Partnerské mestá

Mapa partnerských miest

CRAN-GEVRIER (Francúzsko)

www.ville-crangevrier.fr

Cran-Gevrier je súčasťou aglomerácie mesta Annecy. Leží v oblasti východného Francúzska v blízkosti hraníc s Talianskom a Švajčiarskom. Svojou polohou v nádhernom prostredí predhoria Savojských Álp, v blízkosti jazera Annecy, s atraktívnymi lyžiarskymi strediskami v okolí je súčasťou oblasti so široko-rozvinutým priemyslom cestovného ruchu.

Dohoda o spolupráci bola podpísaná v roku 1992. Mestá spolupracovali najmä v oblasti vzdelávania a kultúry či v ekonomickej oblasti. V súčasnosti obe mestá spájajú najmä kultúrne vzťahy, čoho dôkazom je Festival francúzskych filmov v Trenčíne a účasť trenčianskych umelcov na Festivale stredoeurópskych a slovenských filmov v Cran Gevrier.

 

UHERSKÉ HRADIŠTĚ (Česká republika)

www.mesto-uh.cz

Uherské Hradiště je oddávna prirodzeným strediskom Slovácka – regiónu známeho svojráznym folklórom, cimbalovou hudbou, dobrým vínom, prekrásnymi krojmi a množstvom zachovávaných ľudových tradícií. Historické jadro mesta bolo vyhlásené za mestskú pamiatkovú zónu.

Spolupráca v rámci družobných vzťahov miest pokračuje na neoficiálnej úrovni. Živé sú najmä neformálne kontakty medzi umelcami z oboch miest, ktorých výsledkom je každoročná výstava Stretnutie – Setkání.

ZLÍN (Česká republika)

www.mestozlin.cz

Mesto Zlín je priemyselno-podnikateľským centrom regiónu strednej Moravy, ktorého história siaha ďaleko do stredoveku. Preslávené je Zlínskymi filmovými ateliérmi a Baťovou podnikateľskou tradíciou.

Zmluva o partnerstve medzi mestami Zlín a Trenčín bola podpísaná v roku 2000. Ide najmä o spoluprácu v oblasti cestovného ruchu.  

TARNOW (Poľsko)

www.tarnow.pl

Mesto Tarnow je po Krakove druhým najväčším mestským centrom v Małopolskej provincii. Je situované na križovatke hlavných tranzitných ciest. Podľa slov jeho obyvateľov je „mestom dynamických a hrdých ľudí“.

Spolupráca miest bola aktívna najmä v oblasti kultúrno-spoločenských vzťahov v rokoch 1993 – 2004.

CASALECCHIO DI RENO (Taliansko)

www.comune.casalecchio.bo.it

Casalecchio di Reno leží v severnej časti Talianska, v provincii Bologna. Región tvorí kombinácia úrodnej nížiny a malebných horstiev Apenín s mnohými prírodnými parkami a jaskynnými komplexmi. Provincia vyniká svojimi gastronomickými špecialitami a je tiež známou vinárskou oblasťou. Po niekoľko storočí bolo mestečko obľúbeným prázdninovým sídlom bohatých šľachticov a strednej triedy z Bologne, čoho pozostatkom sú sídla, vily a záhrady, mnohé datované do 15. a 16. storočia.

Spolupráca medzi mestami vznikla v roku 1992. Okrem kultúrno-spoločenských kontaktov sa mestá dohodli na výmennom recipročnom pobyte seniorov v roku 1998.

BÉKÉSCSABA (Maďarsko)

www.bekescsaba.hu

Békéscsaba leží v juhovýchodnej časti Maďarska, na veľkej nížine asi 200 km od Budapešti. Je župným mestom a dôležitou cestnou a železničnou križovatkou v blízkosti maďarsko-rumunských hraníc. V záplavových oblastiach sa zachovalo mnoho pôvodnej flóry a fauny. Ťažisko priemyselnej výroby tvoria konzervárenské, mäsospracujúce a mliekarenské podniky a produkcia nealkoholických nápojov. Pýchou Békéscsaby je výroba preslávených čabianskych klobás.

Zmluva medzi partnerskými mestami Békéscsaba a Trenčín bola podpísaná v roku 1992. Mestá si vymieňali oficiálne delegácie a spolupracovali najmä v kultúrnej oblasti, v oblasti vzdelávania a cestovného ruchu. 

KRAGUJEVAC (Srbsko)

www.kragujevac.rs

Mesto Kragujevac je ekonomickým, politickým, administratívnym, vzdelávacím a kultúrnym centrom okresu Sumadija a štvrtým najväčším mestom Srbska. Prvá písomná zmienka o meste pochádza z roku 1476. Počas svojej histórie bolo mnohokrát devastované vo viacerých vojnách a utrpelo aj výrazné straty na životoch svojich obyvateľov.

V roku 1996 bola po štvorročnej prestávke zapríčinenej vojnovým stavom v Juhoslávii spolupráca miest Kragujevac a Trenčín obnovená. V súčasnosti ide o nepravidelné oficiálne návštevy zástupcov miest.

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!