Materské školy

Materské školy zriadené mestom Trenčín

Mesto Trenčín za pomoci rozpočtovej organizácie Školské zariadenia mesta Trenčín m.r.o. zriaďuje a prevádzkuje 16 materských škôl. Prihlášku na prijatie dieťaťa do materskej školy nájdete v sekcii tlačivá.

Pravidlá pre prijímanie detí do materských škôl
Spádové materské školy

 

Mestská časť Materská škola Telefón Viac o škôlke
Dlhé Hony Legionárska 37 0902 911 184 viac »
Dlhé Hony 28. októbra 7 0902 911 185 viac »
Dlhé Hony Soblahovská 6   0902 911 188 viac »
Noviny Stromová 3 0902 911 193 viac »
Juh Šmidkeho 12 0902 911 189 viac »
Juh Šafárikova 11 0902 911 190 viac »
Juh L. Novomeského 11 0902 911 191 viac »
Opatová Niva 9 0902 911 197 viac »
Kubrá Kubranská 20 0902 911 192 viac »
Sihoť III Opatovská 39 0902 911 194 viac »
Sihoť II Považská 1 0902 911 186 viac »
Sihoť II M. Turkovej 5 0902 911 187 viac »
Sihoť I Švermova 24 0902 911 182 viac »
Istebník Medňanského 34 0902 911 199 viac »
Zlatovce Na dolinách 27 0902 911 196 viac »
Záblatie Pri parku 10/16 0902 911 195 viac »

 

Predškolské zariadenia iných zriaďovateľov zaradené do siete škôl a školských zariadení MŠ VVaŠ SR

Na území mesta pôsobia aj vzdelávacie organizácie, ktoré nezriaďuje Mesto Trenčín. Uvádzame ich pre zlepšenie prehľadu o ich pôsobení v meste.

Súkromná materská škola Lingual
Janka Kráľa 14, 911 01 Trenčín

0903 945 320, 032/652 87 07
www.lingual.sk
lingualsms@gmail.com

Súkromná materská škola Štvorlístok
Orechovská 14, 911 05 Trenčín

032/65 255 60, 0910 937 799, 0948 775 796
www.ms-stvorlistok.sk
stvorlistok@atlas.sk

Súkromná materská škola Slimáčik
M.Turkovej 22, 911 01 Trenčín

0911 841 611 – Ing. Mgr. Salo Koníková
0949 163 596 – Mgr. Mildeová
www.slimacik.eu
info@slimacik.eu

Súkromná materská škola Motýlik
Pri parku 16/51, 911 06 Trenčín – Záblatie

0910 537 946
www.dcmotylik.sk
dcmotylik@dcmotylik.sk

Súkromná materská škola
Best friends 
Kids Club
Na Zongorke 7604, Trenčín

www.bestfriends.sk
kidsclub@bestfriends.sk

Cirkevná materská škola bl. Tarzície
Olbrachtova 28, Trenčín

+421 910 842 740
www.tarzicia.edupage.org
sr.benjamina@mail.com

Súkromná materská škola 
2M – Zázračná škôlka
Záhumenská 7, Trenčín – Biskupice

0918 498 773
www.zazracnaskolka.sk
info@zazracnaskolka.sk

Špeciálna materská škola
Ľudovíta Stárka 12, 911 05, Trenčín

032/6523016
szsivp@stonline.sk
https://szsitrencin.edupage.org

 

Zariadenia poskytujúce starostlivosť o deti do 6 rokov

Súkromná materská škola Detský zámok
Piaristická 6, 911 05 Trenčín

0907 291 763
www.detskyzamok.sk
detskyzamok@gmail.com

Detské centrum CHROBÁČIK
Opatovská 53, Trenčín

0905 254 696
www.chrobacik-trencin.sk
chrobacik@gmail.com

Detské centrum a jasličky TRALALA
Pod Juhom 24, Trenčín

0910 550 126, 0950 550 126
dctralala@gmail.com
www.dctralala.sk

 

 

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!