Finančná a majetková komisia

Zloženie Finančnej a majetkovej komisie

  • Peter Hošták MBA, PhD. (predseda)
  • Michal Moško MBA (poslanec)
  • Mgr. Ján Forgáč (poslanec)
  • Ing. Richard Ščepko (poslanec)
  • Mgr. Marián Bohuš (poslanec)
  • Ing. Mária Kebísková (odborníčka)
  • PhDr. Erik Kubička  MBA (odborník)

Garanti

  • Bc. Eva Hudecová
  • Ing. Ján Margetín

Materiály k zasadnutiam

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!