Materské školy

Materské školy zriadené mestom Trenčín

Mesto Trenčín za pomoci rozpočtovej organizácie Školské zariadenia mesta Trenčín m.r.o. zriaďuje a prevádzkuje 16 materských škôl. Prihlášku na prijatie dieťaťa do materskej školy nájdete v sekcii tlačivá.

Pravidlá pre prijímanie detí do materských škôl
Spádové materské školy

 

Mestská časť Materská škola Telefón Viac o škôlke
Dlhé Hony Legionárska 37 0902 911 184 viac o MŠ Legionárska 37
Dlhé Hony 28. októbra 7 0902 911 185 viac o MŠ 28. októbra 7
Dlhé Hony Soblahovská 6   0902 911 188 viac o MŠ Soblahovská 6
Noviny Stromová 3 0902 911 193 viac o MŠ Stromová 3
Juh Šmidkeho 12 0902 911 189 viac o MŠ Šmidkeho 12
Juh Šafárikova 11 0902 911 190 viac o MŠ Šafárikova 11
Juh L. Novomeského 11 0902 911 191 viac o MŠ L. Novomeského 11
Opatová Niva 9 0902 911 197 viac o MŠ Niva 9
Kubrá Kubranská 20 0902 911 192 viac o MŠ Kubranská 20
Sihoť III Opatovská 39 0902 911 194 viac o MŠ Opatovská 39
Sihoť II Považská 1 0902 911 186 viac o MŠ Považská 1
Sihoť II M. Turkovej 5 0902 911 187 viac o MŠ M. Turkovej 5
Sihoť I Švermova 24 0902 911 182 viac o MŠ Švermova 24
Istebník Medňanského 34 0902 911 199 viac o MŠ Medňanského 34
Zlatovce Na dolinách 27 0902 911 196 viac o MŠ Na dolinách 27
Záblatie Pri parku 10/16 0902 911 195 viac o MŠ Pri parku 10/16

 

Predškolské zariadenia iných zriaďovateľov zaradené do siete škôl a školských zariadení MŠ VVaŠ SR

Na území mesta pôsobia aj vzdelávacie organizácie, ktoré nezriaďuje mesto Trenčín. Uvádzame ich pre zlepšenie prehľadu o ich pôsobení v meste.

Názov MŠ adresa kontakty
Súkromná materská škola Lingual Janka Kráľa 14, 911 01 Trenčín 0903 945 320, 032/652 87 07
www.lingual.sk
lingualsms@gmail.com
Súkromná materská škola Slimáčik M.Turkovej 22, 911 01 Trenčín 0911 841 611 – Ing. Mgr. Salo Koníková
0949 163 596 – Mgr. Mildeová
www.slimacik.eu
info@slimacik.eu
Súkromná materská škola Best friends Kids Club Na Zongorke 7604, Trenčín www.bestfriends.sk
kidsclub@bestfriends.sk
Súkromná materská škola 2M – Zázračná škôlka Záhumenská 7, Trenčín-Biskupice 0918 498 773
www.zazracnaskolka.sk
info@zazracnaskolka.sk
Súkromná materská škola Štvorlístok Orechovská 14, 911 05 Trenčín 032/65 255 60, 0910 937 799, 0948 775 796
www.ms-stvorlistok.sk
stvorlistok@atlas.sk
Súkromná materská škola Motýlik Pri parku 16/51, 911 06 Trenčín-Záblatie 0910 537 946
www.dcmotylik.sk
dcmotylik@dcmotylik.sk
Cirkevná materská škola bl. Tarzície I. Olbrachta 28, Trenčín +421 910 842 740
www.tarzicia.edupage.org
sr.benjamina@mail.com
Špeciálna materská škola Ľudovíta Stárka 12, 911 05 Trenčín 032/6523016
szsivp@stonline.sk
szsitrencin.edupage.org

 

Zariadenia poskytujúce starostlivosť o deti do 6 rokov

Názov MŠ adresa kontakty
Súkromná materská škola Detský zámok Piaristická 6, 911 05 Trenčín 0907 291 763
www.detskyzamok.sk
detskyzamok@gmail.com
Detské centrum a jasličky TRALALA Pod Juhom 24, Trenčín 0910 550 126, 0950 550 126
dctralala@gmail.com
www.dctralala.sk
Detské centrum CHROBÁČIK Opatovská 53, Trenčín 0905 254 696
www.chrobacik-trencin.sk
chrobacik@gmail.com

 

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!