, Opatová, Kubrá, Kubrica.

OKRSOK
č. 1

 

sam. inšp. Miloš KUBÁNYI

Kontakt: 032/6504 273
Mobil: 0902 911 020
Email: msp@trencin.sk, stala.sluzba@trencin.sk

Ulice a časti mesta: Námestie Sv. Anny, 1. mája, J. Braneckého, H. Šianec, Kolárova, Bernolákova, Súdna, Piaristická, K dolnej stanici, M. Nešpora, Jesenského, Jilemnického, K dolnej stanici, Legionárska.

OKRSOK
č. 2

 

sam. inšp. Rastislav DEMITRA

Kontakt: 032/6504 273
Mobil: 0902 911 020
Email: msp@trencin.sk, stala.sluzba@trencin.sk

Ulice a časti mesta: Pod Brezinou, Partizánska, Nad tehelňou, Pod lesoparkom, J. B. Magina, D. Krmana, J. Lipského, MUDr. A. Churu, Židovský cintorín, Evanjelický cintorín. 

OKRSOK
č. 3

sam. inšp. Miloš KUBÁNYI

Kontakt: 032/6504 273
Mobil: 0902 911 020
Email: msp@trencin.sk, stala.sluzba@trencin.sk

Ulice a časti mesta: Matúšova, Mierové námestie, Hviezdoslavova, Palackého, Jaselská, Rozmarínová, Sládkovičova, Šťúrovo námestie, Hviezdová, Hasičská,  Farská, Marka Aurélia, V. Zamarovského, Mariánske námestie, Kniežaťa Pribinu.

OKRSOK
č. 4

sam. inšp. Michal PŠENKA

Kontakt: 032/6504 273
Mobil: 0902 911 020
Email: msp@trencin.sk, stala.sluzba@trencin.sk

Ulice a časti mesta: M. Rázusa, Nábrežná, Mládežnícka, Švermova, Hurbanova, Gen. Goliana, Smetanova, Jiráskova, gen. Viesta, Kpt. Nálepku, Komenského, Študentská, Ostrov Trenčín.

OKRSOK
č. 5

 

sam. inšp. Lukáš DURAS

Kontakt: 032/6504 273
Mobil: 0902 911 020
Email: msp@trencin.sk, stala.sluzba@trencin.sk

Ulice a časti mesta: Nám. SNP, Gen. M. R. Štefánika, Kukučínova, Železničná, Kragujevackých hrdinov, Park M. R. Štefánika, Sadová.

OKRSOK
č. 6

sam. inšp. Karol OLEŠÁK

Kontakt: 032/6504 273
Mobil: 0902 911 020
Email: msp@trencin.sk, stala.sluzba@trencin.sk

Ulice a časti mesta: Hodžova, Kpt. Nálepku, Švermova, Hurbanova, Gen. Goliana, Vodárenská, 17. novembra, Holubyho námestie, Gen. Viesta, Jiráskova.

OKRSOK
č. 7

 

 

sam. inšp. Michal PŠENKA

Kontakt: 032/6504 273
Mobil: 0902 911 020
Email: msp@trencin.sk, stala.sluzba@trencin.sk

Ulice a časti mesta: Považská, Hodžova, Šoltésovej, Osvienčimská, Gagarinova, M. Turkovej.

 

OKRSOK
č. 8

Matúš Ježík

sam. inšp. Matúš JEŽÍK

Kontakt: 032/6504 273
Mobil: 0902 911 020
Email: msp@trencin.sk, stala.sluzba@trencin.sk

Ulice a časti mesta: Považská, Žilinská, Brigádnická, Pri Tepličke, Pod Skalkou, Jasná, Tichá ulička, Opatovská cesta, Clementisova, Kraskova, Pádivého, Sibírska, Armádna, Pod čerešňami, Odbojárov.

OKRSOK
č. 9

 

sam. inšp. Lukáš DURAS 

Kontakt: 032/6504 273
Mobil: 0902 911 020
Email: msp@trencin.sk, stala.sluzba@trencin.sk

Ulice a časti mesta: Gen. M. R.Štefanika, K výstavisku, Pod Sokolice, Pred poľom, Súvoz, Kubranská, K zábraniu.

OKRSOK
č. 10

sam. inšp. Slavomír HEŠTERA

Kontakt: 032/6504 273
Mobil: 0902 911 020
Email: msp@trencin.sk, stala.sluzba@trencin.sk

Ulice a časti mesta: Kubrá, Kubranská, Kubrická, Pod lipami, Rovná, Zelnica, M. Hricku, Na kameni, J. Derku, J. Fabu, Za humnami, Dubová, záhr. osada Dubník, záhr. osada Skalničky, záhr. osada Volavé.

OKRSOK
č. 11

sam. inšp. Slavomír HEŠTERA

Kontakt: 032/6504 273
Mobil: 0902 911 020
Email: msp@trencin.sk, stala.sluzba@trencin.sk

Ulice a časti mesta: Opatovská cesta, Opatová, Potočná, 10. apríla, Horeblatie, Mlynská, Niva, Mníšna, Pod driením.

 

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!