Finančná a majetková komisia

Zloženie Finančnej a majetkovej komisie

  1. Peter Hošták MBA, PhD. (predseda)
  2. JUDr. Ján Kanaba (poslanec)
  3. Ing. Vladimír Poruban (poslanec)
  4. Mgr. Juraj Bakoš (poslanec)
  5. Ing. Richard Ščepko (poslanec)
  6. Ing. Milan Gonda (odborník)
  7. Ing. Roman Herman (odborník)

Garanti

Bc. Eva Hudecová, Ing. Ján Margetín

Materiály k zasadnutiam

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!