Finančná a majetková komisia

Zloženie Finančnej a majetkovej komisie

  1. Peter Hošták MBA, PhD. (predseda)
  2. Mgr. Ján Forgáč (poslanec)
  3. Lukáš Ronec (poslanec)
  4. Mgr. Michal Moško (poslanec)
  5. Ing. Richard Ščepko (poslanec)
  6. PhDr. Erik Kubička  MBA (odborník)
  7. Ing. Mária Kebísková (odborníčka)

Garanti

Bc. Eva Hudecová, Ing. Ján Margetín

Materiály k zasadnutiam

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!