Geografia

Trenčín je prirodzeným geografickým centrom stredného Považia. Z hľadiska administratívneho členenia Slovenskej republiky je správnym centrom Trenčianskeho kraja, ktorý tvorí 9 okresov: Bánovce nad Bebravou, Ilava, Myjava, Nové Mesto nad Váhom, Partizánske, Považská Bystrica, Prievidza, Púchov a Trenčín.

Vďaka svojej strategicky výhodnej polohe je Trenčín významným centrom obchodu, hospodárstva, kultúry a športu. Svoje sídla a pobočky tu majú mnohé inštitúcie a  spoločnosti. Dlhoročnú tradíciu v meste majú výstavy a veľtrhy. Mesto je známe i ako mesto pohody, každoročne je v meste organizový multikultúrny festival Pohoda. V súčasnosti v ňom žije takmer 55 000 obyvateľov.

Poloha 18° 03′ východnej zemepisnej dĺžky 48° 55′ severnej zemepisnej šírky
Nadmorská výška 204 – 210 metrov nad morom
Rozloha mesta 8 199,70 ha
Počet obyvateľov 54 368 (k 1. 1. 2022)
Hustota osídlenia 720,05 na km2

 

Mapa Európy
Mapa Európy
Mapa Slovenska
Mapa Slovenska

 

Trenčín sa nachádza v západnej časti Slovenska. Rovinnú Trenčiansku kotlinu, ktorá sa skláňa pozdĺž rieky Váh, uzatvárajú na východe masívy pohorí Považského Inovca a Strážovských vrchov, na západe výbežky Bielych Karpát.

Hlavným tokom v meste je rieka Váh, ktorá tvorí os aglomerácie v smere sever – juh.

Územie mesta sa nachádza v miernom klimatickom pásme. V roku 2003 boli v meste zaznamenané nasledovné poveternostné podmienky:

mesiac január február marec apríl máj jún
teplota °C -0,8 0,9 6,0 10,1 18,6 21,8
vlhkosť % 94,8 67,9 64,2 51,3 58,7 58,8

 

mesiac júl august september október november december
teplota °C 21,6 19,5 13,7 6,6 3,1 -0,8
vlhkosť % 75,9 63,3 66,4 76,6 75,4 83,6

 

Trenčín sa skladá z 10 katastrálnych území: Hanzlíková, Istebník, Kubra, Kubrica, Orechové, Opatová, Trenčianske Biskupice, Záblatie a Zlatovce.

Lesné spoločenstvá v meste môžeme zaradiť do dvoch vegetačných stupňov. Listnaté dreviny výrazne prevládajú nad zastúpením drevín ihličnatých, dominujúcou drevinou je buk.

V Trenčíne i okolí mesta sa nachádzajú viaceré minerálne vody miestneho významu, s nasledovnými charakteristikami:

Ukazovateľ STN 757111 Kubra Orechové Záblatie Zlatovce
pH reakcia vody 8 6,16 6,84 6,10 6,03

vápnik mg/l

332,60 757,10 435,70 290,80

horčík mg/l

125 64,10 50,40 93,10 76,60

dusičnany mg/l

50 0,70 19,00 2,20 1,30

chloridy mg/l

100 22,00 33,90 4,40 7,90

železo mg/l

0,3 0,98 0,00 0,73 3,36

mangán mg/l

0,1  0,48 0,00 0,44 0,98

sírany mg/l

250 55,00 270,00 37,00 134,00

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!