Komisie Mestského Zastupiteľstva

Komisie MsZ môže mestské zastupiteľstvo zriaďovať ako svoje stále alebo dočasné poradné, iniciatívne a kontrolné orgány. Komisie sú zložené z poslancov mestského zastupiteľstva a ďalších osôb zvolených mestským zastupiteľstvom z radov odborníkov.

Riadne komisie mestského zastupiteľstva

 

Ďalšie komisie mestského zastupiteľstva

Pre ochranu verejného záujmu

Harmonogram zasadnutí

Termíny zasadnutí mestského zastupiteľstva, odborných komisií a výborov mestských častí nájdete v kalendári nižšie.

Harmonogram zasadnutí

Rokovanie zasadnutí komisií upravuje tento záväzný dokument:

Rokovací poriadok komisií Mestského zastupiteľstva v Trenčíne

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!