Komisie Mestského Zastupiteľstva

Komisie MsZ môže mestské zastupiteľstvo zriaďovať ako svoje stále alebo dočasné poradné, iniciatívne a kontrolné orgány. Komisie sú zložené z poslancov mestského zastupiteľstva a ďalších osôb zvolených mestským zastupiteľstvom z radov odborníkov.

Riadne komisie mestského zastupiteľstva

Ďalšie komisie mestského zastupiteľstva

Rokovanie zasadnutí komisií upravuje tento záväzný dokument:

Rokovací poriadok komisií MsZ v Trenčíne – úplné znenie k 25.04.2018

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!